ZUS w przypadku powtarzających się świadczeń wspólników spółek z o.o.

Katalog tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych nie zawiera w swej treści osób fizycznych wykonujących za wynagrodzeniem powtarzające się świadczenia niepieniężne w rozumieniu art. 176 Kodeksu spółek handlowych wyłącznie na podstawie postanowień umowy spółki. Samo spełnienie obowiązku świadczeń, o których mowa w cytowanym przepisie bez nawiązania w tym zakresie np. umowy o pracę czy umowy o świadczenie usług nie może powodować powstania tytułu do ubezpieczeń - wyjaśnił ZUS w interpretacji indywidualnej.

 

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie public relations oraz marketingu. Jednym ze wspólników, a zarazem członkiem zarządu spółki jest osoba fizyczna posiadająca szerokie doświadczenie oraz wiedzę w obszarach wspólnych z przedmiotem działalności spółki. W związku z powyższym zmieniono umowę spółki i wprowadzono postanowienie zobowiązujące wspólnika do powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki, zgodnie z art. 176 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.

Powtarzające się świadczenia niepieniężne, do których zobowiązany został wspólnik, polegają na:

  • działaniach z zakresu public relations oraz marketingu, w tym opracowywaniu lub/i konsultowaniu materiałów prasowych, marketingowych, prezentacji promocyjnych, prowadzeniu działań w mediach i social mediach, prowadzeniu relacji z mediami, prowadzeniu działań promocyjnych itp.,
  • prowadzeniu szkoleń z obszaru public relations i marketingu.

Zgodnie z umową spółki świadczenia mają być realizowane przez trzy tygodnie w miesiącu w łącznym wymiarze co najmniej 6 h i nie większym niż 120 h miesięcznie. Świadczenia rozliczane są na podstawie dokumentacji przepracowanych godzin. Wynagrodzenie wspólnika z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki nie może przewyższać cen bądź stawek przyjętych w obrocie.

Świadczenia niepieniężne wykonywane przez wspólnika na rzecz spółki mają charakter okresowy. Usługi nie mają charakteru ciągłego (stałego). Na wykonywane czynności zawarte w umowie spółki, nie są i nie będą w przyszłości zawierane dodatkowe umowy (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna itp.).

Spółka wypłacając wynagrodzenie z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych nie będzie płatnikiem podatku dochodowego od tego wynagrodzenia, gdyż otrzymany przez wspólnika przychód będzie klasyfikowany do innych źródeł zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i obowiązek rozliczenia podatku będzie spoczywał na wspólniku. Wspólnikowi nie będą przysługiwać koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 ust. 9 pkt a ustawy o PIT.

Wspólnik zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jednakże nie wykonuje żadnych usług w ramach tej działalności na rzecz spółki. Ponadto wspólnika zobowiązanego do powtarzających się świadczeń niepieniężnych łączy ze spółką umowa o pracę zawarta na 1/8 etatu, której przedmiotem jest: zarządzanie operacyjne spółką, w tym organizacja pracy biura, zarządzanie personelem oraz odpowiedzialność za wyniki finansowe.

Spółka zaznaczyła, że wspólnik zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych pełni jednocześnie w spółce funkcję prezesa zarządu, uprawnionego do reprezentowania spółki oraz sprawującego nadzór nad realizacją strategii i celów biznesowych spółki, w związku z tym pobierał i nie można wykluczyć, że będzie pobierał także w przyszłości wynagrodzenie z tytułu powołania na te funkcje na podstawie uchwał zgromadzenia wspólników.

Określone w umowie spółki powtarzające się świadczenia niepieniężne nie pokrywają się z czynnościami wykonywanymi przez wspólnika w związku z zawartą umową o pracę oraz w związku z pełnieniem funkcji prezesa zarządu.

Spółka chciała wiedzieć, czy wynagrodzenie wypłacane wspólnikowi z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a także składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe. Jej zdaniem - nie.

We w...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »