INDEKS TEMATYCZNY » Dyrektywy VAT

 • 01-06-2010
  Podwyżka stawek VAT na książki, żywność i nowe mieszkania raczej nieunikniona
  Interpelacja nr 15591 do ministra finansów w sprawie podwyższenia stawki podatku VAT na podstawowe artykuły żywnościowe więcej »
 • 27-04-2010
  Podatek VAT: Film w kinie – 7% a na DVD - 22%
  Interpelacja nr 14861 do ministra finansów w sprawie podjęcia działań legislacyjnych mających na celu usunięcie nierówności w opodatkowaniu podatkiem VAT usług związanych z kulturą, w szczególności wyświetlania filmów i ich wypożyczania więcej »
 • 20-04-2010
  Stan implementacji unijnych dyrektyw dotyczących rynku finansowego
  Interpelacja nr 14104 do ministra finansów w sprawie zaległości w implementacji unijnych dyrektyw dotyczących rynku finansowego więcej »
 • 06-04-2010
  Boiska w ramach programu „Orlik” - bez szans na zwolnienie z VAT
  Interpelacja nr 14284 do ministra finansów w sprawie podatku VAT od inwestycji objętych programem ˝Moje boisko - Orlik 2012˝ więcej »
 • 31-03-2010
  Wniesienie aportem prawa wieczystego użytkowania gruntu a opodatkowanie VAT
  Zgodnie z przepisami Dyrektywy 2006/112/WE czynność wniesienia aportu jest co do zasady czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Skoro art. 91 ust. 7 ustawy o VAT ma zastosowanie wówczas, gdy zmieniło się przeznaczenie środka trwałego, to nie można mówić o zmianie przeznaczenia środka trwałego, który był dotychczas (przed dokonaniem aportu) wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, a następnie jest wykorzystany do kolejnej czynności opodatkowanej, jaką jest wniesienie aportu. Wprowadzenie niezgodnego z prawem wspólnotowym zwolnienia nie może pozbawiać podatnika prawa do odliczenia także poprzez konieczność dokonania korekty podatku naliczonego i zmniejszenie pierwotnej kwoty odliczenia – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 19-02-2010
  Orzecznictwo podatkowe: Błąd w implementacji dyrektywy nie może pozbawiać podatnika prawa do odliczenia
  Tezy: 1. Wprowadzenie w § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) zwolnienia od podatku od towarów i usług czynności aportu wnoszonego do spółki prawa handlowego lub cywilnej jest sprzeczne z prawem wspólnotowym, nie ma bowiem podstawy do takiego zwolnienia ani w Tytule X poprzednio obowiązującej VI Dyrektywy 77/388/EWG, ani w Tytule IX obecnie obowiązującej Dyrektywy 2006/112/WE. Polski prawodawca dokonał więc wadliwej implementacji przepisów VI Dyrektywy 77/388/EWG, obecnie Dyrektywy 2006/112/WE, na grunt polskiego sytemu prawnego i wadliwość ta w efekcie prowadzić musi do bezskuteczności regulacji zawartej w § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. ... więcej »
 • 17-02-2010
  Kupujesz quada? Odlicz cały VAT
  Pytanie podatnika: Czy w przypadku zakupu pojazdu, tj. quada, przysługuje odliczenie podatku naliczonego od jego zakupu tylko do wysokości 60% nie więcej niż 6000,00 zł, czy też można odliczyć podatek naliczony w całości? więcej »
 • 11-01-2010
  Podatek VAT od nieruchomości niezgodny z prawem UE?
  Interpelacja nr 12508 do ministra finansów w sprawie podatku VAT od nieruchomości więcej »
 • 30-10-2009
  Zwrot VAT: Zbyt mało czasu na uzupełnienie wniosku
  Komisja Europejska nakazała Polsce zmianę procedur administracyjnych dotyczących zwrotu VAT podatnikom mającym siedzibę w innym państwie członkowskim. Wniosek ma formę uzasadnionej opinii przewidzianej w Traktacie WE i stanowi drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli procedury administracyjne nie zostaną zmienione w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może zdecydować o skierowaniu sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. więcej »
 • 16-10-2009
  Opodatkowanie VAT usług w zakresie edukacji - sprzeczność polskich przepisów z prawem UE
  Z przepisów Dyrektywy 2006/112/WE wynika, że aby można było objąć zwolnieniem usługi edukacyjne świadczone przez podmioty niepubliczne, muszą one realizować cele związane z interesem publicznym. W polskiej ustawie o VAT zwolnieniem obejmuje się wszelkie usługi w zakresie edukacji, bez względu na ich cel i charakter. Polskie przepisy są więc niewłaściwie implementowane. W praktyce oznacza to, że podatnik może zastosować przepis Dyrektywy i jeżeli świadczy usługi szkoleniowe komercyjnie może do nich zastosować zasady ogólne, tj. stawkę 22% zamiast zwolnienia – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

04.03.2024

Szkolenie online: Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków - 3-dniowe warsztaty

cena: 1640.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.03.2024

Szkolenie on-line: Obowiązek złożenia MDR-3 (schematy podatkowe) w terminie składania...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.03.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.03.2024

Szkolenie on-line: Zamknięcie w podatku CIT za 2023 r. Sporządzenie noty podatkowej oraz...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
08.03.2024

Szkolenie on-line: Działalność gospodarcza osób inwestujących w nieruchomości

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY