17.03.2009: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

Dofinansowanie usług doradczych dla innowacyjnych firm

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie rozwoju usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI). Projekt jest realizowany w ramach działania 5.2 - „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.

Wsparcie będzie udzielane na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Usługi mogą obejmować przeprowadzenie audytu technologicznego polegającego na ocenie potencjału i potrzeb technologicznych przedsiębiorcy, a także możliwości i potrzeb w zakresie rozwoju wytwarzanych produktów lub usług.

Przedsięwzięcia mogą ponadto dotyczyć transferu technologii, a w szczególności przygotowania oferty lub zapytania o technologię oraz ich wprowadzenia do bazy danych Krajowej Sieci Innowacji, przeglądu profili dostawców lub odbiorców technologii umieszczonych w bazie danych KSI, nawiązania kontaktu z dostawcą lub odbiorcą technologii, pomoc doradczą w jej wdrażaniu lub pomoc podczas negocjacji i zawierania umowy z jej dostawcą, a także monitorowanie wdrażania technologii.

O wsparcie mogą się ubiegać podmioty działające na rzecz innowacyjności zarejestrowane w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Ponadto potencjalni beneficjenci muszą się zobowiązać m.in. do nieodpłatnego świadczenia usług objętych wsparciem na rzecz przedsiębiorców, a także do wykorzystania, w okresie realizacji projektu objętego wsparciem, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją.

Całkowity budżet projektu dostępny dla wnioskodawców wynosi 16,3 mln zł. Wielkość wsparcia na usługi proinnowacyjne może wynosić do 100 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą. Nabór wniosków trwa od 16 do 30 marca 2009 r.

T.Sz., PARP

Hasła tematyczne: polska agencja rozwoju przedsiębiorczości, fundusze unijne, innowacje

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...