INDEKS TEMATYCZNY » dłużnik

 • 11-10-2016
  Długi alimentacyjne wynoszą już niemal 10 mld zł
  Na koniec września br. długi alimentacyjne, które należą do 282,3 tys. dłużników, wyniosły blisko 9,4 mld zł – wynika z danych opublikowanych przez BIG InfoMonitor. Rekordzista zalega z kwotą na poziomie aż 454 tys. zł. więcej »
 • 15-02-2016
  Odpracowanie długu z tytułu czynszu a podatek dochodowy
  Czy odpracowanie długu z tytułu czynszu, np. na rzecz spółdzielni mieszkaniowej lub gminy, i tym samym zwolnienie dłużnika z zapłaty zaległości spowoduje u niego powstanie przychodu i konieczność zapłacenia podatku dochodowego? Zobaczmy. więcej »
 • 08-01-2016
  Ulga na złe długi. Wydruk ze strony MF potwierdzeniem zarejestrowania dłużnika jako podatnika VAT
  Pytanie podatnika: Czy wydruk komunikatu z strony internetowej Ministerstwa Finansów wygenerowany w ramach usługi „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT”, który określa, że dłużnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, jest wystarczające dla spełnienia przesłanki zawartej w art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. a, a więc potwierdzenia, że dłużnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny? więcej »
 • 26-03-2015
  Skutki podatkowe zwolnienia z długu
  Pytanie podatnika: Czy przedstawione zwolnienia z długów skutkują lub mogą potencjalnie skutkować na jakiejkolwiek podstawie powstaniem u Wnioskodawcy zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce, tj. dochodu lub przychodu opodatkowanego tym podatkiem? więcej »
 • 05-12-2014
  Ustanowienie kuratora dla dłużnika
  Jeżeli w toku prowadzonej egzekucji okaże się, że miejsce pobytu dłużnika nie jest znane, możliwe jest ustanowienie dla takiego dłużnika kuratora. Czynność ustanowienia kuratora podlega oczywiście badaniu przez organ egzekucyjny. Przesłankami jego ustanowienia, które muszą zostać spełnione łącznie, są: więcej »
 • 10-11-2014
  Nowe przepisy ws. wszczynania egzekucji
  Z końcem października w życie weszło nowe rozporządzenie ws. określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia. W nowych przepisach określono przypadki będące wyjątkami od zasady doręczania dłużnikowi upomnienia przed wszczęciem egzekucji. więcej »
 • 29-08-2014
  Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika
  W postępowaniu egzekucyjnym obowiązek wskazania mienia dłużnika obciąża wierzyciela, a niedopełnienie tego obowiązku może prowadzić do umorzenia postępowania egzekucyjnego. W przypadku gdy istnieje prawdopodobieństwo braku zaspokojenia roszczeń wierzyciela lub gdy pomimo podjętych działań postępowanie egzekucyjne nie przyniosło pożądanego rezultatu, wierzyciel może skierować wniosek do sądu o wyjawienie majątku dłużnika. więcej »
 • 30-07-2014
  Pokwitowanie spełnienia zobowiązania
  W przypadku wywiązania się dłużnika z zaciągniętego względem wierzyciela zobowiązania, jest on uprawniony do żądania potwierdzenia przez wierzyciela zachowania się zgodnie z treścią zobowiązania. Uprawnienie to przewiduje regulacja art. 465 § 1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z przepisem jeżeli istnieje dokument stwierdzający zobowiązanie, dłużnik spełniając świadczenie może żądać zwrotu dokumentu. Jednakże, gdy wierzyciel ma interes w zachowaniu dokumentu, w szczególności gdy świadczenie zostało spełnione tylko częściowo, dłużnik może żądać uczynienia odpowiedniej wzmianki na dokumencie. więcej »
 • 29-07-2014
  Uprawnienia poręczyciela w stosunku do wierzyciela
  W umowie poręczenia jedna strona – poręczyciel – zobowiązuje się wobec wierzyciela, że wykona zobowiązanie dłużnika, gdyby ten sam go nie wykonał. Poręczyciel bierze więc na siebie dużą odpowiedzialność – obejmującą zobowiązania ciążące na dłużniku. więcej »
 • 03-06-2014
  Wezwanie dłużnika do złożenia wyjaśnień w toku postępowania egzekucyjnego
  Zgodnie z art. 761 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: K.p.c.), organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

22.04.2024

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT...

cena: 790.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.04.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.04.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
23.04.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
24.04.2024

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY