27.01.2009: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

Europa bardziej innowacyjna

Europa dogania pod względem innowacyjności swoich głównych rywali gospodarczych – Stany Zjednoczone i Japonię – ogłosiła Komisja Europejska, prezentując wyniki najnowszej analizy. Liderem w dziedzinie innowacji jest Szwajcaria. Kolejne miejsca zajmują Szwecja, Finlandia, Niemcy, Dania i Wielka Brytania. Wszystkie te kraje pod względem wyników plasują się o wiele wyżej niż pozostałe państwa europejskie, jak również Unia jako całość.

Aktualne tendencje zostały przedstawione w formie tzw. europejskiej tablicy wyników w dziedzinie innowacyjności. Analizę tę sporządzono w oparciu o dane sprzed kryzysu finansowego. Wykorzystano w niej 29 wskaźników pozwalających zmierzyć poziom innowacyjności każdego kraju. Innowacyjność jest podstawowym motorem wzrostu gospodarczego, a także głównym sposobem zmagania się z takimi problemami, jak zmiany klimatyczne. Wskaźniki obejmują liczbę osób ze stopniem naukowym w dziedzinie nauk ścisłych lub tytułem inżyniera, liczbę patentów, poziom wydatków na badania i rozwój (B+R), dostępność kapitału podwyższonego ryzyka dla nowych firm oraz poziom eksportu zaawansowanych technologii.

W porównaniu z sytuacją sprzed pięciu lat UE poczyniła ogromne postępy. Chociaż nadal pozostaje w tyle za USA i Japonią, dystans ten się zmniejsza, nawet jeśli Unia dogania Stany Zjednoczone w wolniejszym tempie niż wcześniej. UE wypada też całkiem dobrze w porównaniu z krajami o szybko rozwijającej się gospodarce, takimi jak Chiny, Indie i Brazylia.

Nadal nie brakuje jednak słabych punktów. Unia pozostaje daleko w tyle za USA pod względem inwestycji przedsiębiorstw, a także za Japonią pod względem wprowadzania innowacji w sektorze B+R i technologii informacyjnych. Spółki UE wydają też mniej na innowacyjność na poziomie innym niż technologiczny – nie inwestują dużo w szkolenia, projekty i reklamę, podczas gdy wszystkie te czynniki są ważne dla zachowania konkurencyjności.

Analiza została opublikowana równolegle ze sprawozdaniem w sprawie postępów w zakresie inwestycji w B+R w UE oraz w sprawie wysiłków podjętych w celu stworzenia europejskiej przestrzeni badawczej. Ze sprawozdania wynika, że w Europie przybywa naukowców, UE staje się coraz atrakcyjniejszym miejscem w oczach badaczy zagranicznych, a europejski sektor B+R cieszy się rosnącym zainteresowaniem ze strony amerykańskich inwestorów prywatnych. Okazuje się też jednak, że wydatki na badania i rozwój w UE utrzymały się na poziomie 1,84 proc. PKB, a zatem daleko im do docelowych 3 proc.

T.Sz., KE

Hasła tematyczne: unia europejska, innowacje

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...