Przenoszenie praw do dzieła przysługujących twórcy

Zagadnienia praw przysługujących twórcy stanowią ratio legis istnienia takich regulacji, jaką obecnie w polskim prawie jest ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

Warto wspomnieć, że pierwszą polską ustawą normującą tę problematykę była ustawa z 29 marca 1926 roku o prawie autorskiem [pisownia oryginalna], w której w art. 12 zdanie pierwsze uznano, że ,,twórca rozporządza swem dziełem wyłącznie i pod każdym względem; w szczególności rozstrzyga, czy dzieło ma się ukazać, czy ma być odtworzone, rozpowszechnione i w jaki sposób’’. W zdaniu drugim tegoż artykułu wyraźnie zaś została przyznana ochrona praw osobistym autora - ,,ochrona praw osobistych twórcy służy każdemu twórcy bez względu na istnienie lub nieistnienie prawa autorskiego”. Pod pojęciem „prawo autorskie” rozumiane były obecne autorskie prawa majątkowe.

Kto może być twórcą?

Twórcą, co wynika z art. 8 ust. 2 prawa autorskiego może być wyłącznie osoba fizyczna. Może ona stworzyć dzieło w ramach wykonywania obowiązków wynikających z umowy o pracę. Utwór może powstać także w związku z realizacją umowy zlecenia czy o dzieło (zawieranych w związku z działalnością wykonywaną osobiście lub też z pozarolniczą działalnością gospodarczą). Artysta może wykonać je również bez żadnego zamówienia.

Twórca i prawa do dzieła

Z faktu stworzenia konkretnego utworu  wynikają konsekwencje w postaci powstania swoistej więzi twórcy z jego dziełem oraz nabycia przez twórcę wyłącznego prawa do korzystania z utworu, rozporządzania nim oraz do wynagrodzenia za korzystanie z niego. Co do zasady, twórcy przysługują więc dwa rodzaje praw: autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe. Ponadto może posiadać on prawo własności do egzemplarza utworu. Wyjątek dotyczy twórców, którzy stworzyli utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. Zgodnie z art. 12 ust. 1 prawa autorskiego, w takiej sytuacji autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron, z chwilą przyjęcia utworu nabywa pracodawca. Stosownie zaś do postanowień art. 12 ust. 3 prawa autorskiego, jeżeli umowa o pracę nie stanowi inaczej, z chwilą przyjęcia utworu pracodawca nabywa własność przedmiotu, na którym utwór utrwalono.

Autorskie prawa osobiste i majątkowe

Autorskie prawa osobiste zawsze więc należą do twórcy. Prawa majątkowe do utworu oraz prawo własności egzemplarza utworu mogą zaś przysługiwać różnym podmiotom.

Katalog autorskich praw osobistych, zawarty w art. 16 przepisów prawa autorskiego jest otwarty. Świadczy o tym użycie zwrotu ,,w szczególności”. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »