Nieodliczony VAT od wydatków na samochód jako koszt podatkowy

Pytanie podatnika: Czy na gruncie art. 22a 1 ustawy o PIT, Wnioskodawczyni postępuje prawidłowo uznając za koszt podatkowy odpisy amortyzacyjne dokonywane od samochodów osobowych wykorzystywanych do celów prowadzonej działalności? Czy na gruncie art. 23 ust. 1 pkt 43 ww. ustawy w związku z art. 86a ustawy o VAT, Wnioskodawczyni postępuje prawidłowo uznając za podatkowy koszt uzyskania przychodu nieodliczony podatek od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2014 r. (data wpływu 22 maja 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodu związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodu związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje samochody osobowe, które są ujęte w ewidencji środków trwałych. Samochody te są środkami trwałymi w prowadzonej działalności gospodarczej, jednakże są również wykorzystywane na inne cele, nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dokonywane odpisy amortyzacyjne od samochodów będących środkami trwałymi są uznawane za koszt podatkowy. Ponadto za koszt podatkowy Wnioskodawczyni uznaje ponoszone wydatki związane z używaniem samochodów osobowych z wyłączeniem wydatków nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wprowadzona od 1 kwietnia 2014 r. zmiana przepisów ustawy o podatku od towarów i usług pozwala na odliczenie w całości podatku od towarów i usług wykazanego w fakturach związanych z eksploatacją samochodów osobowych pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów (art. 86 a ustawy). Jednakże zapis art. 86a ust. 1 ustawy stanowi, że Wnioskodawczyni ma prawo co do zasady do odliczenia wykazanego w fakturach podatku w wysokości 50%, jeśli nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu. Jednakże prawo do odliczenia w wysokości 50% podatku naliczonego od podatku należnego przysługiwać będzie dopiero od 1 lipca 2015 r. Wnioskodawczyni nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu i nieodliczony podatek od towarów i usług, lub jego nieodliczoną część uznaje jako koszt uzyskania przychodu, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy na gruncie art. 22a 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2012 r. poz. 361), Wnioskodawczyni postępuje prawidłowo uznając za koszt podatkowy odpisy amortyzacyjne dokonywane od samochodów osobowych wykorzystywanych do celów prowadzonej działalności?
 2. Czy na gruncie art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 86a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarowi usług (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054) Wnioskodawczyni postępuje prawidłowo uznając za podatkowy koszt uzyskania przychodu nieodliczony podatek od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawczyni, wprowadzony przez nią do ewidencji środków trwałych samochód osobowy, wykorzystywany w działalności gospodarczej ma prawo amortyzować, a odpisy amortyzacyjne uznać za podatkowy koszt uzyskania przychodu, przy zastrzeżeniu wartości początkowej nie przekraczającej 20.000 euro. Ponieważ zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy amortyzacji podlegają, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Bezsprzecznym jest, że samochód wykorzystywany jest w działalności gospodarczej. Z cytowanego przepisu nie wynika, że środek trwały musi być wyłącznie wykorzystywany w prowadzonej działalności. A zatem odpisy amortyzacyjne od wprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu mogą być kosztem podatkowym pomimo tego, że samochód jest wykorzystywany nie tylko do prowadzonej działalności gospodarczej.

Ustawodawca wprowadzając zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług z dniem 1 kwietnia 2014 r. ograniczył prawo do odliczenia podatku naliczonego do wysokości 50% kwot podatku wykazanego na fakturach związanych z pojazdami samochodowymi (art. 86a ust. 1 ustawy). Jednakże ustawodawca zezwolił na odliczenie całego podatku od towarów i usług związanego z wykorzystywaniem samochodu wyłącznie do działalności gospodarczej pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Z uwagi na to, że Wnioskodawczyni nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu ma prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego wykazanego na fakturach związanych z eksploatacją pojazdu samochodowego.

Wnioskodawczyni nieodliczony podatek od towarów i usług zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uznaje za podatkowy koszt uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ww. ustawy.

Zatem aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

 • musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,
 • <...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »