SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Zapraszamy Państwa do realizacji tematów szkoleniowych w formie zamkniętej. Program szkolenia jest każdorazowo dobierany do potrzeb klienta. Taka forma pozwala na skupienie uwagi trenera na aspektach szczególnie potrzebnych grupie pracowników danej firmy oraz na omówienie problemów i przykładów żywo ich interesujących. Co więcej, termin oraz miejsce realizacji szkolenia zostają dostosowane do Państwa preferencji. Miejscem szkolenia może być siedziba Państwa firmy lub dowolnie wybrana lokalizacja na terenie kraju. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują materiały oraz certyfikat.

Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem zamkniętym, prosimy napisać do nas wypełniając formularz z zapytaniem.
Po otrzymaniu formularza skontaktujemy się z Państwem w celu uzgodnienia szczegółów i przedstawienia oferty.


FORMULARZA ZAPYTANIA O SZKOLENIE ZAMKNIĘTE »


Przykładowe zagadnienia tematyczne w obrębie poszczególnych działów podatkowych:

Podatki dochodowe
Reklama, sponsoring, reprezentacja – problemy podatkowe. Metody rozliczania kosztów podatkowych. Ustalanie momentu powstania przychodu. Prawidłowe dokumentowanie dla celów podatkowych. Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi, ceny transferowe, dokumentacja podatkowa. Delegacje i wyjazdy służbowe. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z zagranicy. Opodatkowanie nierezydentów i pracowników zagranicznych. Delegowanie pracowników za granicę. Obowiązki płatników podatku dochodowego. Stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Opodatkowanie stron umów cywilnoprawnych. Optymalizacja podatkowa przy zatrudnianiu pracowników. Samozatrudnienie. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Ewidencja i wycena środków trwałych. Samochód osobowy i ciężarowy w firmie a podatki dochodowe. Rozliczanie wspólnot mieszkaniowych. Opodatkowanie transakcji na rynku nieruchomości. Podatki dochodowe dla początkujących. Podatki dochodowe w branży turystycznej. Podatki dochodowe w branży budowlanej. Podatki dochodowe w branży farmaceutycznej. Podatki dochodowe w branży transportowej

Podatek od towarów i usług
Podatek VAT dla początkujących. Podatek VAT – bieżące problemy i ich rozwiązania. Orzecznictwo krajowe i orzecznictwo unijne – korzyści dla polskich podatników VAT. Odliczenia podatku VAT – problemy praktyczne. Samochód osobowy i ciężarowy w firmie a podatek VAT. Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT. Ustalanie stawek podatku, klasyfikacje wyrobów i usług. Fakturowanie i dokumentowanie obrotu – problemy podatkowe i ich rozwiązania. Korygowanie podatku VAT
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Transakcje trójstronne. Transakcje z kontrahentami zagranicznymi a podatek VAT. Podatek VAT w branży transportowej. Podatek VAT w branży budowlanej. Podatek VAT w branży turystycznej. Kasy fiskalne. Opodatkowanie transakcji na rynku nieruchomości

Pozostałe podatki
Podatek od spadków i darowizn – rozwiązania podatkowe. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek od nieruchomości – problemy praktyczne. Opodatkowanie transakcji na rynku nieruchomości

Zobowiązania podatkowe
Kontrola skarbowa i podatkowa. Kontrola wewnętrzna. Postępowanie po zakończeniu kontroli. Zaskarżanie decyzji organów podatkowych. Sukcesja podatkowa. Odpowiedzialność członków zarządu. Przekształcenia przedsiębiorstw. Likwidacja działalności. Inwentaryzacja środków trwałych. Zamówienia publiczne – warsztaty praktyczne. Ochrona środowiska – obowiązki przedsiębiorców.

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków, wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy. Ustalanie świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa. Urlopy – dokumentacja, rozliczanie urlopów. Czas pracy. Czas pracy kierowców. Delegacje krajowe i zagraniczne. Zatrudnianie cudzoziemców. Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych. Zatrudnianie pracowników – aspekty praktyczne. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Optymalizacja kosztów zatrudnienia

Rachunkowość
PKPiR – kurs dla początkujących. PKPiR – problemy praktyczne dla średniozaawansowanych i zaawansowanych. Dokumentowanie operacji zgodnie z ustawą o rachunkowości – warsztaty


ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA ZAPYTANIA


W przypadku pytań i wątpliwości proszę o telefon lub e-mail:
Monika Ratajczyk
Specjalista ds. obsługi i organizacji szkoleń

bezpłatna infolinia: 800 706 818
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: m.ratajczyk@podatki.biz