INDEKS TEMATYCZNY » podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

 • 11-07-2024
  Dotacja a limit dla prowadzenia ksiąg rachunkowych
  Przychód, który jest wliczany do limitu, który zobowiązuje do prowadzenia ksiąg rachunkowych, nie będzie powiększony o tą część otrzymanej dotacji, która zostanie przeznaczona na koszty bezpośrednie (zakup środków trwałych). Natomiast część dotacji, która zostanie przeznaczona na koszty pośrednie, będzie wliczona do limitu, który zobowiązuje do prowadzenia ksiąg rachunkowych. więcej »
 • 10-07-2024
  Krzesło od pracodawcy nie jest przychodem dla pracownika na pracy zdalnej
  Niezależnie od formy zapewnienia przez pracodawcę narzędzi i materiałów potrzebnych pracownikowi do wykonywania pracy zdalnej, na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymane przez pracownika świadczenia nie stanowią jego przychodu w rozumieniu tej ustawy. więcej »
 • 09-07-2024
  Kasowy PIT - co z projektem zmian?
  Projekt ustawy wdrażający kasowy sposób rozliczeń przez przedsiębiorców został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Prace nad projektem ustawy są prowadzone zgodnie z przepisami regulaminu pracy Rady Ministrów. Projekt ustawy zakłada wejście w życie proponowanych rozwiązań z dniem 1 stycznia 2025 r. Kasowy PIT będzie fakultatywną formą rozliczeń. Natomiast skutki finansowe stosowania tego rozwiązania przez przedsiębiorców będą dla nich neutralne w dłuższym okresie - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Finansów na zapytanie poselskie. więcej »
 • 08-07-2024
  Źródła przychodu. Sprzedaż mieszkań wykorzystywanych w działalności gospodarczej
  W maju 2018 r. podatnik otrzymał w drodze darowizny czternaście lokali mieszkalnych. Nieruchomości te są wykorzystywane w jego działalności gospodarczej (najem). W styczniu 2021 r. sprzedał jeden z ww. lokali, natomiast w marcu 2024 r. sprzedał kolejny. Obecnie planuje także w 2024 r. lub w 2025 r. sprzedaż jeszcze jednego mieszkania. Czy odpłatne zbycie mieszkań nabytych w drodze darowizny należy uznać za dokonane poza wykonywaniem działalności gospodarczej? więcej »
 • 08-07-2024
  Sprzedaż nieruchomości i PIT: Uzyskanie ekspektatywy nie jest jeszcze nabyciem
  Ekspektatywa jest podstawą do uzyskania prawa własności lokalu po zakończeniu jego budowy, jednakże uzyskanie ekspektatywy prawa do lokalu w żadnym wypadku nie jest równoznaczne z nabyciem tego prawa. Ekspektatywa nie jest prawem własności do nieruchomości ani spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. Oznacza to, że brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych, aby datę nabycia ekspektatywy uznawać za datę nabycia własnościowego prawa do lokalu. więcej »
 • 05-07-2024
  NSA. Przekształcenie spółki z o.o. w akcyjną, zamiana udziałów na akcje a koszty przy ich sprzedaży
  W przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną kosztem uzyskania przychodów powinna być wartość bilansowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia ustania jej bytu prawnego, będąca jednocześnie wartością bilansową spółki akcyjnej z dnia rozpoczęcia tego bytu. Nie istnieje bowiem żadna inna metoda, która pozwalałaby wskazać ten koszt - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 04-07-2024
  Wydatek na zakup smartwatcha może być kosztem firmy
  Biorąc pod uwagę, że wydatki na nabycie smartwacha nie są ujęte w katalogu kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, to mogą być uwzględnione w kosztach podatkowych, o ile istnieje związek tych wydatków z możliwością uzyskania przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. Wykazanie tego związku spoczywa na podatniku i nie może następować w oderwaniu od konkretnego stanu faktycznego. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 04-07-2024
  Skutki podatkowe cesji umowy deweloperskiej
  Umowa deweloperska została zawarta ramach wspólności małżeńskiej. W 2023 r. mieszkanie zostało sprzedane w drodze cesji praw i obowiązków. Czy faktury od dewelopera wraz z kosztami notarialnymi podpisania umowy deweloperskiej mogą być ujęte w zeznaniu podatkowym PIT-36 jako koszty uzyskania przychodu? Czy uzyskany przychód oraz koszty powinny być ujęte w PIT-36 w pozycji prawa autorskie i inne prawa? Czy należy przychód i koszty uzyskania podzielić na obu małżonków? więcej »
 • 04-07-2024
  WSA. Zaciągnięty kredyt nie może być wydatkiem na cele mieszkaniowe
  Zaciągnięcie kredytu i uzyskanie pieniędzy od banku nie jest w świetle prawa podatkowego traktowane jako osiągnięcie przez podatnika przychodu do opodatkowania (od kwoty kredytu nie płaci się w momencie jego uzyskania podatku dochodowego), lecz jako sposób pozyskania finansowania ciążących na podatniku zobowiązań. Tym samym skoro uzyskanie kredytu nie stanowi przychodu podatkowego to kwota tego kredytu przekazana przez bank sprzedającemu nie może być kwalifikowana jako wydatek pomniejszający podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. więcej »
 • 03-07-2024
  PIT: Bilety na wydarzenia kulturalne i sportowe dla pracowników oraz zleceniobiorców
  Przedsiębiorca ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów na gruncie ustawy o podatku podatku dochodowym od osób fizycznych kosztów zakupu biletów dla pracowników i zleceniobiorców w wysokości kwot brutto, czyli z naliczonym VAT, jeśli nie będzie przysługiwało mu prawo do odliczenia. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

22.07.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.07.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.07.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT...

cena: 790.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.07.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY