Monitoring wierzytelności – czyli lepiej zapobiegać niż leczyć

Monitoring wierzytelności oznacza stały dozór nad przebiegiem płatności każdej pojedynczej faktury. Dłużnik jest informowany o nadejściu terminu płatności, o jego przekroczeniu, o nadchodzącym terminie przekazania sprawy do windykacji przedprocesowej i procesowej.

Regularne dbanie o terminowe płatności kontrahentów jest zadaniem trudnym i czasochłonnym. Nie każda firma może pozwolić sobie na organizację i utrzymanie wewnętrznego działu monitoringu płatności i windykacji. W takiej sytuacji optymalnym rozwiązaniem jest zlecenie monitoringu wierzytelności firmie zewnętrznej.

Atuty monitoringu wierzytelności:

 • uwolnienie firmy od konieczności prowadzenia własnych działań windykacyjnych (odciążenie np. handlowców, którzy mogą zając się pozyskiwaniem klientów);
 • zwiększenie skuteczność dochodzenia należności;
 • kształtowanie priorytetów płatniczych dłużników;
 • comiesięczne raportowanie pozwalające uzyskać regularną informację o statusie należności;
 • uniknięcie krępujących rozmów windykacyjnych z wieloletnimi klientami;
 • zniwelowanie zbyt bliskiego kontaktu z dłużnikiem, który uniemożliwia odzyskanie pieniędzy;
 • wytworzenie poczucia nieuchronności windykacji;
 • możliwość stosowania pieczęci windykacyjnej (przy outsourcingu) – poprawienie płatności faktur nawet o 60%.

Skuteczność monitoringu wierzytelności

Analiza płatności faktur monitorowanych przez Tokea Finanse Sp. z o.o. potwierdza skuteczność monitoringu wierzytelności.

Przeciętny czas regulowania należności przed i po zastosowaniu monitoringu przedstawia się następująco (podane wielkości procentowe dotyczą łącznych kwot monitorowanych):

Przeterminowanie

Przed

Po

W terminie

9,50%

39,00%

1-7 dni zwłoki

33,30%

39,90%

8-14 dni zwłoki

14,30%

10,80%

15-21 dni zwłoki

11,90%

6,30%

22-28 dni zwłoki

4,80%

1,40%

29

26,20%

2,60%

Wizualizację przeciętnych efektów wprowadzenia moitoringu zobaczycie na poniższym wykresie:


Prowadzenie monitoringu wierzytelności wewnątrz firmy - koszty i korzyści

Korzyści prowadzenia bieżącego monitoringu w firmie są niezaprzeczalne. Najważniejsza z nich – następuje natychmiastowa poprawa ściągalności należności. Skróceniu ulega średnie przeterminowanie. Poprawia się dyscyplina płatnicza kontrahentów. Zaciągając kolejny kredyt kupiecki zdają sobie sprawę z nieuchronności procedur monitorujących, stąd na liście priorytetów płatniczych zajmujemy coraz wyższą pozycję.

Dlatego warto wdrożyć monitoring należności. Do rozważenia pozostaje decyzja, czy monitoring ten będzie wykonywany przez pracowników firmy, czy też zostanie zlecony firmie zewnętrznej.

Prowadzenie monitoringu wewnątrz firmy wymaga oczywiście delegowania zadań związanych z monitoringiem do konkretnego pracownika (pracowników). Wiąże się to z koniecznością poniesienia kosztów jego wynagrodzenia, kosztów zapewnienia mu odpowiednich warunków do pracy (raportowanie płatności, oprogramowanie, telefon, itp.), oraz oderwaniem od innych obowiązków (zwykle monitoring ma charakter obowiązków dodatkowych). Nie bez znaczenia są też kwestie psychologiczne – praca z dłużnikami niesie ze sobą spore obciążenia, i nie wszyscy pracownicy zgodzą się je ponieść.

Przed podjęciem decyzji, w jaki sposób będzie wykonywany monitoring warto więc rozważyć dokonać kalkulacji kosztów.

Alternatywą dla monitoringu wykonywanego wewnątrz firmy jest zlecenie go firmie zewnętrznej.

Outsourcing monitoringu – zalety i wady

Przy zleceniu monitoringu firmie zewnętrznej musimy zdawać sobie sprawę z konieczności udostępnienia informacji mogących stanowić tajemnicę handlową. Stad istotne jest zaufanie do firmy, która będzie Państwa obsługiwała. Oczywiście – umowy zapewniają poufność informacji, a dostęp do informacji gospodarczych klientów posiadają wyłącznie przeszkoleni i wyznaczeni pracownicy.

Istotne przy podejmowaniu decyzji są kwestie ekonomiczne – koszt monitoringu wierzytelności jest bardzo zróżnicowany, w zależności od firmy, która udostępnia usługę.

Outsourcing monitoringu wierzytelności ma wiele zalet.

Po pierwsze – następuje całkowite oderwanie procesu windykacyjnego od procesu sprzedażowego – przestają grać rolę kwestie relacji osobistych, poczucia winy, współczucia itp.

Po drugie – koszt zlecenia monitoringu często stanowi ułamek kosztu, który musielibyśmy ponieść zatrudniając do celów monitoringu pracownika.

Po trzecie – w firmie monitorującej wierzytelnościami zajmują się specjaliści – podejmowane przez nich działania opierają się na doświadczeniach związanych z miękkimi technikami windykacji.

Po czwarte – firma monitorująca zapewnia bezwzględny automatyzm; wierzytelność, której przeterminowanie osiąga wielkość uzgodnioną z klientem, kierowana jest  natychmiast do windykacji przedprocesowej i procesowej.

Jakie są koszty monitoringu zewnętrznego?

Różne firmy stosują różne modele cenowe. Różnice pomiędzy opłatami są bardzo duże (proszę w wolnej chwili sprawdzić cenniki innych firm w Internecie). Model opłat, stosowany w Tokea Finanse jest jasny i przejrzysty:

 • 1 - 50 faktur w miesiącu - 190 zł netto
 • 51 - 100 faktur w miesiącu - 190 zł netto + 2 zł netto za każdą fakturę powyżej 50
 • 101 i więcej faktur w miesiącu - 290 zł netto + 0,90 zł netto za każdą fakturę powyżej 100

Jednorazowa opłata za wydanie pieczęci prewencyjnej to 50 zł netto.
Po okresie monitorowania faktur, które mimo działań polubownych są nieopłacone, mamy możliwość kontynuacji windykacji na etapie sądowym i egzekucyjnym.

Jak się z nami skontaktować?
Zapraszamy do kontaktu z działem obsługi klienta:

 1. Telefon – pod numerem (32) 327-51-01 – w godzinach 8.00 do 16.00
 2. E-mail na adres bok@uslugi-windykacyjne.com
 3. Formularz kontaktowy http://www.uslugi-windykacyjne.com/tokea-finanse-sp-z-o-o-kontakt.html

 

Hasła tematyczne: dłużnik, faktura, windykacja, termin, wierzytelności, monitoring wierzytelności, płatność

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...