INDEKS TEMATYCZNY » Kasy i urządzenia fiskalne (Kasy rejestrujące, Kasy fiskalne on-line)

 • 05-07-2023
  Slim VAT 3: Szybszy zwrot za zakup kasy dla podatników zwolnionych
  Podatnicy zwolnieni od podatku, aby uzyskać zwrot kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej muszą złożyć w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, wniosek w tej sprawie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Od 1 lipca 2023 r., zgodnie ze zmianami wprowadzonymi tzw. pakietem Slim VAT 3, w przypadku wniosku, który nie będzie budził wątpliwości, organ podatkowy będzie dokonywał zwrotu kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej bez wydawania decyzji. więcej »
 • 18-05-2023
  Kasy fiskalne w taksówkach - MF wyjaśnia
  Na branżę przewozu osób (rynek taxi) nałożony został obowiązek stosowania kas rejestrujących, o zastosowaniu specjalnym. Przed wprowadzeniem do obrotu, kasa rejestrująca powinna otrzymać homologację od Głównego Urzędu Miar. Badania homologacyjne kasy odbywają się z wskazanym przez producenta kasy taksometrem lub aplikacją służącą do naliczania opłat. W związku z powyższym, pojawiają się liczne pytania, dotyczące sposobu weryfikacji, przez nabywcę kasy (kierowcę taxi), zgodności dostarczanego produktu z produktem, który otrzymał homologację. więcej »
 • 21-04-2023
  Dane Grupy VAT na paragonach
  Od 1 stycznia 2023 r. do ustawy o VAT została wprowadzona nowa kategoria podatników – Grupa VAT. Grupa VAT jest traktowana jako nowy podatnik i to dane identyfikujące grupę VAT jako odrębnego podatnika powinny być wskazywane na paragonach dokumentujących sprzedaż. więcej »
 • 28-03-2023
  Możliwość zlikwidowania kasy rejestrującej
  Przedsiębiorca świadczy usługi m.in. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Prowadzi ewidencję osób, dla których świadczy usługi, obejmującą ich imiona i nazwiska oraz terminy zajęć, w jakich dana osoba uczestniczy. Zapłata za usługi następuje w całości na jego rachunek bankowy. Czy przedsiębiorca może zaprzestać prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej i ją zlikwidować? więcej »
 • 10-03-2023
  Kasa fiskalna - wiele codziennych obowiązków podatnika
  Obowiązek rejestracji sprzedaży w kasie fiskalnej w zakresie sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych związany jest z szeregiem różnych powinności o charakterze formalno-podatkowym. więcej »
 • 09-03-2023
  Kasa fiskalna - na początku fiskalizacja, potem przeglądy a na końcu odczyt pamięci fiskalnej  
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących przewiduje kilka istotnych obowiązków dla podatników prowadzących ewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych. Związane są one zarówno z rozpoczęciem ewidencjonowania i kontynuacją pracy kasy, jak i jej zakończeniem. więcej »
 • 08-03-2023
  Ulga na zakup kas fiskalnych
  Podatnicy, któzy rozpoczynają ewidencję na kasach fiskalnych mają możliwość, po spełnieniu pewnych warunków skorzystania z ulgi związanej z zakupem kas. więcej »
 • 07-03-2023
  Zwolnienie przedmiotowe z obowiązku stosowania kas fiskalnych
  W poprzednim artykule z cyklu ABC omówiliśmy zwolnienie z obowiązku stosowania kas fiskalnych do rejestracji obrotu - związane z wysokością przychodu. Ale ze zwolnienia mogą korzystac również podatnicy bez względu na wysokość przychodów - choć tylko w odniesieniu do niektórych czynności. więcej »
 • 06-03-2023
  Zwolnienie od obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej
  W poprzednim artykule w cyklu ABC zasygnalizowaliśmy, iż rozporządzenie w sprawie zwolnień ze stosowania kas wyróżnia dwa typy zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania przychodów w kasie fiskalnej. więcej »
 • 03-03-2023
  Kogo i kiedy dotyczy obowiązek rejestracji obrotu przy użyciu kas fiskalnych
  W poprzednich artykułach cyklu omówiliśmy typy stosowanych obecnie kas rejestrujących i podstawowe wymogi ich stosowania. Czas na informacje, kto i kiedy powinien te kasy stosować.  więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

22.04.2024

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT...

cena: 790.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.04.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.04.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.04.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
24.04.2024

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY