INDEKS TEMATYCZNY » Dokumenty

 • 13-02-2014
  Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej do zmiany?
  Interpelacja nr 22763 w sprawie prac powołanego zespołu roboczego do przechowywania dokumentacji pracowniczej. więcej »
 • 12-06-2013
  Dokumentacja księgowa. Ochrona danych, przechowywanie i udostępnianie
  Księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe powinny być przechowywane w należyty sposób i chronić przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem i zniszczeniem. więcej »
 • 05-04-2013
  Odpowiedzialność karna za nieprzechowywanie ksiąg podatkowych i dowodów źródłowych
  Ordynacja podatkowa zobowiązuje każdego podatnika prowadzącego księgi podatkowe do przechowywania tych ksiąg oraz dokumentów z nimi związanych do upływu okresu przedawnienia. Kodeks karny skarbowy przewiduje grzywnę za niespełnienie tego obowiązku. Przyjrzyjmy się szczegółom. więcej »
 • 08-11-2012
  Obowiązek dołączania dokumentów do zgłoszenia SD-Z2
  Obowiązujące przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn (upsd) oraz rozporządzenia w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych, nie nakładają na podatnika, korzystającego ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a upsd, obowiązku dołączania dokumentów do składanego naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2), w tym dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu prawnego do nabytych rzeczy lub praw majątkowych. więcej »
 • 19-04-2012
  Zerowa stawka VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
  Pytanie podatnika: Spółka sprzedaje towary m.in. unijnym kontrahentom. Wnioskodawca oraz jej zagraniczni kontrahenci posiadają aktywny numer VAT UE. Dla potwierdzenia dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów spółka gromadzi następujące dokumenty: kopie faktury sprzedaży, specyfikacje wysłanego towaru, potwierdzenie odbioru towarów potwierdzone przez odbiorcę towarów (zawiera pieczątkę i podpis odbiorcy) zawierające identyczne dane jak faktura. Czy posiadając ww. dokumenty spółka może zastosować stawkę 0% z tytułu WDT? więcej »
 • 21-09-2011
  W dokumentach ZUS należy podawać numer PESEL
  Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, od dnia 1 września 2011 r. przy ustalaniu prawa i wypłaty świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zasiłków pogrzebowych, w przypadku ubezpieczonych objętych rejestrem PESEL stosowane są dotychczasowe dokumenty (do wyczerpania nakładów druków formularzy), w których w danych identyfikacyjnych ubezpieczonego powinien być podany numer PESEL, a w razie, gdy ubezpieczonemu nie nadano numeru PESEL - seria i numer dowodu osobistego lub paszportu. Nie należy wymagać wypełnienia pola z numerem identyfikacji podatkowej NIP. więcej »
 • 18-03-2011
  Kiedy WDT ze stawką 0 proc.
  Podatnik nie musi posiadać wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT dowodów dokumentujących wewnątrzewspólnotową dostawę towarów jako dowodów odrębnych. Wystarczające jest tylko, by dokumenty te zawierały informacje, z których będzie wynikać, że dany towar został rzeczywiście dostarczony do innego państwa członkowskiego. Rozstrzygające jest posiadanie dwóch z tych dokumentów (a nawet jednego - w postaci faktury zawierającej specyfikację towarów i będącej równocześnie dokumentem potwierdzającym przewóz towaru), o ile jednoznacznie potwierdzają dostarczenie towarów na terytorium innego państwa członkowskiego – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. więcej »
 • 08-12-2010
  ZUS już nie ukarze za błędy w dokumentach
  23 listopada br. został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny poselski projekt ustawy zmieniającej ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Celem tego projektu jest rezygnacja z karania płatników składek, którzy popełnili błąd w dokumentach przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W opinii projektodawców dodatkowe opłaty są zbędnym obciążeniem zarówno dla płatników składek, jak i dla ZUS, a koszty związane z wymierzeniem tej opłaty są wielokrotnie wyższe niż wpływy do systemu ubezpieczeń społecznych. Ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2011 r. więcej »
 • 02-12-2010
  Oszustwa finansowe: Próby wyłudzeń na kwotę 300 mln zł
  W III kwartale 2010 r. udaremniono blisko 1,9 tys. prób wyłudzenia kredytów przez osoby posługujące się kradzionymi dokumentami tożsamości, a finansowa skala nieudanych oszustw to ponad 128 mln zł – wynika z najnowszego „Raportu o dokumentach - infoDOK” przygotowanego przez Związek Banków Polskich. Od początku roku dzięki Systemowi Dokumenty Zastrzeżone udaremniono próby wyłudzeń na kwotę ponad 300 mln zł. Średnia kwota nieudanego wyłudzenia wyniosła ponad 32 tys. zł. Najwięcej takich prób odnotowano w województwie mazowieckim i śląskim.   więcej »
 • 25-11-2010
  Zniknie karna opłata za błędy w dokumentach przekazywanych ZUS?
  Grupa posłów chce zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, która sprawi, że ZUS przestanie wymierzać płatnikom składek tzw. dodatkową opłatę za błędnie wypełnione formularze. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

14.02.2023

Szkolenie on-line: Typowanie podatników do kontroli - czyli co administracja skarbowa wie o...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
15.02.2023

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
16.02.2023

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT

cena: 690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.02.2023

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.02.2023

Szkolenie on-line: Zmiany w podatku VAT 2022 - 2023 (w tym m.in. tarcza antyinflacyjna, e-faktura,...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY