Ulga mieszkaniowa w PIT po ślubie podatnika

Pytanie podatnika: Czy jeśli pieniądze ze sprzedaży Wnioskodawczyni przeznaczy na zakup nieruchomości należącej obecnie do małżonka i spłatę zaciągniętego przez niego kredytu hipotecznego to czy będzie mogła skorzystać ze zwolnienia określonego w art. art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1, jeśli przeniesienie własności nieruchomości nastąpi po zawarciu związku małżeńskiego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2014 r. (data wpływu do tut. organu 13 czerwca 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego:

 • w części dotyczącej wydatkowania środków ze sprzedaży na zakup lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe,
 • w części dotyczącej wydatkowania środków ze sprzedaży na spłatę kredytu zaciągniętego przez narzeczonego (obecnie małżonka) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Wezwaniem z dnia 3 września 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy zwrócił się o wyczerpujące przedstawienie zdarzenia przyszłego.

Pismem z dnia 11 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.) uzupełniono wniosek w ww. zakresie.

W przedmiotowym wniosku oraz w jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 18 lutego 2011 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni. W drodze dziedziczenia Wnioskodawczyni nabyła udział wynoszący #189; w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego. Fakt ten potwierdza akt poświadczenia dziedziczenia z dnia 30 marca 2011 r. W dniu 22 kwietnia 2011 r. Wnioskodawczyni nabyła w drodze darowizny udział wynoszący #189; w ww. prawie od matki. Fakt ten dokumentuje akt notarialny. Tym samym, Wnioskodawczyni uzyskała spółdzielcze własnościowe prawo do całości ww. lokalu mieszkalnego, stanowiące Jej majątek odrębny, bowiem zostało nabyte przed wstąpieniem w związek małżeński w drodze spadkobrania i darowizny. W dniu 24 czerwca 2014 r. Wnioskodawczyni sprzedała ww. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Narzeczony Wnioskodawczyni (obecnie małżonek) w 2013 r. nabył w drodze umowy sprzedaży nieruchomość – lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość. Na zakup tej nieruchomości zaciągnął kredyt zabezpieczony hipoteką i jest on jedynym kredytobiorcą. Jest to kredyt w ramach programu Rodzina na swoim. Kapitał do spłaty na chwilę obecną wynosi około 240 000 zł (zakup) oraz 45 000 zł (wykończenie). Łączna kwota kredytów pozostałych do spłaty, których zabezpieczeniem jest nieruchomość należąca do małżonka wynosi około 285 000 zł.

Wnioskodawczyni zamierza nabyć ww. nieruchomość od małżonka w drodze umowy sprzedaży lokalu zawartej w formie aktu notarialnego. Nieruchomość należącą do małżonka zamierza od niego nabyć w ciągu dwóch lat od końca roku, w którym nastąpiło odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, tj. do końca 2016 r. Środki uzyskane ze sprzedaży Wnioskodawczyni przeznaczy na zakup nieruchomości od małżonka, nastąpi to w ciągu dwóch lat od końca roku, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy jeśli pieniądze ze sprzedaży Wnioskodawczyni przeznaczy na zakup nieruchomości należącej obecnie do małżonka i spłatę zaciągniętego przez niego kredytu hipotecznego to czy będzie mogła skorzystać ze zwolnienia określonego w art. art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1, jeśli przeniesienie własności nieruchomości nastąpi po zawarciu związku małżeńskiego?

Zdaniem Wnioskodawczyni jeśli przeniesienie własności nieruchomości nastąpi po zawarciu związku małżeńskiego, ale przed upływem 2 lat od końca roku w którym nastąpi zbycie przez Nią spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w drodze dziedziczenia oraz darowizny będzie mogła skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a).

W myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podlega przychód ze sprzedaży nieruchomości pomniejszony o koszty uzyskania przychodu jeśli zbycie nieruchomości nastąpiło w ciągu 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło jej nabycie lub wybudowanie.

Zwolnienie podatkowe określone w art. art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) jest warunkowane przeznaczeniem pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w ciągu 2 lat od końca roku, w którym nastąpiło jej zbycie na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych.

W ocenie Wnioskodawczyni w opisanym stanie faktycznym wszystkie warunki zostaną spełnione. Nieruchomość, która należy do majątku odrębnego narzeczonego w dalszym ciągu w nim pozostanie po zawarciu związku małżeńskiego. Nabyta przez Wnioskodawczynię nieruchomość, jeśli zapłata nastąpi z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości nabytej przed zawarciem związku małżeńskiego w drodze darowizny i dziedziczenia - także wejdzie w skład Jej majątku odrębnego. W opisanej sytuacji nastąpi odpłatne przesunięcie składnika majątkowego między majątkami odrębnymi małżonków.

Własne cele mieszkaniowe zostaną spełnione tym bardziej, że w przyszłości Wnioskodawczyni ma zamiar zamieszkać w nieruchomości należącej do narzeczonego (obecnie małżonka).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego uznaje się:

 • za prawidłowe w części dotyczącej wydatkowania środków ze sprzedaży na zakup lokalu mieszkalnego,
 • za nieprawidłowe w części dotyczącej wydatkowania środków ze sprzedaży na spłatę kredytu zaciągniętego przez narzeczonego (obecnie małżonka).

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spó...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »