Podatek liniowy: Zawieszenie działalności a możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem

Do realizacji negatywnej przesłanki wyłączającej możliwość łącznego opodatkowania dochodów małżonków nie jest konieczne osiąganie przez małżonka przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, z której wybrano opodatkowanie według jednolitej 19% stawki podatku. Dla możliwości preferencyjnego zastosowania sposobu opodatkowania małżonków bez znaczenia pozostaje również okoliczność, że działalność podatnika została zawieszona. Zawieszenie działalności gospodarczej nie oznacza, że do podatnika nie miały zastosowania przepisy art. 30c ustawy – wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

Zapytanie nr 6646 do ministra finansów w sprawie wspólnego rozliczenia przy podatku liniowym

Szanowny Panie Ministrze!

Od bardzo dawna fiskus twierdzi, że liniowiec stawki 19% nie może dostać ulgi w sytuacji, gdy nawet zawiesi działalność gospodarczą. Art. 30c ustawy o PIT stanowi: „1. Podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. 2. Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód ustalony zgodnie z art. 9 ust. 1, 2, 3, 3a i 5, art. 24 ust. 1, 2, 3b–3e i ust. 4 zdanie pierwsze lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25. Dochód ten podatnicy mogą pomniejszać o składki na ubezpieczenie społeczne określone w art. 26 ust. 1 pkt. 2 lit. a i pkt. 2a oraz wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego określone w art. 26 ust. 1 pkt. 2b. Wysokość składek i wpłat ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. 3. Składki na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt. 2 lit. a i pkt. 2a, oraz wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego określone w art. 26 ust. 1 pkt. 2b podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały:

  1. zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub
  2. odliczone od dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 27, lub
  3. odliczone od przychodów na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
  4. zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie”.

Podatnik, który otrzymał w 2014 r. przychód ze swojej działalności, którą wykonywał osobiście, chciał wykazać go w zeznaniu składanym razem z małżonką, która nieuzyskiwana żadnych dochodów. Fiskus stwierdził, że podatnik był przedsiębiorcą, wybrał liniowy PIT i nie wyraził na to zgody. Tego, że przedsiębiorca miał zawieszoną działalność od 2013 r. i nie miał z tego tytułu żadnych dochodów, fiskus nie uwzględnił. W przypadku gdyby przedsiębiorca po zawieszeniu swojej działalności gospodarczej uzyskiwał przychody, wtedy art. 30c ustawy o PIT miałby zastosowanie. Z podobnym problemem borykają się podatnicy, którzy chcą rozliczyć się z dzieckiem. Wspólne rozliczenie jest niemożliwe w przypadku, gdy do podatnika ma zastosowanie art. 30c ustawy o PIT. Co wynika z ustawy o PIT z art. 6 ust. 8: „Sposób opodatkow...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »