Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie on-line: Kontrola podatkowa, celno-skarbowa, postępowanie podatkowe - teoria i praktyka

Opis szkolenia:

Zwalczanie szarej strefy, obrót wyrobami akcyzowymi, w tym paliwami płynnymi, rzetelność oraz prawidłowość rozliczeń z budżetem państwa z tytułu podatku od towarów i usług, również w obrocie wewnątrzwspólnotowym, handel w Internecie, nierzetelne faktury czy ujawnianie niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, od wielu już lat stanowią sztandarowe obszary wzmożonych działań służb skarbowych.
 
Procedury i organizacja administracji podatkowej przeszły w ostatnich latach wiele gruntownych zmian. Stąd konieczność odpowiedzi na wiele pytań, przykładowo:
 • Jak wygląda obecnie kształt postępowania kontrolnego?
 • Jakie procedury kontrolne stosują służby skarbowe?
 • Jak wygląda struktura i zależności w obrębie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i jakie są jej uprawnienia?
 • Jakie są nasze prawa i obowiązki jako podmiotów kontrolowanych? 
 • Jak bronić się przed zarzutami w trakcie i po kontroli? 
 • Jak wykorzystać istniejące instrumenty prawne do obrony własnego stanowiska?
 
Na te wszystkie pytania odpowie praktyk, wieloletni funkcjonariusz organów kontrolnych, a obecnie trener i konsultant.

Uwaga!

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie kierujemy do przedsiębiorców i ich pełnomocników, kadry zarządzającej, doradców podatkowych, księgowych i pracowników biur rachunkowych.

Szczegółowy program szkolenia:

Cześć I.  Organizacja administracji skarbowej
 • Podstawy prawne funkcjonowania służb skarbowych po 1 marca 2017 r. 
 • Organizacja administracji skarbowej, zadania i relacje 
Część II. Procedury sprawdzające i kontrolne realizowane przez administrację skarbową
 • Czynności sprawdzające u kontrolowanego
 • Czynności sprawdzające u kontrahenta kontrolowanego
 • Kontrola krzyżowa - opis i charakterystyka
 • Czynności sprawdzające a kontrola krzyżowa - podobieństwa i różnice
Część III. Kontrola podatkowa i kontrola celno-skarbowa różnice i podobieństwa 
 • Kontrola podatkowa
 • Kontrola celno-skarbowa
 • Postępowanie podatkowe
 • Zakres kontroli celno-skarbowej i podatkowej
 • Przebieg i zakończenie kontroli
 • Prawa i obowiązki kontrolowanych i kontrolujących
 • Środki przysługujące po zakończeniu kontroli
 • Postępowanie po kontroli
Część IV. Postępowanie dowodowe - dowody, czynny udział strony
 • Definicja dowodu, katalog dowodów
 • Główne zasady postępowania dowodowego
 • Wezwania i przedstawienie dowodów
 • Postępowanie dowodowe, zeznania, świadkowie, czynny udział w postępowaniu dowodowym
 • Inicjatywa dowodowa
 • Protokoły i adnotacje
Część V. Odpowiedzialność, sankcje i obrona przed sankcjami
 • Brak lub nieprawidłowe prowadzenie ksiąg
 • Nierzetelność dokumentacji
 • Nieujawnienie przedmiotu opodatkowania lub podstawy opodatkowania
 • Oszustwo podatkowe
 • Nienależny zwrot
 • Czynny żal
 • Korekta deklaracji
 • Dobrowolne poddanie się karze
Część VI. Wykorzystanie i znaczenie kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej
 • Przykłady wykrytych przestępstw celno-skarbowych
Część VII. Sesja pytań i odpowiedzi (bez ograniczeń czasowych)

Osoba prowadząca:

Radosław Borowski 
 
Funkcjonariusz służb skarbowych z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Ekspert w zakresie aspektów przestępczości podatkowej i nadużyć podatkowych w szczególności w obszarze podatku od towarów i usług. 
Prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu przestępczości podatkowej, technik działań analitycznych czy funkcjonowania administracji skarbowej. 
 
Specjalizuje się także w zakresie specyfiki i metodyki działalności administracji skarbowej, w szczególności w obszarze postępowań podatkowych, kontroli podatkowych i kontroli celno-skarbowych. 
 
Współpracuje z kancelariami doradztwa podatkowego w zakresie metodyki i pragmatyki działań organów administracji skarbowej. 

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Informacje organizacyjne:

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej: https://myownconference.pl oraz materiały w formie elektronicznej.

Wykład rozpoczyna się o godzinie 9.00.

Po wykładzie (z odtworzenia) odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi z udziałem Trenera.

Uczestnicy mogą zadawać pytania do Trenera za pośrednictwem czatu zarówno w trakcie trwania wykładu jak i po jego zakończeniu.

Trener odpowiada na wszystkie pytania po zakończeniu wykładu, aż do wyczerpania zagadnień zgłoszonych przez Uczestników.

Niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości minimum 10 MBit/s.

Przed rozpoczęciem szkolenia do Uczestników wysyłany jest skrypt lub prezentacja szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia wysyłamy do Uczestników certyfikat. 

Koszt szkolenia:

Koszt uczestnictwa netto wynosi:  390 zł

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa przesyłany w formie tradycyjnej.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: