INDEKS TEMATYCZNY » Kasy i urządzenia fiskalne (Kasy rejestrujące, Kasy fiskalne on-line)

 • 18-09-2023
  Sprzedaż za pomocą biletomatu bez kasy fiskalnej
  Dokonując sprzedaży biletów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą biletomatów można korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania tej sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w związku z poz. 40 załącznika do tego rozporządzenia. więcej »
 • 08-09-2023
  Fiskalizacja myjni samochodowych: Każde stanowisko musi mieć kasę
  Od dnia 1 lutego 2023 roku, na przedsiębiorcach prowadzących działalność usługową w postaci myjni samochodowych, w tym myjni samoobsługowych, ciąży obowiązek posiadania kas fiskalnych. Jednak każde stanowisko mycia auta traktowane jest jako osobna myjnia samochodowa, a kasę fiskalną należy posiadać na każdym stanowisku sprzedaży. Zatem np. 5-stanowiskową myjnię samoobsługową trzeba wyposażyć w 5 urządzeń fiskalnych. Czy Ministerstwo Finansów umożliwi myjniom samochodowym montaż centralnej kasy fiskalnej? więcej »
 • 29-08-2023
  Kto może posiadać kasę wirtualną? - zmiany od 25 sierpnia
  25 sierpnia br. weszło w życie rozporządzenie zmieniające przepisy dotyczące grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. W efekcie zmian z tzw. kas wirtualnych korzystać mogą również ochotnicze straże pożarne oraz koła gospodyń wiejskich. więcej »
 • 28-07-2023
  Pakiet SLIM VAT 3: HUB paragonowy
  Nowelizacja ustawy o VAT w ramach tzw. pakietu „SLIM VAT 3” wprowadza od 15 września 2023 r. możliwość wystawiania i wydawania nabywcy paragonu fiskalnego w postaci elektronicznej za pomocą nowego systemu dystrybucji paragonów tzw. HUB-u paragonowego. Umożliwi to klientowi wybór, czy chce otrzymywać papierowy paragon fiskalny czy też elektroniczny w dedykowanej aplikacji. więcej »
 • 21-07-2023
  Możliwość wyrejestrowania kasy fiskalnej
  Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie przygotowania terenu pod zabudowę wg PKD 43.12.Z. Jego kontrahentami są wyłącznie firmy, nie prowadzi usług na rzecz osób fizycznych. Cała sprzedaż jest ewidencjonowana za pomocą wystawianych faktur VAT. Czy przedsiębiorca jest zobowiązany do wymiany kasy fiskalnej na kasę rejestrującą online? więcej »
 • 13-07-2023
  Używanie przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych w VAT
  Czy obciążenie pracownika kosztami używania samochodu służbowego do celów prywatnych korzysta ze zwolnienia z obowiązku rejestrowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej? Czy obciążenie to stanowi też dostawę paliwa i wiąże się z obowiązkiem oznaczenia faktury w pliku JPK kodem GTU_02? W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu obciążenia pracownika kosztami używania samochodu służbowego do celów prywatnych? więcej »
 • 06-07-2023
  Slim VAT 3 i kasy: Drukowanie dokumentów (nie)fiskalnych oraz wystawianie e-faktur i e-paragonów
  W ramach pakietu Slim VAT 3 rezygnuje się od 1 lipca 2023 r. z obowiązku drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych wystawianych przez podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Natomiast od 15 września br. wprowadzona zostanie możliwość wystawiania i wydawania paragonu lub faktury przy użyciu systemu teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. więcej »
 • 05-07-2023
  Slim VAT 3: Szybszy zwrot za zakup kasy dla podatników zwolnionych
  Podatnicy zwolnieni od podatku, aby uzyskać zwrot kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej muszą złożyć w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, wniosek w tej sprawie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Od 1 lipca 2023 r., zgodnie ze zmianami wprowadzonymi tzw. pakietem Slim VAT 3, w przypadku wniosku, który nie będzie budził wątpliwości, organ podatkowy będzie dokonywał zwrotu kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej bez wydawania decyzji. więcej »
 • 18-05-2023
  Kasy fiskalne w taksówkach - MF wyjaśnia
  Na branżę przewozu osób (rynek taxi) nałożony został obowiązek stosowania kas rejestrujących, o zastosowaniu specjalnym. Przed wprowadzeniem do obrotu, kasa rejestrująca powinna otrzymać homologację od Głównego Urzędu Miar. Badania homologacyjne kasy odbywają się z wskazanym przez producenta kasy taksometrem lub aplikacją służącą do naliczania opłat. W związku z powyższym, pojawiają się liczne pytania, dotyczące sposobu weryfikacji, przez nabywcę kasy (kierowcę taxi), zgodności dostarczanego produktu z produktem, który otrzymał homologację. więcej »
 • 21-04-2023
  Dane Grupy VAT na paragonach
  Od 1 stycznia 2023 r. do ustawy o VAT została wprowadzona nowa kategoria podatników – Grupa VAT. Grupa VAT jest traktowana jako nowy podatnik i to dane identyfikujące grupę VAT jako odrębnego podatnika powinny być wskazywane na paragonach dokumentujących sprzedaż. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

06.03.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.03.2024

Szkolenie on-line: Zamknięcie w podatku CIT za 2023 r. Sporządzenie noty podatkowej oraz...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
08.03.2024

Szkolenie on-line: Działalność gospodarcza osób inwestujących w nieruchomości

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.03.2024

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
13.03.2024

Szkolenie on-line: Zasady tworzenia odroczonego podatku dochodowego

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY