INDEKS TEMATYCZNY » podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

 • 21-06-2023
  Zakup wody dla pracowników. Podatki i rachunkowość
  Pracodawca ma obowiązek zapewniać wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych – zapewnić oprócz wody także inne napoje. Zobaczmy, w jaki sposób księgować tego rodzaju wydatki. więcej »
 • 20-06-2023
  Zakup mieszkania dla dzieci a prawo do ulgi mieszkaniowej w PIT
  Wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na nabycie dwóch lokali mieszkalnych z przeznaczeniem dla dzieci nie uprawnia podatnika do zwolnienia uregulowanego w treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyjęcie innej wykładni oznaczałoby możliwość wydatkowania przychodu na realizację cudzych, a nie własnych celów mieszkaniowych (członków rodziny), a przecież nie o takie cele podatnika chodzi w tym przepisie - tak stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 20-06-2023
  Opodatkowanie odsetek od zwróconej przez bank kaucji
  Podatnicy zawarli z bankiem umowę o ustanowienie kaucji, która stanowiła zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy kredytu hipotecznego. Po spłacie kredytu, bank zwrócił kaucję wraz z odsetkami. Czy od wypłaconych odsetek powinien zostać pobrany 19% zryczałtowany podatek? więcej »
 • 12-06-2023
  Ekwiwalent za używanie prywatnego komputera bez PIT
  W przypadku gdy ekwiwalent będzie wypłacony w pieniądzu i będzie odpowiadał poniesionym przez pracowników wydatkom w związku z używaniem własnego komputera służbowego oraz akcesoriów, które stanowić będą ich własność oraz rzeczy te będą wykorzystywane przez pracowników do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy, to wypłacony ekwiwalent pieniężny na zakup komputera oraz akcesoriów będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych. więcej »
 • 07-06-2023
  Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem nienależnego świadczenia
  Wypłata wynagrodzenia zleceniobiorcy miała miejsce w 2022 r., jednakże zwrot nienależnego wynagrodzenia nastąpił w lutym 2023 r., tj. w kolejnym roku podatkowym. Czy w takim przypadku do obowiązku płatnika należy sporządzenie korekt przekazanych do Urzędu Skarbowego informacji PIT-11 i deklaracji PIT-4R za 2022 r.? więcej »
 • 07-06-2023
  Urodzinowe prezenty dla pracowników i osób współpracujących w PIT
  Jeżeli otrzymanie przez pracowników oraz osoby ściśle współpracujące ze spółką prezentów i upominków nie będzie wynikało ani z zawartych umów o pracę, regulaminów, a ponadto nie będzie stanowiło wynagrodzenia za świadczoną pracę, to co do zasady wartość tych prezentów i upominków nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód ze stosunku pracy. Taka darowizna będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. więcej »
 • 05-06-2023
  Jednorazowa amortyzacja tylko dla przedsiębiorców
  Skoro podatnik nie spełnia kryteriów „małego podatnika” oraz nie prowadzi działalności gospodarczej, to nie może dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej środka trwałego, zgodnie z postanowieniami art. 22k ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 02-06-2023
  MF o stosowaniu ulgi na innowacyjnych pracowników
  Beneficjentem ulgi na innowacyjnych pracowników jest podatnik będący jednocześnie płatkiem podatku dochodowego od osób fizycznych - czyli przedsiębiorca, a nie zatrudniony pracownik. Przepisy nie precyzują, w jaki sposób beneficjent przedmiotowej ulgi może wykorzystać środki finansowe z tytułu skorzystania z niej, ma w tym zakresie dowolność - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie dziennikarza. więcej »
 • 02-06-2023
  Spłata pożyczki w formie rzeczowej. Co z PIT?
  W okresie od 2016 do 2019 roku pomiędzy wspólniczką a spółką zostały zawarte umowy pożyczki. Czy w sytuacji uregulowania zobowiązania z tytułu umowy pożyczki w części lub w całości w drodze przeniesienia własności towaru przez spółkę na wspólniczkę, przy założeniu że wartość wydanego towaru nie będzie przewyższać kwoty udzielonej pożyczki, wspólniczka rozpozna przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? więcej »
 • 31-05-2023
  MF o podatkowych skutkach wygaśnięcia stanu zagrożenia epidemicznego
  Czy w związku z przewidywanym odwołaniem z dniem 1 lipca 2022 r. stanu zagrożenia epidemicznego, sporządzając dokumentację cen transferowych za 2022 i 2023 r. podatnicy nadal będą korzystać z ułatwień przewidzianych w specustawie antycovidowej? Do kiedy - do końca sierpnia, do 1 września czy do końca września 2023 r. - płatnicy CIT i PIT mogą stosować ułatwienia w zakresie certyfikatów rezydencji? więcej »
« poprzednia[ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

28.09.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.10.2023

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.10.2023

Szkolenie on-line: Podatki dla inwestujących w nieruchomości w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY