Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » dłużnik

 • 17-09-2013Postępowanie egzekucyjne: Gdy miejsce pobytu dłużnika nie jest znane
  Zgodnie z art. 802 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej „k.p.c.”), jeżeli miejsce pobytu dłużnika nie jest znane, sąd ustanowi dla niego kuratora z urzędu, gdy egzekucja ma być wszczęta z urzędu, w innych zaś sprawach - na wniosek wierzyciela. więcej »
 • 06-08-2013Umorzone odsetki a przychód w PIT
  Pytanie podatnika: Na jakiej podstawie umorzenie 50% odsetek karnych jest traktowane jako przychód? więcej »
 • 11-07-2013Nabycie wierzytelności a VAT
  Pytanie podatnika: Czy wstąpienie w stosunek subrogacji i wejście przez Spółkę w prawa wierzyciela na podstawie art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego, nie jest usługą, a tym samym pozostaje czynnością poza zakresem ustawy o podatku od towarów i usług? więcej »
 • 27-06-2013Wezwanie do zapłaty długu. Jak sprawdzić dług?
  Dość często zdarza się, że firma windykacyjna wzywa do zapłaty długu, a my nie wiemy, co to za zadłużenie i jak powstało. Co w takim przypadku zrobić? więcej »
 • 24-05-2013Niezapłacone faktury a korekta VAT u dłużnika
  W przypadku nieuregulowania należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty VAT wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, bez względu na fakt czy wierzyciel skorzystał z ulgi na złe długi, czy też nie. więcej »
 • 21-05-2013Ulga na złe długi: Korekta VAT przy porozumieniu o przedłużeniu terminu płatności
  Pytanie: Czy będę zobowiązany do zmniejszenia naliczonego podatku od towarów i usług, wynikającego z faktury dokumentującej zobowiązanie, z upływem 150 dni od dnia, w którym upłynie pierwotny termin płatności, czy też z upływem 150 dni od dnia, w którym upłynie termin płatności wynikający z porozumienia o przedłużeniu terminu płatności? więcej »
 • 08-05-2013Hipoteka przymusowa w toku egzekucji
  Hipoteka przymusowa to nie tylko sposób na zabezpieczenie roszczenia przed uzyskaniem tytułu wykonawczego. Ustanowienie hipoteki może nastąpić także po jego uzyskaniu, obok lub zamiast zasadniczego postępowania egzekucyjnego. więcej »
 • 29-04-2013Wierzytelności nieściągalne. Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów
  Czy jest możliwe zakwalifikowanie jako koszty uzyskania przychodu wierzytelności, które nie były dochodzone w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym i nie zostały opatrzone klauzulą o bezskuteczności ich egzekucji z majątku dłużnika, w momencie gdy wobec tego samego dłużnika wierzyciel dochodził już innych wierzytelności, a egzekucja ta stała się bezskuteczna ze względu na brak jakichkolwiek składników majątkowych dłużnika podlegających egzekucji? więcej »
 • 12-02-2013Nielegalne preferowanie niektórych wierzycieli jako przestępstwo
  Dłużnik, który spłaca tylko niektórych wierzycieli albo przekupuje jednego z nich, może odpowiadać za przestępstwo określone w art. 302 Kodeksu karnego. więcej »
 • 05-02-2013Korekta VAT w przypadku niezapłaconych faktur
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni może skorygować cały podatek należny wynikający z faktur wystawionych na rzecz dłużnika, jeśli zachowane zostaną wymogi, o których mówi art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]następna »