19.02.2009: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

Wsparcie dla inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym

Od 2 marca do 15 kwietnia 2009 r. potrwa nabór wniosków o dofinansowanie nowych inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

PARP pełni w naborze funkcję instytucji wdrażającej. Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie regionalnej instytucji finansującej (RIF) właściwej dla miejsca lokalizacji projektu (lista dostępna na stronie PARP).

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów inwestycyjnych dotyczących zakupu lub wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata bądź posiadających stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nieprzekraczający 15 proc.

Realizowane projekty mają zmniejszyć szkodliwe oddziaływanie na środowisko, m.in. poprzez ograniczenie zużycia energii, wody i materiałów w procesie produkcji lub świadczenia usług, a także prowadzić do powstania nowego lub znacząco ulepszonego produktu bądź usługi.

W ramach projektów dodatkowo premiowane będą nowe rozwiązania marketingowe lub organizacyjne prowadzące do poprawy produktywności i efektywności (w tym np. logistyczne, w zakresie dystrybucji, systemów informacyjnych oraz zarządzania), zakupu niezbędnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dotyczących wprowadzenia zmian organizacyjnych.

Budżet działania wynosi 1,42 mld euro. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach pierwszego konkursu wynosi 933,8 mln zł. Poziom wsparcia może wynieść od 30 do 70 proc. wartości kosztów kwalifikowanych, przy czym całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 mln euro, a wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu powinna wynosić nie mniej niż 8 mln i nie więcej niż 160 mln zł. Minimalna kwota wsparcia na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym wynosi 2,4 mln zł.

T.Sz., PARP

Hasła tematyczne: polska agencja rozwoju przedsiębiorczości, innowacje, program operacyjny innowacyjna gospodarka

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...