INDEKS TEMATYCZNY » Fikcyjna faktura

 • 31-08-2017
  NSA. Bezprawne wykorzystanie danych: VAT płaci wystawca faktury
  Nie jest wystawcą faktury zobowiązanym do zapłaty podatku na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podmiot, którego danymi bezprawnie posłużono się w treści faktury, a zatem podmiot, pod który bezprawnie „podszył się” inny podmiot. Dotyczy to również sytuacji, gdy bezprawnie wykorzystano dane podmiotu będącego podatnikiem podatku od towarów i usług - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 27-10-2015
  NSA. Dobra wiara przy odliczeniu VAT
  W przypadku obiektywnego stwierdzenia, że pomiędzy faktycznymi a zafakturowanymi dostawami towarów istnieją rozbieżności, faktury te w zakresie w jakim stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności, nie dają nabywcy podstawy do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 w zw. z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług i nie ma co do zasady przesłanek, aby w zakwestionowanym zakresie co do ich rzetelności, korzystały z tzw. domniemania „dobrej wiary”, gdyż staranny nabywca nie powinien przyjmować faktur, które dokumentują czynności nieodzwierciedlające rzeczywistości - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 16-06-2014
  Grupa przestępcza wystawiła 3000 pustych faktur
  Centralne Biuro Śledcze i organy kontroli skarbowej rozbiły grupę przestępczą, która wystawiła przeszło 3000 fikcyjnych („pustych”) faktur. Jak podaje resort finansów, straty budżetu państwa wyniosły ok. 52 mln zł. Tyle wynoszą wstępne szacunki dotyczące uszczupleń w podatku od towarów i usług (VAT). więcej »
 • 11-06-2014
  Fikcyjna faktura a zwrot bezpośredni w deklaracji VAT
  Z uzasadnienia: Deklaracja podatnika w zakresie podatku należnego powinna odzwierciedlać faktyczne czynności, które zostały przez podatnika wykonane w danym okresie rozliczeniowym, mające przy tym charakter dostaw i usług objętych przedmiotowym zakresem opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Wymierzenie podatku na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy, możliwe jest po wyeliminowaniu z rozliczenia podatnika w trybie art. 99 ust. 12 kwoty podatku wynikającej z faktury dokumentującej niewykonaną czynność. Podatek należny z tego tytułu nie wynika przy tym z jakiejś transakcji (która w tym przypadku w ogóle może nie mieć miejsca), lecz z faktu wykazania określonej kwoty VAT na fakturze. więcej »
 • 14-11-2012
  Rzeczywista sprzedaż a prawo do odliczenia podatku naliczonego
  Podstawowym mechanizmem rządzącym podatkiem od towarów i usług jest pomniejszenie podatku należnego o podatek naliczony z faktur zakupowych, o ile związane są one ze sprzedażą opodatkowaną. Ustawa o VAT przewiduje kilka przypadków, w których podatnik nie będzie mógł skorzystać z tego prawa. więcej »
 • 25-03-2010
  Orzecznictwo: Fiskus musi udowodnić fikcyjność faktur
  Z uzasadnienia: Podatnik może obniżyć podatek naliczony o taki podatek należny, który pozostaje w nierozerwalnej więzi ze zdarzeniem gospodarczym, które zostało zarówno faktycznie dokonane, jak też realnie odzwierciedlone w dokumentującej je fakturze. Przepisy ustawy o VAT dają organowi możliwość zakwestionowania prawa podatnika do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego jedynie wówczas, gdy organ udowodni niezgodność faktury z rzeczywistością poprzez podanie konkretnego faktu, z którego ta niezgodność wynika, a nie poprzez formułowanie jego oceny, bez jednoznacznego wykazania, że fakt taki rzeczywiście nastąpił. więcej »
« poprzednia[ 1 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

04.03.2024

Szkolenie online: Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków - 3-dniowe warsztaty

cena: 1640.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.03.2024

Szkolenie on-line: Obowiązek złożenia MDR-3 (schematy podatkowe) w terminie składania...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.03.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.03.2024

Szkolenie on-line: Zamknięcie w podatku CIT za 2023 r. Sporządzenie noty podatkowej oraz...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
08.03.2024

Szkolenie on-line: Działalność gospodarcza osób inwestujących w nieruchomości

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY