Podatek VAT w gminach - Prawo do odliczenia VAT tylko przy części wydatków

Z uzasadnienia: Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności maja charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

(...)

Stan faktyczny

W dniu 17 czerwca 2017 r. w Gminie odbyła się plenerowa impreza kulturalno - rekreacyjna pod nazwą „..”. której celem była aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społeczności w aktywne uczestnictwo w imprezie organizowanej przez gminę. Wydarzenie jest finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 schemat II wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacji działań informacyjno - promocyjnych PROW 2014 - 2020. W związku z realizacją imprezy gmina otrzymała faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki na: transport uczestników imprezy (mieszkańców poszczególnych sołectw gminy), degustację pienińskich potraw regionalnych (potrawy przygotowane przez lokalnego resturatora ogólniedostępne dla uczestników imprezy), zakup pochodni na przewóz łodziami flisackimi (spływ łodziami flisackimi po rzece D.). Faktury zostały ujęte w księgach rachunkowych Gminy – urząd Gminy. Wydatki wynikające z ww. faktur zostały w całości sfinansowane ze środków europejskich.

W uzupełnieniu wniosku podano, że:

Organizowana impreza była dla uczestników mieszkańców gminy i przyjezdnych – turystów ogólnodostępna i nieodpłatna.

Realizacja projektu związana była z wykonywaniem przez Gminę zadania własnego zgodnie ustawą z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym – art. 7 ust 1 pkt 17 – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów, pobudzania aktywności obywateli oraz pkt 18 promocja gminy.

W związku z realizacją imprezy Gmina nie uzyskała żadnych obrotów.

Pytanie:

(...)

Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją imprezy „…”?

Stanowisko i uzasadnienie wnioskodawcy

Gmina realizując imprezę o charakterze rekreacyjno - kulturalnym „…” wykonywała zadania własne określone art. 7 ust 1 pkt 17 i 18 ustawy o samorządzie gminnym.

Art. 86 ust. 1. ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Gmina w związku z organizacją wyżej określonej imprezy nie jest podatnikiem podatku VAT co wynika z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, który mówi, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W związku z tym Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stanowisko i uzasadnienie KIS

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »