Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

22.01.2020

Od 2020 roku firmy mają prawo do błędu

Prawo do błędu - instytucja wprowadzona do porządku prawnego 1 stycznia 2020 r. - dotyczy osób  fizycznych, które prowadzą działalność nie dłużej niż jeden rok. Polega na tym, że taka osoba, jeśli złamie przepisy związane z wykonywaną przez nią działalnością, może uniknąć związanych z nimi sankcji lub kar.

 

Masz prawo do błędu jeśli:

 • jesteś wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czyli prowadzasz działalność jako osoba fizyczna lub w ramach spółki cywilnej i  
 • od momentu podjęcia przez ciebie działalności nie minęło więcej niż 12 miesięcy.

Uwaga! Prawo do błędu dotyczy zarówno sytuacji, kiedy podejmujesz działalność po raz pierwszy, jak i kiedy prowadziłeś firmę wcześniej i ją zamknąłeś lub zawiesiłeś. W tym ostatnim przypadku, żebyś mógł skorzystać z prawa do błędu, musi minąć co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia prowadzenia działalności.

Pouczenie zamiast mandatu lub kary

Jeśli firma, która jest objęta prawem do błędu, naruszy przepisy związane z prowadzoną działalnością, właściwy organ, przed nałożeniem grzywny (w drodze mandatu karnego) albo wymierzeniem administracyjnej kary pieniężnej, wezwie ją:

 • do usunięcia stwierdzonych naruszeń przepisów oraz
 • usunięcia skutków tych naruszeń, jeżeli skutki takie wystąpiły.

W postępowaniu mandatowym, przedstawiciel danego organu będzie mógł odebrać od przedsiębiorcy pisemne zobowiązanie do usunięcia - w wyznaczonym terminie -  stwierdzonych naruszeń przepisów oraz skutków tych naruszeń. W takiej sytuacji organ nie będzie go już wzywał do usunięcia tych naruszeń.

Jeżeli przedsiębiorca przestanie naruszać prawo, a także usunie skutki tego naruszenie, w wyznaczonym terminie, to:

 • właściwy organ, w drodze decyzji, odstępuje od nałożenia na niego lub wymierzenia mu administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu albo
 • przedsiębiorca nie podlega karze za popełnione wykroczenie lub wykroczenie skarbowe, stanowiące stwierdzone naruszenie przepisów prawa.

Podobnie będzie w przypadku, w którym przedsiębiorca sam, bez wezwania organu albo składania zobowiązania, przestanie naruszać przepisy, a także usunie ich skutki i powiadomi o tym odpowiedni organ. Także wtedy organ odstąpi od ukarania przedsiębiorcy i poprzestanie na pouczeniu.

Kiedy przedsiębiorca nie ma prawa do błędu

Prawo do błędu nie dotyczy wszystkich naruszeń prawa. Przedsiębiorca nie będzie mógł z niego skorzystać, jeśli:

 • naruszenie dotyczy przepisów prawa, które zostały naruszone już przez przedsiębiorcę w przeszłości,
 • naruszenie przepisów prawa jest rażące,
 • nie jest możliwe usunięcie naruszeń przepisów prawa lub wywołały one nieodwracalne skutki,
 • konieczność nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego albo nałożenia lub wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej wynika z ratyfikowanej umowy międzynarodowej albo bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej,
 • naruszenie przepisów prawa polega na wykonywaniu działalności gospodarczej pomimo braku uzyskania wymaganych prawem koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej lub na działaniu bez uzyskania wcześniejszej zgody, zezwolenia lub pozwolenia właściwego organu na to działanie, jeżeli przepisy przewidują obowiązek ich uzyskania, lub na działaniu niezgodnym z taką zgodą, zezwoleniem lub pozwoleniem,
 • przepisy odrębne przewidują nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego albo nałożenie lub wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za niewykonanie zaleceń pokontrolnych.

Uwaga! Prawa do błędu nie ma także firma, w której do naruszenia przepisów doszło w ciągu roku od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, ale naruszenie to trwało także później, po przekroczeniu pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania.

Podstawa prawna

 • art. 21a ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

źródło: www.biznes.gov.pl

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz