INDEKS TEMATYCZNY » Dokumenty

 • 16-11-2010
  Dokumentację księgową trzeba archiwizować
  Przepisy ustawy o rachunkowości wskazują, że księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe należy przechowywać w należyty sposób i chronić przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem i zniszczeniem. więcej »
 • 25-10-2010
  Uchwała NSA: Przy WDT wywóz mogą potwierdzić także inne dokumenty
  W świetle art. 42 ust. 1, 3 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dla zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów wystarczającym jest, aby podatnik posiadał jedynie niektóre dowody, o jakich mowa w art. 42 ust. 3 ustawy, uzupełnione dokumentami, wskazanymi w art. 42 ust. 11 ustawy lub innymi dowodami w formie dokumentów, o których mowa w art. 180 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, o ile łącznie potwierdzają fakt wywiezienia i dostarczenia towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. więcej »
 • 17-09-2010
  Prawidłowe udokumentowanie WDT
  Do udokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nie jest konieczne posiadanie przez podatnika wszystkich dokumentów wskazanych w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT, a wystarczające jest posiadanie niektórych z nich, pod warunkiem że potwierdzają one fakt dokonania dostawy do innego państwa członkowskiego – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. więcej »
 • 23-08-2010
  Problemy z 0-proc. VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
  Interpelacja nr 16440 do prezesa Rady Ministrów w sprawie barier rozwoju przedsiębiorczości więcej »
 • 14-06-2010
  Darowizna dla matki na konto bankowe ojca bez podatku
  Z uzasadnienia: Wymóg, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn należy zatem interpretować w taki sposób, aby udokumentowanie, o którym mowa, czyniło zadość celowi przepisu, jakim jest wyeliminowanie z zakresu zwolnienia darowizn fikcyjnych, które nie miały miejsca w rzeczywistości. Jednocześnie przepis ten winien być rozumiany w taki sposób, aby podatnik, który dokonał zgłoszenia w wymaganym terminie i jest w stanie wykazać, że przepływ środków pieniężnych miał miejsce w rzeczywistości, nie został pozbawiony prawa do zwolnienia od podatku. Zdaniem Sądu, w przypadku kiedy skarżąca nie posiada odrębnego konta bankowego, a przedkłada potwierdzenie przekazania środków pieniężnych na konto swojego męża, z którym pozostaje w związku małżeńskim, objętym wspólnością majątkową - trzeba przyjąć, że został zrealizowany wymóg, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. więcej »
 • 11-06-2010
  Dokumentowanie nieodpłatnego nabycia towarów od osób prywatnych
  Pytanie podatnika: Jak udokumentować nabycie nieodpłatne przedmiotów pozyskanych na niemieckich „wystawkach”, a co za tym idzie wprowadzić do ewidencji towarów handlowych firmy, aby potem sprzedać je na polskim rynku? więcej »
 • 20-05-2010
  Darowizny: Wpłata na konto dewelopera nie wyklucza prawa do zwolnienia
  Podlega zwolnieniu od podatku nabycie tytułem darowizny środków pieniężnych, jeżeli nabycie to zostało zgłoszone organowi podatkowemu we właściwym czasie i udokumentowane dowodem przekazania na rachunek bankowy prowadzony dla innego, niż obdarowany, podmiotu, ale na rzecz obdarowanego. Sformułowanie użyte w art. 4a ust 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn "na rachunek bankowy nabywcy" nie oznacza, że musi to być konto, jakie bank prowadzi dla obdarowanego. więcej »
 • 18-05-2010
  2,1 tys. prób wyłudzenia kredytów
  Z „Raportu o dokumentach infoDOK” przygotowanego przez Związek Banków Polskich wynika, że w I kwartale tego roku udaremniono ponad 2100 prób wyłudzenia kredytów przez osoby posługujące się kradzionymi dokumentami tożsamości na łączną kwotę 100,5 mln zł. W tym samym okresie ubiegłego roku oszuści próbowali wyłudzić 76 mln. W Systemie Dokumenty Zastrzeżone, z którego korzystają polskie banki, zgromadzono już 870 tys. informacji o skradzionych lub zagubionych dokumentach tożsamości. więcej »
 • 30-04-2010
  Dokumentowanie sprzedaży wirtualnego bonu
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzić będzie sklep internetowy, w którym oferować będzie szeroki zakres towarów i usług. Będą to zarówno towary i usługi opodatkowane VAT stawką podstawową 22%, jak również towary i usługi opodatkowane stawką VAT 7% lub zwolnione z VAT. Spółka zamierza wprowadzić nowy kanał dystrybucji oferowanych przez jej sklep internetowy towarów i usług. Nowy projekt opierał się będzie na produkcie, nazwanym roboczo „wirtualnymi bonami”. Oferta Spółki skierowana będzie jednak nie do osób fizycznych, lecz do klientów korporacyjnych. W jaki sposób należy udokumentować sprzedaż „wirtualnego bonu”? więcej »
 • 23-04-2010
  Dokumenty potwierdzające wewnątrzwspólnotową dostawę
  Pytanie podatnika: Czy wygenerowany w systemie komputerowym Spółki dokument przewozu, który Spółka będzie otrzymywać od przewoźnika, który będzie zawierał, m.in. podpis odbiorcy, potwierdzający fakt dostarczenia do niego towaru na terytorium państwa członkowskiego, inne niż terytorium kraju, będzie dokumentem, o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług i będzie on uprawniał do zastosowania 0% stawki podatku do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

22.04.2024

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT...

cena: 790.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.04.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.04.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.04.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
24.04.2024

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY