Ulga prorodzinna. Dwoje dzieci, w tym pracujący student i limit dochodów dla małżonków

Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni oraz Jej mąż uzyskali dochody wyłącznie ze stosunku pracy. Rozliczenia podatkowego dokonali wspólnie (PIT-37). Dochód podlegający opodatkowaniu wyniósł 116 976,34 zł. Wnioskodawczyni oraz Jej mąż utrzymywali w roku podatkowym dwoje dzieci: małoletniego syna uczęszczającego do gimnazjum oraz pełnoletniego studiującego syna (poniżej 25 roku życia). Pełnoletni syn uzyskał dochody z umowy zlecenia wykonywanej w Polsce (603,52 zł) oraz z umowy o pracę w Niemczech (5158 zł). Czy Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi prorodzinnej na dwoje dzieci?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 czerwca 2015 r. (data wpływu 19 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 sierpnia 2015 r. (data wpływu 13 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 czerwca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi prorodzinnej.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z czym pismem z dnia 29 lipca 2015 r., Nr IPTPB2/4511-364/15-2/JR, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ww. ustawy, wystąpił do Wnioskodawczyni o usunięcie braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 4 sierpnia 2015 r., natomiast w dniu 13 sierpnia 2015 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 10 sierpnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni oraz Jej mąż w 2013 r. uzyskali dochody wyłącznie ze stosunku pracy. Rozliczenia podatkowego za rok 2013 dokonali wspólnie, na formularzu PIT-37. Dochód podlegający opodatkowaniu wyniósł 116 976 zł 34 gr. Wnioskodawczyni oraz Jej mąż utrzymywali w roku podatkowym dwoje dzieci: małoletniego syna uczęszczającego do gimnazjum oraz pełnoletniego studiującego syna (poniżej 25 roku życia).

Pełnoletni syn B., uczący się w szkole, o której mowa w ustawie o szkolnictwie wyższym, w 2013 r. uzyskał następujące dochody:

 • z tytułu umowy zlecenia wykonywanej w Polsce w wysokości 603 zł 52 gr (dochód do opodatkowania wykazany w poz. 173 deklaracji podatkowej PIT-36),
 • z tytułu umowy o pracę w Niemczech w wysokości 5 158 zł, o który zwiększono podstawę do obliczenia podatku do ustalenia stopy procentowej (poz. 174 zeznania podatkowego PIT-36).

Wnioskodawczyni wskazała, że praca w Polsce została podjęta tylko z tego powodu, że wyjazd do Niemiec nie był pewny, opóźniał się, stąd syn zdecydował się na podjęcie pracy w kraju, w ramach umowy zlecenia. Pracę tę zakończył w chwili uzyskania wiadomości o zatrudnieniu w Niemczech.

Zdaniem Wnioskodawczyni, syn Jej spełnia warunki określone w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj.

 • nie ukończył 25 roku życia,
 • uczył się w szkole, o której mowa w ustawie o szkolnictwie wyższym,
 • w roku 2013 nie uzyskał dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub w art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej. Dochód do opodatkowania wykazany w poz. 176 zeznania PIT-36, wyniósł bowiem 604 zł.

Z uwagi na niejasność przepisów i z ostrożności, w deklaracji PIT/O stanowiącej załącznik do zeznania PIT-37, Wnioskodawczyni oraz Jej mąż nie uwzględnili odliczenia z tytułu ulgi przysługującej na pełnoletniego syna. Ponadto z uwagi na to, że dochody Wnioskodawczyni i Jej męża w roku 2013 przekroczyły kwotę 112 000 zł (o 4 976,34 zł), nie skorzystano też z ulgi prorodzinnej przysługującej na drugiego, małoletniego syna.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że w 2013 r. wykonywała władzę rodzicielską zarówno w stosunku do małoletniego syna - W. - uczęszczającego do gimnazjum, jak i pełnoletniego syna - B. - uczącego się w szkole wyższej.

W związku z powyższym opisem zadano (ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku) następujące pytanie:

Czy w opisanej sytuacji, Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi prorodzinnej w oparciu o przepisy zawarte w art. 27f i art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) na małoletniego syna (gimnazjalistę) i pełnoletniego syna (studenta)?

Zdaniem Wnioskodawczyni, możliwe jest w opisanej we wniosku sytuacji skorzystanie z tzw. ulgi prorodzinnej wynikającej z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pełnoletni syn, według Wnioskodawczyni, spełniał w 2013 r. warunki określone w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj.:

 • nie ukończył 25 roku życia,
 • uczył się w szkole, o której mowa w ustawie o szkolnictwie wyższym,
 • w 2013 r. nie uzyskał dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (opodatkowanie według skali podatkowej) lub art. 30b (opodatkowanie od zbycia udziałów i instrumentów finansowych).

Dochody opodatkowane na zasadach określonych w art. 27 ustawy, uzyskane przez syna Wnioskodawczyni w 2013 r. wyniosły 604 zł. Do limitu uprawniającego do skorzystania z ulgi prorodzinnej, zdaniem Wnioskodawczyni, nie należy wliczać dochodów uzyskanych przez syna z tytułu umowy o pracę w Niemczech w kwocie 5 158 zł. Jest to dochód zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Służy on jedynie do ustalenia stopy procentowej, która ma zastosowanie do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce (metoda „wyłączenia z progresją” określona w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku od osób fizycznych). Dochód z pracy w Niemczech jako zwolniony z opodatkowania w Polsce, według Wnioskodawczyni, nie powinien być brany pod uwagę przy wyliczaniu łącznej kwoty dochodów Jej syna, w celu porównania z możliwym do osiągnięcia limitem dochodów. Nawet, jeśli w związku z jego uzyskaniem wyliczona zostanie stopa podatkowa w wysokości powodującej w konsekwencji obowiązek zapłaty podatku od dochodu uzyskanego w Polsce.

Dla celów ustalenia prawa do tzw. ulgi rodzinnej, zdaniem Wnioskodawczyni, znaczenie powinien mieć jedynie dochód syna uzyskany w Polsce, jako ten, który podlega opodatkowaniu w Polsce. Dochód uzyskany z tytułu pracy w Niemczech, zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, nie podlega opodatkowaniu w Polsce, a ma jedynie znaczenie dla ustalenia stopy procentowej od dochodów krajowych i to w odniesieniu do syna Wnioskodawczyni, jako samodzielnego podmiotu prawa podatkowego. Wnioskodawczyni nadmienia, że przyjęcie w zeznaniu rocznym PIT-37 ostrożnościowego podejścia i nieuwzględnienie w związku z tym ulgi dotyczącej pełnoletniego syna, spowodowało to, że skutkiem nieznacznego przekroczenia progu 112 000 zł, Wnioskodawczyni oraz Jej mąż utracili zarazem ulgę z tytułu wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem.

Przepisy podatkowe, jak wskazała Wnioskodawczyni, w opisanym zakresie są niejasne, nieprecyzyjne i nie powinny być interpretowane na niekorzyść podatnika.

Wnioskodawczyni w uzupełnieniu wniosku wskazała, że zgodnie z art. 27f w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) ulga prorodzinna adresowana jest do podatników, którzy w roku podatkowym wychowują dzieci między innymi:

 • małoletnie,
 • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie w szkolnictwie wyższym.

Jeżeli jednak ulga nie przysługuje na syna, który uzyskał w 2013 r. w kraju dochód w wysokośc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »