INDEKS TEMATYCZNY » windykacja

 • 03-09-2018
  Podatki 2018: Nowy wzór zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa
  W systemie podatkowym funkcjonować zacznie nowe zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dla nabywców przedsiębiorstw, w tym spadkobierców oraz zapisobierców windykacyjnych spoza kręgu osób najbliższych. Ministerstwo Finansów przygotowało już także projekt rozporządzenia ws. wzoru zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa. Nowe przepisy wejdą w życie 25 listopada br. więcej »
 • 07-08-2018
  Podatki 2020: MF szykuje zmiany ws. następstwa prawnego
  W nowej Ordynacji podatkowej zmianie ulegną m.in. regulacje dotyczące zakresu podmiotowego i przedmiotowego następstwa prawnego. W projekcie ustawy przewidziano np. wprowadzenie do przepisów podatkowych instytucji zapisobiercy windykacyjnego nabywającego w drodze zapisu przedsiębiorstwo. Większość nowych przepisów ma wejść w życie z początkiem 2020 r. więcej »
 • 17-01-2018
  Przedawnienie roszczeń – rząd zapowiada skrócenie terminów
  Podstawowy okres przedawnienia roszczeń zostanie skrócony z 10 do 6 lat – wynika z projektu nowelizacji Kodeksu cywilnego, który przyjął we wtorek rząd. Jak przekonuje resort sprawiedliwości, przewidziane w nowelizacji rozwiązania powinny doprowadzić do wzmocnienia praw konsumentów. więcej »
 • 27-01-2015
  Potrącenie należności z wynagrodzenia pracownika
  Pomniejszenie przez pracodawcę wynagrodzenia pracownika jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych ustawowo, w szczególności taką możliwość przewiduje art. 87 i 91 Kodeksu pracy (dalej jako „k.p.”). więcej »
 • 28-05-2014
  Monitoring wierzytelności – czyli lepiej zapobiegać niż leczyć
  Monitoring wierzytelności oznacza stały dozór nad przebiegiem płatności każdej pojedynczej faktury. Dłużnik jest informowany o nadejściu terminu płatności, o jego przekroczeniu, o nadchodzącym terminie przekazania sprawy do windykacji przedprocesowej i procesowej. więcej »
 • 06-05-2014
  Komornik sądowy jako płatnik PIT
  Teza: Komornik sądowy, na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli nie dokonuje za zakład pracy wypłaty świadczeń określonych w art. 12 wymienionej ustawy. Sporządzenie projektu planu podziału sumy uzyskanej z egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości nie stanowi wypłaty świadczeń, o której mowa w art. 42 ust. 1 (cyt.) ustawy podatkowej. więcej »
 • 27-06-2013
  Wezwanie do zapłaty długu. Jak sprawdzić dług?
  Dość często zdarza się, że firma windykacyjna wzywa do zapłaty długu, a my nie wiemy, co to za zadłużenie i jak powstało. Co w takim przypadku zrobić? więcej »
 • 28-08-2012
  Egzekucja z majątku wspólnego
  Dłużnikiem w polskim systemie prawnym może być zarówno pojedyncza osoba, jak i np. małżeństwo. Tak jak w przypadku jednostki nie ma problemu z określeniem majątku, z którego wierzyciel może się zaspakajać, tak w przypadku małżeństwa sytuacja jest zgoła inna. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

18.07.2024

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.07.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.07.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.07.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT...

cena: 790.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY