Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Indeks tematyczny » Deklaracja VAT

 • 17-09-2014VAT 2015: Zmiany w tzw. uldze na złe długi
  W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został nowy projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Nowela zakłada wprowadzenie zmian w przepisach ustawy o VAT, mających na celu przede wszystkim pełniejsze dostosowanie jej przepisów do prawa unijnego wynikającego z wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Zmiany te obejmują m.in. doprecyzowanie przepisów w zakresie tzw. ulgi na złe długi. więcej »
 • 18-06-2014Obowiązki spadkobiercy: Złożenie deklaracji VAT-7 i sporządzenie remanentu likwidacyjnego
  Pytanie podatnika: Mąż Wnioskodawczyni zmarł w październiku 2013 r. Prowadził działalność gospodarczą jednoosobowo. Był podatnikiem podatku VAT. Z powodu śmierci nierozliczone (nie złożone deklaracje VAT-7) zostały miesiące wrzesień i październik 2013 r. Jedynym środkiem trwałym w prowadzonej działalności był samochód dostawczy. Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do sporządzenia remanentu likwidacyjnego, jeśli tak to w jakiej formie? Czy samochód powinien być ujęty w remanencie? Czy ma obowiązek złożenia deklaracji VAT za nierozliczone okresy? więcej »
 • 06-06-2014VAT: Dwie deklaracje za jeden okres rozliczeniowy
  Pytanie podatnika: 31.10.2013 r. Wnioskodawca złożył rezygnację (skuteczną od 1 listopada) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy. Wybrał przy tym kwartalną metodę rozliczenia VAT. W styczniu br. złożył deklarację VAT-7K za IV kw. 2013 r. Ponieważ był zobowiązany do zadeklarowania i zapłaty podatku należnego od „nabyć wewnątrzwspólnotowych”, złożył deklarację VAT-8 za październik 2013 r. Transakcje, które miały miejsce w październiku nie zostały uwzględnione w deklaracji kwartalnej VAT-7K za IV kw. 2013 r. Czy działanie Wnioskodawcy można uznać za poprawne? więcej »
 • 30-04-2014Rozliczenie eksportu towarów
  Dla eksportu towarów przewidziana została 0% stawka podatku VAT. Przy czym tę preferencyjną stawkę podatku można zastosować wyłącznie pod warunkiem posiadania przez podatnika określonych dokumentów celnych potwierdzających wywóz towarów poza UE. Właściwe rozliczenie eksportu towarów uzależnione jest dodatkowo od terminu, w jakim te dokumenty otrzymano. więcej »
 • 09-04-2014Odliczenie VAT z faktury otrzymanej z opóźnieniem
  Pytanie podatnika: Zdarza się, że faktura za otrzymane towary doręczana jest spółce z opóźnieniem. Wobec tego może się zdarzyć tak, że zamówione towary spółka otrzyma np. w styczniu, który będzie miesiącem dokonania dostawy, a fakturę potwierdzającą dostawę tych towarów otrzyma w maju. Czy spółka będzie postępowała prawidłowo dokonując obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w deklaracji za miesiąc, w którym otrzymała fakturę dokumentującą dokonaną wcześniej dostawę? więcej »
 • 28-02-2014Zawieszenie działalności gospodarczej a VAT
  Instytucja zawieszenia działalności gospodarczej nie była przez jakiś czas wykorzystywana w VAT. Dawniej podatnik, który z jakichś przyczyn zaprzestał czasowo wykonywać działalność gospodarczą, musiał dokonywać tych samych czynności co podatnik aktywnie prowadzący taką działalność. W szczególności zobowiązany był do składania deklaracji dla podatku od towarów i usług. Jak jest dzisiaj? Otóż w obecnie obowiązującym stanie prawnym podatnik nie będzie, poza pewnymi wyjątkami, składać rozliczeń w VAT. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wprowadziła bowiem instytucję zawieszenia działalności gospodarczej. więcej »
 • 27-02-2014Standardowa deklaracja VAT – nowe propozycje KE
  Mniej biurokracji, ułatwienie przestrzegania przepisów podatkowych oraz większa wydajność administracji podatkowych w państwach Unii Europejskiej – takie mają być efekty wprowadzenia na terytorium wspólnoty nowej standardowej deklaracji VAT. Komisja Europejska szacuje, że jej wdrożenie pozwoli zaoszczędzić przedsiębiorcom ok. 15 mld euro rocznie. więcej »
 • 12-02-2014Korekta faktur zawierających zapis „metoda kasowa”
  Pytanie podatnika: Czy konieczne jest, aby wszystkie wystawione faktury sprzedaży z wyrazami „metoda kasowa”, wystawione przez Spółkę nie będącą małym podatnikiem w okresie styczeń-wrzesień 2013, skorygować tak aby wyeliminować wyrazy „metoda kasowa”? więcej »
 • 29-01-2014Najem prywatny w deklaracji VAT
  Pytanie podatnika: Czy przychód z tytułu najmu prywatnego lokalu mieszkalnego na cele mieszkalne Wnioskodawca ma wykazywać w ewidencji VAT i deklaracji VAT-7? więcej »
 • 08-11-2013Zakupy służące zarówno sprzedaży opodatkowanej jak i zwolnionej a deklaracja VAT-7
  Pytanie podatnika: Czy spółka będzie postępować prawidłowo wykazując od stycznia 2013 r. w deklaracji VAT-7 w części D.2 wartość zakupów netto w wysokości wyliczonej proporcji na dany rok do odliczenia podatku naliczonego, np. w 2013 r. - 97%, a nie w 100 %? Czy spółka będzie postępować prawidłowo nie wykazując od stycznia 2013 r. w deklaracji VAT-7 zakupów netto ze stawką 0%? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]następna »