Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

08.12.2015

Nowa ustawa o biegłych rewidentach uderzy w audytorów

Przygotowywane w resorcie finansów założenia do ustawy o biegłych rewidentach uwzględniają niektóre postulaty przedsiębiorców, ale nadal zachowano niektóre pomysły niekorzystne dla branży audytorskiej – twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan. Wątpliwości budzi m.in. kwestia wysokości opłat oraz czasu trwania kontroli.

W aktualnej wersji projektu założeń do ustawy o biegłych rewidentach, ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym Ministerstwo Finansów uwzględniło część uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji społecznych.

W założeniach określono m.in. sposób obliczania rocznej opłaty z tytułu nadzoru działalności przedsiębiorstw audytowych. Jak twierdzi Lewiatan, propozycja resortu jest nieadekwatna i konieczne są dalsze konsultacje i ustalenia.

– Wspólna praca nad oszacowaniem kosztów kontroli przez Komisję Nadzoru Audytowego ma ogromne znaczenie, ponieważ proponowany poziom obciążeń firm audytorskich (7 proc. przychodów z tytułu wykonania czynności rewizji finansowej na rzecz jednostek zainteresowania publicznego) pochłonie całość otrzymanego wynagrodzenia firm audytorskich za badanie połowy ze skontrolowanych badań – wskazuje ekspert Lewiatana, Adrian Karkoszka.

Zgodnie z założeniami, dokonany ma zostać podział kontroli firm audytorskich oraz jednostek zainteresowania publicznego pomiędzy Komisję Nadzoru Audytowego oraz Krajową Komisję Nadzoru. Jak ocenia Karkoszka, w efekcie może powstać stan, w którym nie będzie spójności między prowadzonymi kontrolami. Zwiększeniu ulec mają również koszty instytucji kontrolujących.

Kontrowersje budzi też kwestia czasu trwania kontroli w firmach audytorskich. Resort finansów proponuje, aby ustawa nie określała konkretnego limitu czasu trwania tego rodzaju działań.

– Rozumiejąc, że mogą występować sytuacje, w których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo nieprawidłowości, proponujemy określenie przesłanek dla wychodzenia poza zdefiniowany ustawowo czas trwania kontroli – dodaje ekspert Lewiatana.

mp

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz