Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

23.02.2016

Nauka jednak ma znaczenie

Okazuje się, że nauka może mieć znaczenie dla prowadzącego działalność gospodarczą. Co więcej, wydatki związane z edukacją mogą być kosztem uzyskania przychodów. Organy podatkowe wreszcie zaczynają zmieniać zdanie i dostrzegać wagę edukacji w biznesie.

Pisaliśmy jakiś czas temu, że fiskus ma problemy z edukacją. Od dłuższego czasu przedsiębiorcy mieli coraz większe problemy z zaliczaniem do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z edukacją, szkoleniami i kursami. Organy podatkowe w każdym wydatku doszukiwały się bowiem charakteru osobistego, który – jak wiemy – wyklucza zaliczenie wydatku do kosztów podatkowych.

Ostatnio, na szczęście, sytuacja zaczyna się zmieniać.

Pod koniec stycznia Minister Finansów zaczął porządkować pisma dotyczące edukacji. Jedno z nich od razu zmienił. Chodzi o interpretację z 29 stycznia 2016 r., nr DD9.8220.2.147.2015.BRT. Minister Finansów nie zgodził się, że studia doktoranckie przedsiębiorcy z definicji mają charakter osobisty. Przyznał rację podatnikowi i stwierdził, że udokumentowane wydatki poniesione w związku ze studiami doktoranckimi, jako podnoszące kwalifikacje zawodowe przedsiębiorcy w zakresie prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów z tej działalności. Podkreślił, że do stwierdzenia, czy poniesiona opłata za studia doktoranckie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, istotne jest, czy wydatek ten związany jest z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i które mają z nią związek.

W tym roku przychylny nauce przedsiębiorców stał się również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Z interpretacji nr IPPB1/4511-1350/15-4/AM, wydanej 15 stycznia 2016 r., wynika bowiem, że umiejętność bezpośredniego komunikowania się w języku obcym jest niezbędna, aby przedsiębiorca dalej mógł prowadzić działalność gospodarczą i rozwijać współpracę z zagranicznymi kontrahentami. Wydatki na naukę języka obcego mogą zatem być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Przy czym podkreślić należy, że ciężar wykazania związku poniesionych wydatków z działalnością gospodarczą oraz ich wpływu na wysokość osiągniętych przychodów spoczywa na podatniku, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia sporu w tej kwestii.

Widać tu ogromną zmianę w podejściu fiskusa do edukacji. Jeszcze niedawno pisaliśmy przecież o tym, że wydatki związane z uzyskaniem tytułu doktora prawa należy ocenić jako wydatki mające charakter osobisty, niespełniające kryterium celowości, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji nie mogły one stanowić kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wynikało to z pisma Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 sierpnia 2013 r., nr IPPB1/415-575/13-2/AM. W innym przypadku fiskus nie zaakceptował argumentacji lekarki, która chcąc świadczyć usługi dla cudzoziemców, zdecydowała się na kurs językowy. Dyrektor Izby Skarbowej – tym razem w Bydgoszczy – stwierdził, że (…) celem ponoszenia wydatków na kształcenie w zakresie nauki języka angielskiego jest niewątpliwie zdobycie wiedzy i umiejętności przez podatnika, jednakże tego rodzaju wydatki nie są ponoszone w celu uzyskania przychodu z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej (interpretacja z 16 kwietnia 2013 r., nr ITPB1/415-191/13/MW).

Miejmy nadzieję, że ostatnia zmiana podejścia fiskusa do edukacji i jej roli w prowadzeniu biznesu okaże się trwałym trendem. Nie można jednak niestety założyć, że od tej pory wszystkie już interpretacje dotyczące nauki będą korzystne dla podatników. Warto jednak pamiętać o tych pozytywnych i – mimo że obowiązują tylko w indywidualnych przypadkach – powoływać się na nie w ewentualnych sporach z organami podatkowymi.

Krzysztof Koślicki
redaktor naczelny
www.podatki.biz

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz