INDEKS TEMATYCZNY » kontrola podatkowa

 • 19-06-2023
  [22.06.2023] Szkolenie on-line: Kontrola podatkowa, celno-skarbowa, postępowanie podatkowe - teoria i praktyka
  Zwalczanie szarej strefy, obrót wyrobami akcyzowymi, w tym paliwami płynnymi, rzetelność oraz prawidłowość rozliczeń z budżetem państwa z tytułu podatku od towarów i usług, również w obrocie wewnątrzwspólnotowym, handel w Internecie, nierzetelne faktury czy ujawnianie niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, od wielu już lat stanowią sztandarowe obszary wzmożonych działań służb skarbowych.  więcej »
 • 17-05-2023
  MF: Kontrole podatkowe w zakresie rozliczania ekwiwalentu za pracę zdalną
  Kontrole w zakresie prawidłowości wywiązywania się z obowiązków podatkowych prowadzane są po zakończeniu okresu rozliczeniowego dla nich przewidzianego. W podatku dochodowym jest to rok podatkowy. Biorąc więc pod uwagę, że przepisy, które na nowo uregulowały zasady pracy zdalnej obowiązują od 7 kwietnia 2023 r., kontrole obejmujące m.in. te zagadnienia, najwcześniej będą prowadzone  po zakończeniu okresu rozliczeniowego i upływie terminu na rozliczenie tego podatku w 2024 r. więcej »
 • 17-02-2023
  Ograniczenia w prowadzeniu kontroli podatkowej - Prawo przedsiębiorców
  W przypadku kontroli podatkowej prowadzonej wobec przedsiębiorców należy stosować nie tylko regulacje wynikające z Ordynacji podatkowej ale również odpowiednie przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców. więcej »
 • 16-02-2023
  Kontrola podatkowa - powinności kontrolowanego
  Ordynacja podatkowa przewiduje określone uprawnienia dla kontrolujących i jednocześnie obowiązki dla kontrolowanych. W tym zakresie należy sięgnąć do treści art. 287 Ordynacji podatkowej. więcej »
 • 15-02-2023
  Udział służb zewnętrznych w trakcie kontroli podatkowej
  Ordynacja podatkowa daje kontrolującym możliwość skorzystania z pomocy służb zewnętrznych. Takie działanie umożliwia art. 286a Ordynacji podatkowej który wskazuje, że kontrolujący może w razie uzasadnionej potrzeby wezwać, w pilnych przypadkach także ustnie, pomoc organu Policji, Straży Granicznej lub straży miejskiej (gminnej), jeżeli trafi na opór uniemożliwiający lub utrudniający przeprowadzenie czynności kontrolnych, albo zwrócić się o ich asystę, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że na taki opór natrafi. więcej »
 • 14-02-2023
  Uprawnienia kontrolujących w trakcie kontroli podatkowej
  Zakres uprawnień kontrolującego w toku prowadzonych czynności kontrolnych jest bardzo obszerny. Otwarty katalog czynności które może podjąć kontrolujący jest określony w art. 286 Ordynacji podatkowej. więcej »
 • 13-02-2023
  Prowadzenie czynności kontrolnych w trakcie kontroli podatkowej
  Po wszczęciu kontroli podatkowej (procedurę tę omawialiśmy w poprzednim artykule cyklu ABC...) organ przystępuje do wykonywania czynności kontrolnych. Takie czynności muszą jednak mieścić się w określonych ramach prawnych. Kontrolujący nie mają dowolności czy tez pełnej swobody w tym zakresie. więcej »
 • 10-02-2023
  Wszczęcie kontroli podatkowej
  Kontrola podatkowa jest przeprowadzana przez organy podatkowe, a jej celem jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Kontrolę podatkową podejmuje się z urzędu. więcej »
 • 07-02-2023
  Postępowanie podatkowe i kontrola podatkowa to nie to samo
  Postępowanie podatkowe często poprzedza działania kontrolne. Ale równie często jest odwrotnie - to po przeprowadzonej kontroli rozpoczyna się postępowanie podatkowe. Czym więc różnią się postępowanie podatkowe od kontroli podatkowej czy kontroli celno-skarbowej? więcej »
 • 09-01-2023
  Wstrzymanie zwrotu VAT w wyniku wszczęcia kontroli
  Jak długo może trwać kontrola organu podatkowego w zakresie VAT u jednego podmiotu gospodarczego? Czy organ podatkowy ma możliwość weryfikacji zasadności zwrotu VAT przez 5-7 lat? Na jakiej podstawie organ odwoławczy - dyrektor izby administracji skarbowej - po 5-7 latach weryfikacji, może nie uwzględnić zażalenia przedsiębiorcy na długotrwałość tego procesu oraz dalsze jego przedłużanie? Czy po zakończeniu postępowania weryfikacyjnego oraz po uznaniu niezasadności wstrzymania firmie zwrotu podatku VAT, przedsiębiorca może oczekiwać zwrotu podatku wraz z odsetkami? - pyta posłanka Ministra Finansów. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

04.10.2023

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.10.2023

Szkolenie on-line: Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.10.2023

Szkolenie on-line: Podatki dla inwestujących w nieruchomości w 2023 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
09.10.2023

Szkolenie on-line: Jak się przygotować do obowiązkowego KSeF i e-faktury?

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY