Odwrócony VAT. Jaki komputer jest przenośny?

Pytanie podatnika: Wśród towarów, które Spółka posiada w swojej ofercie, znajdują sie tzw. komputery mobilne (przenośne). Urządzenia te są wykorzystywane jako terminale mobilne do zbierania i przesyłania danych poprzez skanowanie kodów kreskowych lub ich ręczne wpisywanie poprzez klawiaturę. Następnie dane są przesyłane za pomocą łączy bezprzewodowych do innych jednostek powiązanych podmiotu korzystającego z tych Urządzeń. Czy do dostawy ww. urządzeń mają zastosowanie szczególne zasady opodatkowania przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 7 w związku z poz. 28a Załącznika nr 11 do ustawy o VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, ze stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 września 2015 r. (data wpływu 9 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy urządzeń wymienionych w poz. 28a Załącznika nr 11 do ustawy o VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy urządzeń wymienionych w poz. 28a Załącznika nr 11 do ustawy o VAT.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Sp. z o.o. prowadzi działalność w branży IT jako dostawca produktów sieciowych i telekomunikacyjnych, dokonująca sprzedaży sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, a także usług dodatkowych wsparcia przed i po sprzedaży, szkoleń, kampanii promocyjnych, homologacji i lokalizacji produktów, konsultacji technicznych. Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Wśród towarów, które Spółka posiada w swojej ofercie, znajdują sie tzw. komputery mobilne (przenośne). Urządzenia te są wykorzystywane jako terminale mobilne do zbierania i przesyłania danych poprzez skanowanie kodów kreskowych lub ich ręczne wpisywanie poprzez klawiaturę. Następnie dane są przesyłane za pomocą łączy bezprzewodowych do innych jednostek powiązanych podmiotu korzystającego z tych Urządzeń. Nie są wiec one użytkowane jako samodzielne urządzenia, lecz stanowią element systemu wykorzystywanego przez serwer danego użytkownika, odpowiadający za zbieranie danych.

Z uwagi na powyższe, Urządzenia posiadają m.in.:

 • moduł skanujący kody kreskowe ID lub 1D/2D, chociaż zdarzają sie modele, w których dane są wpisywane ręcznie przez użytkownika,
 • system operacyjny: Windows Mobile, Windows CE lub Android (procesor i pamięć),
 • klawiaturę.

Urządzenia spełniają także wygórowane normy predysponujące je do pracy w trudnych warunkach (np. mogą być wykorzystywane do pracy w temperaturze od -20°C, są odporne na upadek na twarde powierzchnie z wysokości 1.8 m, posiadają wysoka klasę szczelności IP54 do 68).

Urządzenia można dodatkowo wyposażać w kolejne moduły, takie jak nowy system odczytu kodów kreskowych, aparat lub kamerę, czytniki RFiD o rożnej częstotliwości, karty sieci WI-FI, komórkowej lub moduły GPS. Urządzenia mogą mieć funkcje umożliwiająca nadawanie komunikatów głosowych do jednego lub grupy użytkowników. Nie zmienia to jednak faktu, ze ich głównym przeznaczeniem jest skanowanie i przesyłanie kodów kreskowych.

Z uwagi na funkcje tych Urządzeń (zbieranie danych przy pomocy skanerów kodów kreskowych lub czytników- RFiD) posiadają one znacznie mniejsze zasoby pamięci i zwykle inny system operacyjny niż typowe komputery przenośne, takie jak laptopy czy notebooki.

W praktyce dostarczane Urządzenia są urządzeniami specjalistycznymi, wykorzystywanymi przez przedsiębiorstwa, a nie przez indywidualnych użytkowników. W szczególności są one użytkowane w transporcie i logistyce, produkcji, dystrybucji, w zarządzaniu stanami magazynowymi lub obsługa zamówień, jak również są wykorzystywane przez instytucje publiczne. Każdorazowo jednak rodzaj tych Urządzeń, jak i sposób konfiguracji jest uzależniony od potrzeb konkretnego nabywcy. Przykładowo, firma kurierska korzysta z innej konfiguracji Urządzeń niż producent towarów, bowiem używa skanerów z bliskiej odległości głownie do sczytywania danych z paczek czy przesyłek. Z kolei operator magazynu u producenta towarów skanuje kod kreskowy z całej palety umieszczonej na najwyższym stopniu magazynu wysokiego skanowania, a wiec korzysta ze skanera laserowego.

Urządzenia są klasyfikowane przez producentów pod kodem CN 8471 30 00, tj. jako przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie nie większej niż 10 kg, składające sie co najmniej z jednostki centralnej, klawiatury i monitora.

Z uwagi na powyższe, Spółka klasyfikuje Urządzenia według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r. w grupowaniu o symbolu 26.20.11.0 - przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki, komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy do dostawy Urządzeń opisanych przez Spółkę w stanie faktycznym, mają zastosowanie szczególne zasady opodatkowania przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 7 w związku z poz. 28a Załącznika nr 11 do ustawy o VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki, do dostawy Urządzeń opisanych w stanie faktycznym nie maja zastosowania szczególne zasady opodatkowania przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 7 w związku z poz. 28a Załącznika nr 11 do ustawy o VAT, ponieważ Urządzenia nie są objęte katalogiem towarów wymienionych w tym załączniku, w szczególności nie mieszczą sie w poz. 28a. W konsekwencji, dostawa Urządzeń przez Spółkę podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. podmiotem zobowiązanym do jej rozliczenia będzie każdorazowo Spółka.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne (...) nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, z zastrzeżeniem ust. 1c, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
 2. nabywca jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
 3. dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122.

Powyższy przepis określa zakres i warunki stosowania szczególnych zasad opodatkowania podatkiem VAT w przypadku dostawy towarów wymienionych w Załączniku do ustawy o VAT, polegających na przeniesieniu obowiązku rozliczenia podatku VAT z dostawcy na nabywcę tych towarów (dalej: odwrotne obciążenie).

Na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 605, dalej: Ustawa Nowelizująca), katalog towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia wskazany w załączniku nr 11 do ustawy o VAT został rozszerzony m.in. o poz. 28a, pod która zostały ujęte towary klasyfikowane w grupowaniu PKWiU ex 26.20.11.0 - przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki, komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne - wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy.

Zgodnie zaś ze słowniczkiem do ustawy o VAT zawartym w art. 2 tego aktu, przez oznaczenie „PKWiU ex” rozumie sie zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Oznacza to wiec, iż nie wszystkie towary, które dla celów statystycznych są klasyfikowane pod pozycja PKWiU 26.20.11.0, podlegają regulacjom w zakresie odwrotnego obciążenia dla celów podatku VAT. Zgodnie z brzmieniem poz. 28a Załącznika, ustawodawca objął nowymi regulacjami wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy.

W konsekwencji, dostawy towarów innych niż komputery przenośne typu tablet, notebook lub laptop, nie są objęte art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

Nie podlegają wiec tym regulacjom Urządzenia, które dostarcza Spółka.

Przedmiotowe Urządzenia są wprawdzie klasyfikowane do grupowania PKWiU 26.20.11.0 jako przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, jednak nie mieszczą sie w zawężonej grupie towarów objętych poz. 28a Załącznika. Jak bowiem wskazano w stanie faktycznym, Urządzenia służą przede wszystkim skanowaniu kodów kreskowych. Nie są wiec wykorzystywane do analogicznych celów jak laptopy czy urządzenia im podobne (np. wizualizacji, przetwarzania danych, korzystania z Internetu).

Świadczy o tym specyfika tych Urządzeń. Jak wskazano w stanie faktycznym, Urządzenia nie są stosowane samodzielnie, niezależnie, lecz jako element systemu wykorzystywanego przez serwer...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »