INDEKS TEMATYCZNY » Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 • 05-05-2009
  PARP udzieli wsparcia najmniejszym firmom
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasiła II edycję naboru wniosków do Programu pilotażowego na lata 2008-2010 „Bon na innowacje”, w ramach którego udzielana jest pomoc finansowa niezwiązana z programami operacyjnymi. Celem programu jest zainicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. więcej »
 • 24-04-2009
  Konkursy PARP: Wnioski na 12 mld zł
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła już wszystkie pierwsze rundy konkursów o dofinansowanie projektów zaplanowane w ramach programów Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Rozwój Polski Wschodniej. Przedsiębiorcy złożyli ponad 3,2 tysiąca wniosków o wartości ponad 12 mld złotych. To o tysiąc wniosków więcej niż w ubiegłorocznych konkursach, a łączna wartość, o jaką ubiegają się wnioskodawcy, jest wyższa o 2 mld zł. więcej »
 • 17-03-2009
  Dofinansowanie usług doradczych dla innowacyjnych firm
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie rozwoju usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI). Projekt jest realizowany w ramach działania 5.2 - „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. więcej »
 • 19-02-2009
  Wsparcie dla inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym
  Od 2 marca do 15 kwietnia 2009 r. potrwa nabór wniosków o dofinansowanie nowych inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. więcej »
 • 19-01-2009
  PARP uruchomi w lutym konkursy na projekty szkoleniowe
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowuje dokumentację do tegorocznych konkursów w ramach działania „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Najbliższe konkursy dla przedsiębiorców, którzy chcą podnosić kwalifikacje swoich pracowników, zostaną uruchomione w drugiej połowie lutego. więcej »
 • 30-12-2008
  Nowa strona internetowa dla szukających dotacji na pomysł usług w sieci
  Przykłady przedsięwzięć, które powiodły się dzięki dofinansowaniu ze środków UE, wskazówki, jak napisać biznesplan, dziesięć kroków do samodzielnego złożenia wniosku o dotację i sześć najczęstszych błędów przy jego składaniu oraz wiele cennych rad, jak rozwijać i promować swój pomysł na e-usługi i elektroniczne działania B2B — te wszystkie informacje znajdują się na nowej stronie internetowej www.web.gov.pl, którą uruchomiła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. więcej »
 • 07-10-2008
  Wdrażanie oznakowania CE
  Ministerstwo Gospodarki podsumowało realizację projektu dotyczącego oznakowania CE. Resort ma nadzieję, że wiedza zdobyta w ramach projektu pomoże polskim przedsiębiorcom podnieść bezpieczeństwo ich produktów oraz ułatwi konkurowanie na jednolitym rynku europejskim. więcej »
 • 18-09-2008
  PARP: Efekty unijnej pomocy na lata 2004–2006
  Konferencja „Konkurencyjni i z wiedzą” była okazją do przedstawienia efektów działań wdrażanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach programów Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (WKP) oraz Rozwój Zasobów Ludzkich (RZL), dofinansowywanych z funduszy unijnych na lata 2004–2006. więcej »
 • 13-08-2008
  Unijne środki na badania i rozwój
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła termin rozpoczęcia naboru wniosków o unijne wsparcie na badania i rozwój w ramach dwóch działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Nabór ma charakter pilotażowy. Pierwsze wnioski będą przyjmowane 25 sierpnia. Następny nabór planowany jest na początek 2009 r. więcej »
 • 01-07-2008
  PARP dofinansuje firmom szkolenia i studia podyplomowe pracowników
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na projekty szkoleniowe i studia podyplomowe dla osób pracujących w mikro, małych, średnich i dużych firmach. Wnioski można składać w siedzibie PARP od połowy lipca w trybie ciągłym do wyczerpania budżetu przewidzianego na rok 2008 r., który wynosi 400 mln zł. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

04.03.2024

Szkolenie online: Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków - 3-dniowe warsztaty

cena: 1640.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.03.2024

Szkolenie on-line: Obowiązek złożenia MDR-3 (schematy podatkowe) w terminie składania...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.03.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.03.2024

Szkolenie on-line: Zamknięcie w podatku CIT za 2023 r. Sporządzenie noty podatkowej oraz...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
08.03.2024

Szkolenie on-line: Działalność gospodarcza osób inwestujących w nieruchomości

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY