Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach

W dziale Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach znajduje się 33 artykuły spośród 55059 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 31.01.2024
  [06.02.2024] Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę w 2024 roku
  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z formami delegowania pracowników do pracy za granicą, uregulowaniami polskich i europejskich przepisów w tym zakresie, a także przygotowanie pracodawców do udzielenia pracownikom pomocy dotyczącej prawidłowego opodatkowania i oskładkowania uzyskanych przez nich dochodów. Szczegółowo przedstawione zostaną przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych, dzięki czemu uczestnicy poznają praktyczne możliwości jak najbardziej optymalnego wykorzystania ich w praktyce. więcej »
 • 29.01.2024
  [02.02.2024] Szkolenie on-line: Korekta roczna VAT za rok 2023 oraz zasady liczenia proporcji i prewspółczynnika z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez SLIM VAT 3 - przykłady
  Podatnicy podatku VAT dokonujący sprzedaży zwolnionej, w celu odliczenia podatku naliczonego zobowiązani są do liczenia tzw. proporcji. Styczeń to okres w którym należy dokonać tzw. korekty rocznej z tego tytułu. Ten sam obowiązek dotyczy podmiotów liczących tzw. prewspółczynnik. W przypadku podmiotów publicznych rezygnacja z odliczenia podatku VAT, naraża osoby odpowiedzialne na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dlatego tak istotna jest wiedza na temat sposobów liczenia proporcji oraz prewspółczynnika, a także dokonywania korekt rocznych z tego tytułu tym bardziej, iż SLIM VAT 3 wprowadził pewne zmiany w tym zakresie. więcej »
 • 19.01.2024
  [24.01.2024] Szkolenie on-line: Jak się przygotować do obowiązkowego KSeF i e-faktury? 
  Od 2022 rok każdy podatnik podatku VAT ma możliwość wystawiania tzw. e-faktur w systemie KSeF. Jest to nowa ale na razie dobrowolna forma wystawiania faktur, która daje pewne korzyści jednak ma również swoje wady. Od 2024 roku wystawianie e-faktur będzie już obowiązkowe. Oznacza to, że pomijając wyjątki, nie będzie możliwości wystawienia faktury papierowej lub faktury w postaci pliku PDF. Celem szkolenia jest przygotowanie Państwa do tego nowego obowiązku.  więcej »
 • 12.01.2024
  [18.01.2024] Szkolenie on-line: Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16)
  Zapraszamy na szkolenie on-line, którego celem jest zapoznanie uczestników z rodzajami umów leasingowych zgodnie z prawem bilansowym i podatkowym. W przystępny sposób zostaną zaprezentowane różnice pomiędzy rodzajami stosowanych w obrocie gospodarczym umów leasingowych. Oprócz zagadnień teoretycznych zaprezentowane zostaną również przykłady księgowania umów leasingowych. więcej »
 • 11.12.2023
  [14.12.2023] Szkolenie on-line: Compliance podatkowe - procedury zapewniające bezpieczeństwo podatkowe
  Ryzyko podatkowe jest stałym elementem działalności każdego podatnika. Wieloletnie działania ustawodawcy w celu uszczelnienia systemu podatkowego, doprowadziły do sytuacji, w której szczególnego znaczenia nabiera tzw. "compliance podatkowe", czyli zgodność działalności podatnika z przepisami podatkowymi. Ceną jest ryzyko podatkowe i to zarówno po stronie podatnika, jak i osób odpowiedzialnych za zobowiązania podatkowe podatnika. Głównym narzędziem są procedury, które zabezpieczają podatnika przed negatywnymi konsekwencjami podatkowymi. Samo istnienie procedur jest traktowane przez organy podatkowe jako przesłanka łagodząca, szczególnie w obszarze obowiązku zachowania należytej staranności. Głównym celem szkolenie jest identyfikacja ryzyk podatkowych oraz wskazanie i omówienie procedur, które te ryzyka zabezpieczą. więcej »
 • 15.11.2023
  [22.11.2023] Szkolenie on-line: Planowanie podatkowe, optymalizacja podatkowa oraz obowiązek publikacji strategii podatkowej
  Kryzys gospodarczy wymusza na przedsiębiorcy poszukiwanie optymalnych metod zarządzania finansami. Taką metodą jest planowanie podatkowe. Pozwala ono w sposób bezpieczny osiągać optymalne oszczędności podatkowe, nie narażając podatnika na ryzyko. Mimo wielu zmian w przepisach podatkowych, w tym wprowadzonych pakietem "Polski Ład", również optymalizacja podatkowa nadal jest możliwa oraz w wielu przypadkach całkowicie bezpieczna. Istotna jest formuła jej przeprowadzenia oraz podjęcie odpowiednich działań osłonowych. Optymalizacja może mieć charakter planowania podatkowego, zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej lub podjęcia działań, prowadzących do osiągnięcia legalnego efektu podatkowego. więcej »
 • 20.10.2023
  [30.10.2023] Inwentaryzacja: Zasady, Metody, Procedury
  Szkolenie prezentuje wszystkie zasady i techniki dokonywania inwentaryzacji, wzory dokumentów, praktyczne wskazówki. Materiał szkolenia uwzględnia wymogi wynikające ze Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Co istotne - po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna. więcej »
 • 07.07.2023
  [W poniedziałek rozpoczynamy] VAT krajowy w ćwiczeniach - audio, video, html
  VAT krajowy w ćwiczeniach to e-kurs stworzony w ramach nowej formuły prezentacji materiałów szkoleniowych. Przede wszystkim lekcje e-kursu dostępne są jednocześnie w trzech formatach – audio, tekstowym i prezentacji video.  więcej »
 • 20.06.2023
  [27.06.2023] Szkolenie on-line: Kasy fiskalne w podatku VAT - zasady stosowania i rozliczeń w 2023 roku
  Od 2023 roku możliwy jest zakup tylko tzw. kas fiskalnych on-line oraz kas wirtualnych. Nie oznacza to całkowitego zakazu stosowania innych kas ale poważne ograniczenia w tym zakresie. W związku z tym proponujemy Państwu szkolenia w którym omówimy te ograniczenia oraz pozostałe zagadnienia, związane z obowiązkiem dokumentowania sprzedaży za pośrednictwem kas fiskalnych. Szkolenie ma charakter kompleksowy co oznacza, że poruszymy w nim wszystkie ważne tematy w tym kwestie techniczne związane z użytkowaniem kas fiskalnych oraz tematy budzące Państwa wątpliwości i spory podatkowe z organami podatkowymi. więcej »
 • 19.06.2023
  [22.06.2023] Szkolenie on-line: Kontrola podatkowa, celno-skarbowa, postępowanie podatkowe - teoria i praktyka
  Zwalczanie szarej strefy, obrót wyrobami akcyzowymi, w tym paliwami płynnymi, rzetelność oraz prawidłowość rozliczeń z budżetem państwa z tytułu podatku od towarów i usług, również w obrocie wewnątrzwspólnotowym, handel w Internecie, nierzetelne faktury czy ujawnianie niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, od wielu już lat stanowią sztandarowe obszary wzmożonych działań służb skarbowych.  więcej »
 • 13.06.2023
  PKPiR w ćwiczeniach
  PKPiR w ćwiczeniach to e-kurs stworzony w ramach opracowanej w dziale szkoleń www.podatki.biz zupełnie nowej formuły prezentacji materiałów szkoleniowych. Przede wszystkim po raz pierwszy lekcje e-kursu dostępne są jednocześnie w dwóch formatach – audio i tekstowym. Forma podcastu pozwala Uczestnikom na słuchanie materiałów - w trakcie podróży, w domu czy pracy. Forma pisemna z kolei umożliwia nieograniczoną prezentację materiałów dodatkowych i uzupełniających oraz ćwiczeń.  więcej »
 • 31.05.2023
  [06.06.2023] Szkolenie on-line: Sporządzenie deklaracji CIT-8 za 2022 r. - analiza na przykładzie (Polski Ład 3.0)
  Termin sporządzenia deklaracji CIT- 8 za rok 2022 został wydłużony do końca czerwca 2023. Oznacza to, że już teraz należy skalkulować podatek, uwzględniając zmiany wprowadzone m.in. Polskim Ładem. Dlatego proponujemy Państwu praktyczne szkolenie, w którym kompleksowo omówimy zasady kalkulacji podatku w tym m.in. reguły dotyczące rozpoznawania kosztów uzyskania przychodu, katalog wyłączeń z tych kosztów, zwolnienia, stawki oraz szereg innych zagadnień. Ponadto wyjaśnimy zasady przejście z wyniku bilansowego na wynik podatkowy oraz szczegółowo przeanalizujemy sposób sporządzenia deklaracji CIT-8 na konkretnym przykładzie. więcej »
 • 24.05.2023
  [30.05.2023] Szkolenie on-line: Typowanie podatników do kontroli - czyli co administracja skarbowa wie o podatniku
  Krajowa Administracja Skarbowa powstała w 2017 r. Utworzona została z połączenia trzech działających wcześniej niezależnych struktur. Struktur, które tak jak każda administracja, czy każda służba gromadzą szereg informacji na temat obywateli - podatników. Informacje i dane, gromadzone wcześniej przez trzy niezależne struktury organizacyjne po 2017 roku znalazły się w zakresie działalności jednej formacji, jednej służby - Krajowej Administracji Skarbowej i wyodrębnionej w jej strukturach służby celno-skarbowej.  Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy o zasadach działania Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz zakresie, źródłach i przeznaczeniu gromadzonych przez nią danych. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu dowiesz się, jakie sygnały i zdarzenia, generowane przez podatników, stanowią impuls do wszczęcia działań sprawdzających i kontrolnych. więcej »
 • 23.05.2023
  [29.05.2023] Szkolenie on-line: Nowelizacja "work life balance" - rewolucyjne zmiany w prawie pracy w 2023 roku
  Rok 2023 to czas rewolucyjnych zmian w prawie pracy. Przyjęta przez parlament ustawa nowelizująca Kodeks pracy w wykonaniu tzw. dyrektywy work life balance wprowdza ogromne zmiany w wielu regulacjach Kodeksu pracy. Na szkoleniu przedstawiony będzie przegląd tych zmian i ich omówienie. więcej »
 • 25.04.2023
  [27.04.2023] Szkolenie on-line: Praca zdalna po zmianach w 2023 roku
  Wprowadzane z dniem 7 kwietnia 2023 r. do przepisów Kodeksu pracy na stałe regulacje dotyczące pracy zdalnej w istotny sposób zmieniają dotychczas obowiązującą, "szczątkową" regulację w tym zakresie, zawartą w przepisach antycovidowych. Zamieniają również dotychczasowe przepisy kodeksowe dotyczące telepracy. Regulacje te są dosyć rozbudowane i przewidują liczne obowiązki po stronie pracodawcy. Ustanawiają wreszcie pracę zdalną okazjonalną, odnośnie której pojawia się bardzo dużo pytań praktycznych. Na szkoleniu omówione zostaną nowe przepisy Kodeksu pracy odnoszące się do pracy zdalnej. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

06.03.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.03.2024

Szkolenie on-line: Zamknięcie w podatku CIT za 2023 r. Sporządzenie noty podatkowej oraz...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
08.03.2024

Szkolenie on-line: Działalność gospodarcza osób inwestujących w nieruchomości

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.03.2024

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
13.03.2024

Szkolenie on-line: Zasady tworzenia odroczonego podatku dochodowego

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY