INDEKS TEMATYCZNY » Innowacje

 • 20-02-2009
  Pierwsza polska instytucja w europejskiej sieci innowacji
  Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych poinformowała, że pierwszą polską organizacją zajmującą się promowaniem przedsiębiorczości, która znajdzie się w Europejskiej Sieci Centrum Biznesu i Innowacji (European Business & Innovation Centre Network), będzie rakowski Park Technologiczny. więcej »
 • 19-02-2009
  Wsparcie dla inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym
  Od 2 marca do 15 kwietnia 2009 r. potrwa nabór wniosków o dofinansowanie nowych inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. więcej »
 • 02-02-2009
  Innowacje: Ułatwienia dla korzystających ze wsparcia
  Zmianę zasad korzystania z tzw. premii za działania innowacyjne, czego skutkiem ma być wydłużenie okresu rozliczania niewykorzystanych środków z funduszu innowacyjności, poparła Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt zmian zgłosili posłowie Platformy Obywatelskiej. więcej »
 • 27-01-2009
  Europa bardziej innowacyjna
  Europa dogania pod względem innowacyjności swoich głównych rywali gospodarczych – Stany Zjednoczone i Japonię – ogłosiła Komisja Europejska, prezentując wyniki najnowszej analizy. Liderem w dziedzinie innowacji jest Szwajcaria. Kolejne miejsca zajmują Szwecja, Finlandia, Niemcy, Dania i Wielka Brytania. Wszystkie te kraje pod względem wyników plasują się o wiele wyżej niż pozostałe państwa europejskie, jak również Unia jako całość. więcej »
 • 16-01-2009
  Gazyfikacja węgla – technologia przyszłości?
  Zdaniem wicepremiera Waldemara Pawlaka, międzynarodowy kryzys gazowy pokazuje, że potrzebne są nowe technologie produkcji energii, takie jak gazowanie węgla. Minister gospodarki wygłosił tę opinię podczas konferencji „Zgazowanie węgla – fakty i szanse”, zorganizowanej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. więcej »
 • 03-12-2008
  Łatwiej o pieniądze na innowacje
  Ułatwienia dla przedsiębiorców, którzy starają się o środki na rozwój innowacyjnych programów badawczych, przewiduje projekt ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, przyjęty przez Radę Ministrów. Nowe rozwiązania umożliwią także budowę silniejszych powiązań nauki z gospodarką. więcej »
 • 25-11-2008
  ZRP: Wsparcie nie tylko dla innowacji
  Związek Rzemiosła Polskiego oczkuje od rządu, że ten – wspierając przedsiębiorców – nie będzie faworyzował firm, które w swojej działalności stawiają na nowoczesne technologie. Prezes ZRP Jerzy Bartnik komentuje w ten sposób dokument opracowany przez Ministerstwo Gospodarki zatytułowany „Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013”. więcej »
 • 10-11-2008
  Wsparcie EBI dla innowacji w Polsce
  Dostęp polskich firm i instytucji do środków przewidzianych w nowym programie finansowym UE – Finansowym Instrumencie Podziału Ryzyka (RSFF) – był jednym z tematów konferencji „Finansowanie badań, rozwoju i innowacji kluczem do przyszłości”, zorganizowanej w Warszawie przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Celem RSFF jest wspieranie badań naukowych i innowacyjności w Europie poprzez zwiększenie dostępu do funduszy dla ryzykownych projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych. więcej »
 • 22-10-2008
  Wsparcie dla działań innowacyjnych
  Obniżenie progu wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o status centrum badawczo-rozwojowego oraz inne formy promowania proinnowacyjnych zachowań przedsiębiorców były przedmiotem rozmów wicepremiera Waldemara Pawlaka z dyrektorami jednostek badawczo-rozwojowych (JBR). Ministerstwo Gospodarki nadzoruje działalność 62 tego typu podmiotów. więcej »
 • 03-10-2008
  PAIiIZ będzie współtworzyła Małopolski Klaster Technologii Informacyjnych
  Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę w sprawie przygotowania projektu „Rozwój Krakowskiego Parku Technologicznego w kierunku utworzenia klastra technologii informacyjnych”. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

20.04.2024

Szkolenie online: Specjalista ds. podatków (48 h) - kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT - kurs...

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.04.2024

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT...

cena: 790.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.04.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.04.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.04.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY