[22.06.2023] Szkolenie on-line: Kontrola podatkowa, celno-skarbowa, postępowanie podatkowe - teoria i praktyka

Zwalczanie szarej strefy, obrót wyrobami akcyzowymi, w tym paliwami płynnymi, rzetelność oraz prawidłowość rozliczeń z budżetem państwa z tytułu podatku od towarów i usług, również w obrocie wewnątrzwspólnotowym, handel w Internecie, nierzetelne faktury czy ujawnianie niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, od wielu już lat stanowią sztandarowe obszary wzmożonych działań służb skarbowych. 

Procedury i organizacja administracji podatkowej przeszły w ostatnich latach wiele gruntownych zmian. Stąd konieczność odpowiedzi na wiele pytań, przykładowo: 

 • Jak wygląda obecnie kształt postępowania kontrolnego? 
 • Jakie procedury kontrolne stosują służby skarbowe? 
 • Jak wygląda struktura i zależności w obrębie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i jakie są jej uprawnienia? 
 • Jakie są nasze prawa i obowiązki jako podmiotów kontrolowanych? 
 • Jak bronić się przed zarzutami w trakcie i po kontroli? 
 • Jak wykorzystać istniejące instrumenty prawne do obrony własnego stanowiska? 

Na te wszystkie pytania odpowie praktyk, wieloletni funkcjonariusz organów kontrolnych, a obecnie trener i konsultant.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Program szkolenia:

 

Cześć I.  Organizacja administracji skarbowej

 • Podstawy prawne funkcjonowania służb skarbowych po 1 marca 2017 r. 

 • Organizacja administracji skarbowej, zadania i relacje 

Część II. Procedury sprawdzające i kontrolne realizowane przez administrację skarbową

 • Czynności sprawdzające u kontrolowanego

 • Czynności sprawdzające u kontrahenta kontrolowanego

 • Kontrola krzyżowa - opis i charakterystyka

 • Czynności sprawdzające a kontrola krzyżowa - podobieństwa i różnice

Część III. Kontrola podatkowa i kontrola celno-skarbowa różnice i podobieństwa 

 • Kontrola podatkowa

 • Kontrola celno-skarbowa

 • Postępowanie podatkowe

 • Zakres kontroli celno-skarbowej i podatkowej

 • Przebieg i zakończenie kontroli

 • Prawa i obowiązki kontrolowanych i kontrolujących

 • Środki przysługujące po zakończeniu kontroli

 • Postępowanie po kontroli

Część IV. Postępowanie dowodowe - dowody, czynny udział strony

 • Definicja dowodu, katalog dowodów

 • Główne zasady postępowania dowodowego

 • Wezwania i przedstawienie dowodów

 • Postępowanie dowodowe, zeznania, świadkowie, czynny udział w postępowaniu dowodowym

 • Inicjatywa dowodowa

 • Protokoły i adnotacje

Część V. Odpowiedzialność, sankcje i obrona przed sankcjami

 • Brak lub nieprawidłowe prowadzenie ksiąg

 • Nierzetelność dokumentacji

 • Nieujawnienie przedmiotu opodatkowania lub podstawy opodatkowania

 • Oszustwo podatkowe

 • Nienależny zwrot

 • Czynny żal

 • Korekta deklaracji

 • Dobrowolne poddanie się karze

Część VI. Wykorzystanie i znaczenie kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej

 • Przykłady wykrytych przestępstw celno-skarbowych

Część VII. Sesja pytań i odpowiedzi (bez ograniczeń czasowych)

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy

 

Hasła tematyczne: kontrola przedsiębiorcy, kontrola krzyżowa, kontrola podatkowa, kontrola ksiąg, kontrola celno-skarbowa

Wszystkie artykuły z tego działu »