Szkolenie w Poznaniu 8.01: Rachunkowość NGO z uwzględnieniem działalności gospodarczej

Przedstawienie przepisów ustawy o rachunkowości obowiązujących NGO, z uwzględnieniem zmian na przestrzeni ostatnich lat, wprowadzenie w problematykę polityki rachunkowości, koniecznych i korzystnych przepisów wewnętrznych, nauka podstawowych założeń rachunkowości i księgowości NGO, z uwzględnieniem koniecznych modyfikacji ze względu na zmiany przepisów to tylko niektóre z celów szkolenia, które odbędzie się już 8.01.2019 r. w Poznaniu. Pozostało tylko kilka wolnych miejsc.

Program szkolenia:

 

1. Podstawowe założenia sprawozdawczości finansowej w organizacji pozarządowej:

  • podstawowe różnice pomiędzy założeniami rachunkowości jednostek komercyjnych a organizacji pozarządowych;

  • idea rachunkowości i sprawozdawczości w III sektorze;

  • cele statutowe organizacji pozarządowej w relacji z przepisami prawa i oczekiwaniami Państwa Polskiego;

  • struktura rachunku przychodów i kosztów w NGO.

2. Podstawowe akty prawne:

  • ustawa o rachunkowości ze zmianami obowiązującymi od 2017 roku,

  • ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

  • ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

  • inne zewnętrzne akty prawne.

  • statut, najważniejszy wewnętrzny akt prawny.

3. Podstawowe założenia rachunkowości wg ustawodawcy: