Szybka amortyzacja nowych środków trwałych do 100 tys. Zł

Pytanie: Wnioskodawca nabył w kwietniu br. fabrycznie nowe środki trwałe (zacieraczki do polerowania posadzek betonowych), po 71 600 zł każda. Czy Wnioskodawca miał prawo naliczyć od tych środków trwałych odpisy amortyzacyjne w łącznej kwocie 100 000 zł oraz czy miał prawo zaliczyć kwotę naliczonych odpisów amortyzacyjnych w kwocie łącznej 100 000 zł w miesiącu kwietniu 2018 r. do kosztów uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2018 r. (data wpływu 29 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego osób fizycznych w zakresie amortyzacji środków trwałych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego osób fizycznych w zakresie amortyzacji środków trwałych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi samodzielną działalność gospodarczą. Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zobowiązanym do składania deklaracji miesięcznych. Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest wykonywanie usług budowlanych w zakresie wykonywania posadzek w obiektach handlowych lub przemysłowych na terenie kraju oraz poza jego granicami. Wnioskodawca w roku podatkowym 2018 jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych na zasadach określonych ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395). Wnioskodawca przewiduje, iż będzie zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych także w następnych latach podatkowych. Od uzyskanego dochodu z tytułu prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej Wnioskodawca jest zobowiązany w roku podatkowym 2018 do opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych według stawki podatkowej w wysokości 19%. Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych opłaca miesięcznie.

W roku podatkowym 2018 Wnioskodawca nabył od czynnego podatnika podatku od towarów i usług oraz przyjął do użytkowania i zaewidencjonował w ewidencji środków trwałych, poniżej wymienione fabrycznie nowe środki trwałe (zacieraczki do polerowania posadzek betonowych), które to środki trwałe są związane zakresem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej tj.:

  1. zacieraczka do betonu, nabyta w dniu 26 kwietnia 2018 r., przyjęta do użytkowania w dniu 26 kwietnia 2018 r., symbol Klasyfikacji środków trwałych ww. środka trwałego to grupa 581. Ustalona przez Wnioskodawcę wartość początkowa środka trwałego to 71 600 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych). Wnioskodawca naliczył w miesiącu kwietniu 2018 r. od wartości początkowej niniejszego środka trwałego odpisy amortyzacyjne w kwocie 71 600 zł, które to odpisy amortyzacyjne zostały w kwocie 71 600 zł zaliczone w miesiącu kwietniu 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów,
  2. zacieraczka do betonu, nabyta w dniu 26 kwietnia 2018 r., przyjęta do użytkowania w dniu 26 kwietnia 2018 r., symbol Klasyfikacji środków trwałych ww. środka trwałego to grupa 581. Ustalona przez Wnioskodawcę wartość początkowa ww. środka trwałego to 71 600 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych). Wnioskodawca naliczył w miesiącu kwietniu 2018 r. od wartości początkowej niniejszego środka trwałego odpis amortyzacyjny w kwocie 28 400 zł (dwadzieścia osiem tysięcy czterysta złotych), który to odpis amortyzacyjny został w kwocie 28 400 zł zaliczony w miesiącu kwietniu 2018 r. do kosztów uzyskania przychodu. Natomiast od pozostałej wartości początkowej ww. środka trwałego po dokonaniu opisanego powyżej odpisu amortyzacyjnego w kwocie 43 200 zł, od miesiąca stycznia 2019 r. Wnioskodawca ma zamiar naliczać odpisy amortyzacyjne według metody degresywnej tj.: wg stawki w wysokości 20% x 2, które to odpisy będą zaliczane od miesiąca stycznia 2019 r. do kosztów uzyskania przychodu,

zwane dalej w skrócie zacieraczkami do betonu. Należności za nabyte zacieraczki do betonu zostały w całości opłacone przez Wnioskodawcę za pośrednictwem rachunku bankowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca miał prawo naliczyć od opisanych powyżej dwóch środków trwałych - zacieraczek do betonu, odpisy amortyzacyjne w łącznej kwocie 100 000 zł (sto tysięcy złotych) oraz czy miał prawo zaliczyć kwotę naliczonych odpisów amortyzacyjnych od ww. opisanych dwóch środków trwałych w kwocie łącznej 100 000 zł w miesiącu kwietniu 2018 r. do kosztów uzyskania przychodu?

Zdaniem Wnioskodawcy – podatnicy nabywający środki trwałe między innymi z grupy 5 mogą w każdym roku podatkowym skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 22k ust. 14-21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W niniejszej sprawie nabyte w miesiącu kwietniu 2018 r. środki trwałe są bezpośrednio związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Wskazać także należy, iż art. 22 ust. 15 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, iż naliczenia odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 22k ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 100 000 zł można także dokonywać od dwóch środków trwałych. Dlatego też reasumując powyższe należy uznać, że Wnioskodawca miał prawo naliczyć od opisanych powyżej dwóch środków trwałych tj. zacieraczek do betonu, przyjętych przez Wnioskodawcę do używania w miesiącu kwietniu 2018 r., odpisy amortyzacyjne w łącznej kwocie 100 000 zł (sto tysięcy złotych) oraz należy uznać, że Wnioskodawca miał prawo zaliczyć kwotę naliczonych odpisów amortyzacyjnych od ww. opisanych dwóch środków trwałych w kwocie łącznej 100 000 zł w miesiącu kwietniu 2018 r. do kosztów uzyskania przychodu. Wskazać jednocześnie należy, iż od niezamortyzowanej części jednego z ww. środków trwałych w kwocie 28 400 zł Wnioskodawca będzie miał prawo – na podstawie art. 22k ust. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych naliczyć odpisy amortyzacyjne i zaliczać ww. odpisy od dnia 1 stycznia 2019 r. do kosztów uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 200 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Za...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »