Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Aktualności:

wszystkie aktualności »

Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach

W dziale Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach znajduje się 39 artykuły spośród 50653 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 01-06-2022[03.06.2022] Szkolenie on-line: Podatki dla inwestujących w nieruchomości
  Niskie oprocentowanie lokat i innych instrumentów finansowych skłania inwestorów do szukania nowych form lokaty kapitału. Jedną z najpopularniejszych, bo przynoszących dobre zyski, jest inwestowanie w nieruchomości. Dochód może być uzyskiwany z tytułu wynajmu oraz sprzedaży nieruchomości z zyskiem. Wiadomo, że tam, gdzie pojawiają się dochody, tam i nie uniknie się podatków. Planowanie podatkowe jest niezbędnym elementem analizy zyskowności. Przepisy o podatku dochodowym pozwalają na wybór różnych form opodatkowania dochodów z najmu (ryczałt, zasady ogólne, działalność gospodarcza), a sprzedaż nieruchomości może się wiązać z podatkiem lub nie, można też skorzystać z ulg. więcej »
 • 25-05-2022[26.05.2022] Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2022 roku
  W ostatnim czasie ustawodawca nieustannie i dość gruntownie zmienia przepisy w zakresie cen transferowych. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. wprowadziły całkowitą rewolucję w regulacjach dotyczących cen transferowych: z jednej strony zmniejszyła się liczba podatników zobowiązanych do sporządzania dokumentacji w sprawie cen transferowych, z drugiej jednak strony dokumentacja dla podatników zobowiązanych do jej sporządzenia zawiera dużo więcej obowiązkowych informacji. więcej »
 • 24-05-2022[25.05.2022] Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce z uwzględnieniem specustawy dla uchodźców z Ukrainy
  Wojna w Ukrainie spowodowała napływ uchodźców do Polski a jednocześnie przyjęto przepisy ułatwiające legalizację pobytu i podejmowanie pracy przez obywateli Ukrainy. Ponadto, od 29 stycznia 2022 r. obowiązują przepisy, które wydłużają możliwość pracy cudzoziemców na podstawie oświadczeń rejestrowanych w urzędach pracy z obecnych 6 do 24 miesięcy. Jednocześnie nowelizacja wprowadza kilka innych ułatwień, w tym skrócenie procedur. Zmiany pozwolą pracodawcom na dużo elastyczniejszych zasadach zatrudniać cudzoziemców, szczególnie z państw sąsiadujących z Polską. Oznacza to, że regulacje dotyczące pobytu i pracy cudzoziemców (nie tylko z Ukrainy) często się w ostatnim czasie zmieniają, trzeba też m. in. brać pod uwagę przepisy covidowe, które również dotyczą pobytu i pracy cudzoziemców.  więcej »
 • 20-05-2022[24.05.2022] Szkolenie on-line: Czas pracy kierowców samochodów do 3,5 tony - zmiany w 2022 roku
  Mówiąc o czasie pracy kierowców, zwykle myślimy o kierowcach większych pojazdów. Pracowników, którzy prowadzą mniejsze pojazdy. Pojazdy do 3,5 tony to między innymi pojazdy dostawcze, samochody osobowe, minibusy. Do tej grupy kierowców w zakresie czasu pracy mają zastosowanie przepisy ustawy o czasie pracy kierowców (choć z pewnymi wyłączeniami) oraz regulacje Kodeksu pracy. Tworzy to dość skomplikowaną sytuację, na którą nakłada się jeszcze specyfika pracy kierowców połączona ze znaczną nieprzewidywalnością czasu przejazdu i godzin pracy. W lutym 2022 roku zaczęły obowiązywać zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców. Objęły one również kierowców mniejszych pojazdów. więcej »
 • 17-05-2022[19.05.2022] Szkolenie on-line: Tworzenie wewnętrznych regulacji dotyczących czasu pracy
  Planowanie czasu pracy i w efekcie wiele kwestii związanych z jego rozliczaniem opiera się nie tylko na przepisach powszechnie obowiązujących, lecz także w dużej mierze na zastosowanych rozwiązaniach wewnętrznych, ujętych w regulaminie pracy lub - u mniejszych pracodawców - w obwieszczeniu o czasie pracy. Często regulacje wewnętrzne są mało rozbudowane, zawierają liczne błędy, nie nadążają za zmieniającymi się przepisami i za sposobem pracy przyjętym u danego pracodawcy. Na szkoleniu omówione zostaną (wraz z przykładami) zapisy regulaminu pracy (obwieszczenia o czasie pracy) odnoszące się do problematyki czasu pracy i konsekwencje zastosowania konkretnych rozwiązań w tym zakresie. więcej »
 • 16-05-2022[17.05.2022] Szkolenie on-line: Leasing według zasad księgowych i podatkowych
  Zapraszamy na szkolenie on-line, którego celem jest zapoznanie uczestników z rodzajami umów leasingowych zgodnie z prawem bilansowym i podatkowym. W przystępny sposób zostaną zaprezentowane różnice pomiędzy rodzajami stosowanych w obrocie gospodarczym umów leasingowych. Oprócz zagadnień teoretycznych zaprezentowane zostaną również przykłady księgowania umów leasingowych. więcej »
 • 11-05-2022[12.05.2022] Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszych zmian obowiązujących od 2022 roku (Polski Ład)
  Polskie podmioty, dokonując zakupu od firm z zagranicy, niejednokrotnie są zobowiązane jako płatnik potrącić podatek od wynagrodzenia i odprowadzić go do urzędu skarbowego. Obowiązek ten wynika zarówno z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jak i z ustaw o podatku dochodowym. Jest to tak zwany podatek u źródła (ang. withholding tax). Zastosowanie tych przepisów rodzi szereg problemów dotyczących rodzaju i wartości transakcji, stawki podatku, stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania czy rodzaju i zakresu informacji przekazywanych administracji podatkowej. Sytuację komplikuje fakt, że przepisy ulegają ciągłym i zasadniczym zmianom. Rewolucyjne zmiany w podatku u źródła weszły w życie 1 stycznia 2022 r. W szkoleniu uwzględniamy te zmiany oraz podajemy przykłady ich zastosowania. więcej »
 • 05-05-2022[06.05.2022] Szkolenie on-line: Optymalne formy prowadzenia działalności po wprowadzeniu Polskiego Ładu
  Polski Ład to pakiet niekorzystnych zmian podatkowych dla przedsiębiorców, zarówno spółek, jak i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W większości przypadków jedyną formą minimalizacji negatywnych konsekwencji jest zmiana zasad opodatkowania. Efekt ten można uzyskać poprzez zmianę formy prowadzenia działalności gospodarczej. Proponujemy Państwu szkolenie, na którym przeanalizowane zostaną istotne zmiany w przepisach podatkowych wprowadzone Polskim Ładem, które wpływają na wysokość płaconego podatku, oraz zaproponowane zostaną optymalne z podatkowego punktu widzenia formy prowadzenia działalności gospodarczej. Program szkolenia przewiduje analizę zalet i wad różnych zasad opodatkowania i rekomendację dla poszczególnych rodzajów branż, w których działalność jest prowadzona. więcej »
 • 30-03-2022[08.04.2022] Szkolenie on-line: Świadectwa pracy - przygotowywanie i wydawanie
  Świadectwo pracy jest jednym z najczęściej tworzonych dokumentów kadrowych. Jednocześnie jest dokumentem, którego zarówno przygotowanie, jak i wydanie w praktyce może wiązać się z licznymi błędami. Na szkoleniu w wyczerpujący sposób przedstawione zostaną zasady tworzenia świadectw pracy, z omówieniem poszczególnych zapisów świadectwa w różnych sytuacjach. Zobrazowane to zostanie licznymi przykładami. więcej »
 • 23-03-2022[28.03.2022] Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty rozliczania PIT osób osiągających dochody z zagranicy
  Początek nowego roku to czas podatkowych podsumowań i rozliczeń z fiskusem. Jednym z bardziej problematycznych obszarów są rozliczenia dochodów zagranicznych - prawidłowe ustalenie podatku w przypadku tych dochodów wymaga bowiem nie tylko znajomości polskich przepisów, lecz także umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.  Dodatkowe wątpliwości i obawy wśród osób pracujących za granicą rodzą też: likwidacja od 2021 roku ulgi abolicyjnej (w praktyce ulga została bardzo mocno "okrojona") oraz Konwencja MLI, która "hurtowo" zmieniła wiele umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.  Podatnicy planujący wyprowadzkę z Polski i zmianę rezydencji podatkowej muszą pamiętać o exit tax, czyli podatku od niezrealizowanych zysków dla osób zmieniających rezydencję podatkową. Jednocześnie Polski Ład zmienia zasady opodatkowania od 2022 roku, wprowadza ulgę dla osób powracających do Polski. więcej »
 • 21-03-2022[25.03.2022] Krajowe standardy rachunkowości w praktyce: Środki trwałe (KSR 11)
  Szkolenie prezentuje zasady ujmowania, wyceny i likwidacji środków trwałych, techniki dokonywania odpisów amortyzacyjnych, wzory dokumentów oraz praktyczne wskazówki. Materiał szkolenia uwzględnia wymogi wynikające ze Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe". więcej »
 • 21-03-2022[24.03.2022] Szkolenie on-line: Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce
  Szkolenie prezentuje zasady ujmowania, wyceny i likwidacji środków trwałych, techniki dokonywania odpisów amortyzacyjnych i praktyczne wskazówki kierowane do spółek sporządzających sprawozdanie finansowe wg MSR 16, 38. więcej »
 • 17-03-2022[21.03.2022] Szkolenie on-line: Optymalne formy prowadzenia działalności gospodarczej po wprowadzeniu Polskiego Ładu
  Polski Ład to pakiet niekorzystnych zmian podatkowych dla przedsiębiorców, zarówno spółek, jak i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W większości przypadków jedyną formą minimalizacji negatywnych konsekwencji jest zmiana zasad opodatkowania. Efekt ten można uzyskać poprzez zmianę formy prowadzenia działalności gospodarczej. Proponujemy Państwu szkolenie, na którym przeanalizowane zostaną istotne zmiany w przepisach podatkowych wprowadzone Polskim Ładem, które wpływają na wysokość płaconego podatku, oraz zaproponowane zostaną optymalne z podatkowego punktu widzenia formy prowadzenia działalności gospodarczej. więcej »
 • 16-03-2022[22.03.2022] Szkolenie on-line: Polski Ład - zmiany w podatku PIT od 2022 roku
  Rok 2022 przynosi największą rewolucję podatkową od wielu lat. Główna grupa zmian dotyczy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych. Obok zmian najbardziej nagłaśnianych, takich jak podwyższenie kwoty wolnej od podatku i progu podatkowego, w uchwalonych przez Sejm przepisach pojawiło się kilkadziesiąt innych rozwiązań, których wpływ na sytuację osób fizycznych, szczególnie przedsiębiorców i osób o wyższych niż średnie dochodach jest bardzo istotny.    więcej »
 • 10-02-2022[15.02.2022] Szkolenie on-line: Zmiany w podatkach VAT i CIT z uwzględnieniem pakietu "Polski Ład" oraz e-Faktur
  Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego poznacie Państwo zmiany w podatkach VAT i CIT planowane na 2022 r. oraz ich konsekwencje praktyczne. Celem szkolenia jest zaprezentowanie uchwalonych i planowanych zmian, w sposób umożliwiający Uczestnikom podjęcie odpowiednich działań przygotowawczych w swoich organizacjach. Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »