Refundacja poniesionych kosztów leczenia za granicą

Prezes NFZ może wydać zgodę (w formie decyzji) na leczenie lub badania diagnostyczne objęte koszykiem świadczeń gwarantowanych, których aktualnie nie wykonuje się w kraju (np. ze względu na chwilowy brak specjalistów lub odpowiedniej infrastruktury medycznej). W tym przypadku leczenie może się odbyć również poza terytorium UE/EFTA, np. w USA. Wydanie zgody jest równoznaczne ze zobowiązaniem się NFZ do pokrycia pełnych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Interpelacja nr 10393 do ministra zdrowia w sprawie refundacji poniesionych kosztów leczenia za granicą

Szanowny Panie Ministrze,

zgodnie z art. 42j ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych prezes NFZ może wyrazić zgodę na przeprowadzenie usługi zdrowotnej poza granicami kraju lub badań diagnostycznych, należących do świadczeń gwarantowanych, których aktualnie nie wykonuje się w kraju. Dostaję jednak sygnały, że osoby, których wniosek został rozpatrzony pozytywnie i które pojechały na zabieg poza terytorium kraju, otrzymują zwrot świadczenia o równowartości zabiegu przeprowadzanego w Polsce, co nie pokrywa wyceny zabiegu wykonanego za granicą.

W związku z tym, działając na podstawie art. 192 pkt 1 Regulaminu Sejmu oraz art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Ile w ostatnich 3 latach zostało przeprowadzonych zabiegów na podstawie art. 42j ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych? Proszę o zestawienie rok do roku. W jakiej wysokości wypłacono środki na pokrycie kosztów zabiegów wykonanych na podstawie art. 42j ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z ostatnich 3 lat? Proszę o zestawienie rok do roku.
  2. Jaki był realny kosztorys za zabiegi wykonane na podstawie art. 42j ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w ciągu ostatnich 3 lat? Proszę o zestawienie rok do roku.
  3. Czy ministerstwo planuje urealnić wysokość zwracanych za zabieg środków w przypadku osób, które kwalifikują się na jego wykonanie poza granicami kraju, a których nie stać na pokrycie różnicy między kwotą zwrotu a kosztem zabiegu?

Posłowie:
Magdalena Biejat, Daria Gosek-Popiołek, Maciej Konieczny, Adrian Zandberg

28 sierpnia 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 10393 w sprawie refundacji poniesionych kosztów leczenia za granicą

W nawiązaniu do interpelacji Pani Magdaleny Biejat, Posła na Sejm RP, oraz grupy Posłów z dnia 2 września 2020 r., w sprawie refundacji kosztów leczenia poza granicami kraju, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji stanowiących odpowiedź na pytania zawarte w ww. interpelacji.

Zasady ubiegania się o sfinansowanie kosztów leczenia na terytorium pozostałych państw członkowskich UE/EFTA lub państw niebędących członkami UE/EFTA (państw trzecich, np. w USA) oraz zasady wydawania zgody przez NFZ na leczenie poza granicami kraju regulują przepisy Rozdziału 2a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) zatytułowanego Świadczenia opieki zdrowotnej udzielone poza granicami kraju.

Na podstawie art. 42a-42d ww. ustawy, tj. przepisów implementujących do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (tzw. dyrektywy transgranicznej), polscy świadczeniobiorcy uzyskali możliwość udania się do innego państwa członkowskiego UE/EFTA w celu podjęcia planowego leczenia, a następnie otrzymania zwrotu poniesionych kosztów pod warunkiem, że dane świadczenie (procedura medyczna, badanie diagnostyczne etc.) jest ujęte w koszyku świadczeń gwarantowanych.

Co do zasady zgoda na uzys...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »