22.06.2023, szkolenie on-line
drukuj stronę

Szkolenie on-line: Kontrola podatkowa, celno-skarbowa, postępowanie podatkowe - teoria i praktyka

Termin i miejsce:

22.06.2023, szkolenie on-line (inne)

formularz zgłoszeniowy

Cena szkolenia:

1 Uczestnik
490,00 zł netto
(602,70 zł brutto)
za osobę
2 Uczestników
440,00 zł netto
(541,20 zł brutto)
za osobę
3 Uczestników
390,00 zł netto
(479,70 zł brutto)
za osobę

Opis szkolenia:

Zwalczanie szarej strefy, obrót wyrobami akcyzowymi, w tym paliwami płynnymi, rzetelność oraz prawidłowość rozliczeń z budżetem państwa z tytułu podatku od towarów i usług, również w obrocie wewnątrzwspólnotowym, handel w Internecie, nierzetelne faktury czy ujawnianie niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, od wielu już lat stanowią sztandarowe obszary wzmożonych działań służb skarbowych.
 
Procedury i organizacja administracji podatkowej przeszły w ostatnich latach wiele gruntownych zmian. Stąd konieczność odpowiedzi na wiele pytań, przykładowo:
 • Jak wygląda obecnie kształt postępowania kontrolnego?
 • Jakie procedury kontrolne stosują służby skarbowe?
 • Jak wygląda struktura i zależności w obrębie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i jakie są jej uprawnienia?
 • Jakie są nasze prawa i obowiązki jako podmiotów kontrolowanych? 
 • Jak bronić się przed zarzutami w trakcie i po kontroli? 
 • Jak wykorzystać istniejące instrumenty prawne do obrony własnego stanowiska?
 
Na te wszystkie pytania odpowie praktyk, wieloletni funkcjonariusz organów kontrolnych, a obecnie trener i konsultant.

Uwaga!

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

Szczegółowe informacje

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie kierujemy do przedsiębiorców i ich pełnomocników, kadry zarządzającej, doradców podatkowych, księgowych i pracowników biur rachunkowych.

Szczegółowy program szkolenia:

Cześć I.  Organizacja administracji skarbowej
 • Podstawy prawne funkcjonowania służb skarbowych po 1 marca 2017 r. 
 • Organizacja administracji skarbowej, zadania i relacje 
Część II. Procedury sprawdzające i kontrolne realizowane przez administrację skarbową
 • Czynności sprawdzające u kontrolowanego
 • Czynności sprawdzające u kontrahenta kontrolowanego
 • Kontrola krzyżowa - opis i charakterystyka
 • Czynności sprawdzające a kontrola krzyżowa - podobieństwa i różnice
Część III. Kontrola podatkowa i kontrola celno-skarbowa różnice i podobieństwa 
 • Kontrola podatkowa
 • Kontrola celno-skarbowa
 • Postępowanie podatkowe
 • Zakres kontroli celno-skarbowej i podatkowej
 • Przebieg i zakończenie kontroli
 • Prawa i obowiązki kontrolowanych i kontrolujących
 • Środki przysługujące po zakończeniu kontroli
 • Postępowanie po kontroli
Część IV. Postępowanie dowodowe - dowody, czynny udział strony
 • Definicja dowodu, katalog dowodów
 • Główne zasady postępowania dowodowego
 • Wezwania i przedstawienie dowodów
 • Postępowanie dowodowe, zeznania, świadkowie, czynny udział w postępowaniu dowodowym
 • Inicjatywa dowodowa
 • Protokoły i adnotacje
Część V. Odpowiedzialność, sankcje i obrona przed sankcjami
 • Brak lub nieprawidłowe prowadzenie ksiąg
 • Nierzetelność dokumentacji
 • Nieujawnienie przedmiotu opodatkowania lub podstawy opodatkowania
 • Oszustwo podatkowe
 • Nienależny zwrot
 • Czynny żal
 • Korekta deklaracji
 • Dobrowolne poddanie się karze
Część VI. Wykorzystanie i znaczenie kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej
 • Przykłady wykrytych przestępstw celno-skarbowych
Część VII. Sesja pytań i odpowiedzi (bez ograniczeń czasowych)

Osoba prowadząca:

Radosław Borowski - funkcjonariusz służb skarbowych z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Ekspert w zakresie aspektów przestępczości podatkowej i nadużyć podatkowych w szczególności w obszarze podatku od towarów i usług. Prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu przestępczości podatkowej, technik działań analitycznych czy funkcjonowania administracji skarbowej. Specjalizuje się także w zakresie specyfiki i metodyki działalności administracji skarbowej, w szczególności w obszarze postępowań podatkowych, kontroli podatkowych i kontroli celno-skarbowych. Współpracuje z kancelariami doradztwa podatkowego w zakresie metodyki i pragmatyki działań organów administracji skarbowej.

Informacje organizacyjne:

 • Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej: https://myownconference.pl oraz materiały w formie elektronicznej.
 • Wykład rozpoczyna się o godzinie 9.00.
 • Po wykładzie (z odtworzenia) odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi z udziałem Trenera.
 • Uczestnicy mogą zadawać pytania do Trenera za pośrednictwem czatu zarówno w trakcie trwania wykładu jak i po jego zakończeniu.
 • Trener odpowiada na wszystkie pytania po zakończeniu wykładu, aż do wyczerpania zagadnień zgłoszonych przez Uczestników.
 • Niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości minimum 10 MBit/s.
 • Przed rozpoczęciem szkolenia do Uczestników wysyłany jest skrypt lub prezentacja szkolenia.
 • Po zakończeniu szkolenia wysyłamy do Uczestników certyfikat. 

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego (zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych).

Doradców podatkowych, którzy chcą skorzystać z możliwości uzyskania punktów prosimy o informację - otrzymają oni odpowiedni certyfikat. Informację można umieścić w polu "uwagi" formularza zgłoszeniowego lub przekazać w dowolnym momencie do działu obsługi szkoleń www.podatki.biz.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Koszt szkolenia:

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa przesyłany w formie tradycyjnej.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Istnieje również możliwość dofinansowania kosztów szkoleń od 80 do 100% wartości z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS obsługiwanego przez Powiatowe Urzędy Pracy. Wystarczy złożyć wniosek we właściwym urzędzie (uczestnicy przygotowują wniosek we własnym zakresie).

Pakiety rabatowe:

Zgłoś się na więcej niż jedno szkolenie i skorzystaj z rabatu na wszystkie (im więcej szkoleń tym niższa cena):

1 SZKOLENIE
490,00 zł netto
(602,70 zł brutto)
za szkolenie
2 SZKOLENIA
440,00 zł netto
(541,20 zł brutto)
za szkolenie
3 SZKOLENIA
390,00 zł netto
(479,70 zł brutto)
za szkolenie

Przy zgłoszeniu więcej niż jednego uczestnika na dane szkolenie - rabat dla wszystkich:

1 Uczestnik
490,00 zł netto
(602,70 zł brutto)
za osobę
2 Uczestników
440,00 zł netto
(541,20 zł brutto)
za osobę
3 Uczestników
390,00 zł netto
(479,70 zł brutto)
za osobę

Zgłoś się na dowolne szkolenie on-line, dobierz e-kurs i skorzystaj z rabatu (100 zł netto na każdy dodany e-kurs). Lista e-kursów

Dobierz e-kurs i skorzystaj z RABATU 100 ZŁ NETTO na każdy dodany e-kurs

Uwaga - pakiety rabatowe łączą się, a obniżone ceny widoczne są już podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. Np. zgłaszając 2 Uczestników na 3 szkolenia - cena netto 340 zł za szkolenie/os.

22.06.2023: szkolenie on-line

wypełnij formularz zgłoszeniowy

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz. Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego. Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu. Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html