Wprowadzenie prywatnego majątku do jednoosobowej działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy jednoosobowi niejednokrotnie wykorzystują wprowadzonej działalności gospodarczej składniki majątku, które stanowią ich majątek prywatny. Co dozasady nie ma wtym zakresie żadnych ograniczeń. Itak, tytułem przykładu, nie jest konieczne wprowadzanie natzw.stan firmy drukarki, aby możliwe było rozliczanie wkosztach uzyskania przychodów materiałów eksploatacyjnych, takich jak papier czy toner, wykorzystywanych wprowadzonej działalności. Wodniesieniu jednak dokosztów eksploatacyjnych nabywanych dosamochodu osobowego używanego dojazd służbowych, ale nieujętego wewidencji środków, rozliczenie ich wkosztach uzyskania przychodów możliwe jest jedynie w ograniczonym, określonym w ustawie o PIT, zakresie.

W obu przypadkach kosztami uzyskania przychodów nie będą zaś wydatki poniesione na nabycie tych składników majątku. Taka możliwość pojawi się dopiero wówczas, gdy przedsiębiorca zdecyduje się na wprowadzenie ich do działalności gospodarczej, czyli na tzw. stan firmy. Może to uczynić przez ujęcie ich w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przy czym przedsiębiorca musi być właścicielem lub współwłaścicielem danego składnika majątku.

Prawo własności do składnika majątku

Aby możliwe było wprowadzenie składnika majątku na stan firmy, konieczne jest to, by przedsiębiorcy przysługiwało do niego prawo własności lub współwłasności. Na ten aspekt szczególną uwagę powinni zwrócić podatnicy pozostający w związkach małżeńskich.

Przykład:

Mąż wykorzystuje przy prowadzeniu działalności gospodarczej samochód osobowy.

 1. Samochód ten stanowi majątek osobisty jego żony, gdyż został nabyty przed zawarciem związku małżeńskiego, a małżonkowie nie rozszerzyli majątkowej wspólności ustawowej. Tym samym nie ma możliwości, by mąż zaliczył ten samochód do środków trwałych w swojej działalności.
 2. Samochód ten został zakupiony w czasie trwania małżeńskiej wspólności majątkowej, ale w dowodzie rejestracyjnym jest wpisane jedynie imię i nazwisko żony. Nie jest to jednak przeszkodą do tego, aby mąż ujął ten samochód w ewidencji środków trwałych w prowadzonej przez siebie działalności. Bez względu na to, kto figuruje w dowodzie rejestracyjnym, współwłaścicielami na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej są bowiem oboje małżonkowie.

Ewidencja środków trwałych czy ewidencja wyposażenia?

Do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wpisuje się między innymi stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania maszyny, urządzenia i środki transportu, a także inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Jednocześnie jednak, stosownie do postanowień art. 22d ustawy o PIT, jeżeli wartość początkowa takiego składnika nie przekracza 10 000 zł, wówczas podatnik nie musi uznawać go za środek trwały i wprowadzać do ewidencji środków trwałych. Taki składnik majątku stanowi wyposażenie.

Do końca 2019 r. obowiązywało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, które zawierało definicję wyposażenia, określając je jako rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, do środków trwałych. Należało w niej ujmować wyposażenie, którego wartość początkowa przekraczała 1500 zł.

W ewidencji wyposażenia musiały znajdować się następujące dane:

 • numer kolejny wpisu,
 • data nabycia,
 • numer faktury lub rachunku,
 • nazwa wyposażenia,
 • cena zakupu wyposażenia lub koszt wytworzenia,
 • numer pozycji, pod którą wpisano w PKPiR koszt związany z nabyciem wyposażenia,
 • data likwidacji (w tym również data s...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »