INDEKS TEMATYCZNY » Moment powstania obowiązku podatkowego

 • 05-04-2024
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w WDT
  Kontynuujemy omawianie zagadnień, prezentowanych w ramach wprowadzenia do kursu Podatek VAT w obrocie z zagranicą. Poprzednią lekcję podsumowaliśmy stwierdzeniem, że rozważania dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego należy prowadzić w kontekście określonego rodzaju transakcji i zapowiedzieliśmy również, że rozważania te zaczniemy od wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. więcej »
 • 04-04-2024
  Faktury zaliczkowe – ewidencja u dostawcy i odbiorcy
  Faktura zaliczkowa wystawiana jest z myślą o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do określonej dostawy końcowej, która nastąpi w przyszłości. Zazwyczaj faktury zaliczkowe używane są przy transakcjach o dużej wartości, w celu pozyskania części środków, które pomogą sfinalizować ostateczną transakcję. Zaliczka w obrocie krajowym w świetle ustawy o VAT powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Wpłacona na rachunek bankowy jednostki zaliczka traktowana jest jako kwota brutto, która zawiera stawkę VAT odpowiednią dla danego towaru czy usługi. więcej »
 • 04-04-2024
  Moment powstania obowiązku podatkowego VAT - wprowadzenie
  Wczoraj rozpoczęliśmy publikację cyklu lekcji e-kursu: Vat w obrocie z zagranicą. Kurs ten pojawi się w całości już 9. kwietnia, a dzisiaj lekcja wprowadzająca w tematykę ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego. Na końcu znajdziesz dzisiejsze pytania testowe, oraz komentarz do prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe z wczorajszej lekcji. więcej »
 • 05-04-2023
  VAT: Moment powstania obowiązku podatkowego przy WDT i WNT
  Zarówno wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) jak i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) stanowią czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. więcej »
 • 04-04-2023
  VAT: Szczególne zasady powstania obowiązku podatkowego u małego podatnika VAT
  Jak wspominaliśmy wcześniej w cyklu ABC, ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego jest istotne dla prawidłowego regulowania zobowiązań podatkowych. Sytuację komplikuje fakt, iż w zależności od miejsca i rodzaju transakcji a także podatnika moment powstania obowiązku podatkowego może się różnić. Tak jest również w przypadku małych podatników VAT. więcej »
 • 03-04-2023
  VAT: Moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży towarów w kraju
  Pojęcie momentu powstania obowiązku podatkowego ma bardzo istotne znaczenie dla ustalenia zakresu zobowiązań podatników. To zagadnienie dość trudne - bowiem moment powstania obowiązku podatkowego różny jest dla odmiennych czynności czy chociażby miejsc przeprowadzenia transakcji, a czasem także statusu uczestniczących w transakcji podatników.  więcej »
 • 12-07-2022
  KSeF: Moment powstania obowiązku podatkowego przy fakturze ustrukturyzowanej
  Przedsiębiorca świadczy usługi wynajmu obudów do wykopów ziemnych, dla których obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku planowanym wprowadzeniem obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych w systemie KSeF zamierza podjąć próbę wcześniejszego wystawiania faktur w tym systemie. Jaki będzie moment powstania obowiązku podatkowego w sytuacji wystawiania faktur ustrukturyzowanych dla ww. usług? więcej »
 • 26-05-2022
  Usługi finansowe i VAT: Moment powstania obowiązku podatkowego po rezygnacji ze zwolnienia
  W przypadku rezygnacji ze zwolnienia z VAT usług finansowych (zgodnie z art. 43 ust. 22-24 ustawy o VAT) obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z ogólnymi zasadami. W zależności od rodzaju usługi i zawartej umowy może to być przykładowo moment wykonania usługi, upływ określonego okresu do którego odnoszą się płatności/rozliczenia lub moment otrzymania całości lub części zapłaty (wynagrodzenia) przed wykonaniem usługi. więcej »
 • 11-03-2022
  Podatek VAT i crowdfunding - czy w momencie wpłaty wsparcia powstaje obowiązek podatkowy?
  Dzisiaj zajmujemy się sytuacją podatnika VAT, który postanowi pozyskać środki na realizację nowego projektu poprzez platformę crowdfundingową. Na platformach takich pomysłodawcy przedstawiają produkt (usługę), którą ze zgromadzonych środków zamierzają wytworzyć, a wpłacający środki stają się kimś w rodzaju przyszłego klienta - za wpłacone pieniądze będą bowiem mogli otrzymać produkt lub usługę, będącą przedmiotem projektu. więcej »
 • 16-08-2021
  Zaliczka na najem a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT
  W przypadku, gdy zapłata za najem urządzenia, zgodnie z umową następuje jeszcze przed jego wydaniem klientowi, z uwagi na fakt, że wynajmujący każdorazowo sprzedaż dokumentuje przez wystawienie faktury, obowiązek podatkowy z tytułu usługi najmu krótkoterminowego urządzenia powstaje z chwilą wystawienia faktury - interpretacja indywidualna Dyrektora KIS. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

27.05.2024

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
28.05.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.06.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.06.2024

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.06.2024

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY