Kredyt technologiczny dla MŚP

Do 31 maja 2023 roku można składać wnioski w programie Kredyt technologiczny finansowanym w programie: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Są to dotacje dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które wdrażają innowacyjną technologię i na jej podstawie rozpoczynają produkcję towarów lub świadczenie usług.

 

 

Na czym polega Kredyt technologiczny

W przypadku tego schematu wsparcia przedsiębiorca najpierw ubiega się o przyznanie kredytu technologicznego w banku komercyjnym, deklarując jaki wniesie wkład własny.

Następnie składa wniosek o dofinasowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i, po pozytywnej ocenie, otrzymuje premię technologiczną, czyli dotację na sfinansowanie zakupów.

To oznacza, że premia technologiczna spłaca zaciągnięty kredyt technologiczny.

Sprawdź serwis Kredytu Technologicznego na stronie BGK.

 

Harmonogram programu

 • 9 marca 2023 roku - ogłoszenie konkursu
 • 23 marca 2023 roku - rozpoczęcie składania wniosków
 • 31 maja 2023 roku do godziny 16.00 - zakończenie składania wniosków

Planowana łączna kwota na dofinansowania to 578 mln złotych.

Nie możesz zacząć realizować projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Jeśli to zrobisz, wszystkie wydatki będą uznane za niekwalifikowane.


Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień rozpoczęcia robót budowlanych lub dzień zaciągnięcia pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna.


 

Jakie projekty mają szansę na dotacje

Kredyt technologiczny wspiera wdrożenie nowej technologii, a nie zakup nowej, ale gotowej technologii. To bardzo ważne rozróżnienie, które będzie decydować, czy cały projekt może otrzymać wsparcie.


Wdrożenie nowej technologii oznacza, że przedsiębiorca posiada pewną koncepcję, pomysł lub patent i na tej podstawie chce zaprojektować, kupić lub wytworzyć oraz wdrożyć technologię.


Technologia opracowana przed złożeniem wniosku

Przed złożeniem wniosku przedsiębiorca powinien posiadać opracowaną technologię. Ta technologia może mieć postać:

 • prawa własności przemysłowej (w postaci patentu na wynalazek, wzoru użytkowego lub topografii układów scalonych)
 • wyników prac rozwojowych
 • wyników badań przemysłowych lub
 • nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Sprawdź definicję prac B+R, w tym badań przemysłowych i prac rozwojowych.

W przypadku nieopatentowanej wiedzy technicznej, przedsiębiorca może ją opracować sam lub kupić, ale wyłącznie od podmiotów niepowiązanych. Nie może to być wiedza publicznie dostępna. Musi być opisana i utrwalona w zamkniętej formie (dokumencie) i stanowić aktywa przedsiębiorstwa, czyli podlegać amortyzacji jako wartość niematerialna i prawna (WNiP). Może to być na przykład dokumentacja techniczna, opis techniczny, plany, projekty, wzory, czy rysunki wraz z opisem ich wykorzystania do osiągniecia założonego celu.

Ważne! W momencie składania wniosku o dofinansowanie technologia powinna być opracowana i gotowa do wdrożenia. Do dofinansowania nie kwalifikują się projekty, które dotyczą technologii dopiero opracowywanych, a więc rozwiązań koncepcyjnych lub jeszcze niegotowych do wdrożenia i niemożliwe do jednoznacznego opisania.

Wdrożenie technologii w projekcie

Dofinasowanie jest przeznaczone na zrealizowanie inwestycji technologicznej polegającej na wdrożeniu technologii, czyli na zakupie niezbędnych komponentów tej technologii i uruchomienie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, produktów, procesów lub usług w oparciu o tę technologię.

Wdrożenie technologii musi polegać na takich działaniach, dzięki którym pomysł lub koncepcja technologii opisana we wniosku, zostanie zrealizowana w dofinansowanym projekcie. Chodzi tu na przykład o stworzenie linii lub ciągu technologicznego, w których technologia zostanie po raz pierwszy zastosowana w praktyce. Tworzenie procesu technologicznego jest bardzo istotny w przypadku Kredytu technologicznego.

Pamiętaj! Projekt polegający na wdrożeniu technologii jest czymś innym niż inwestycja polegająca na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, nawet jeśli technologia opisana we wniosku o dofinansowanie byłaby wykorzystywana w takiej linii.

Zgodnie z kryteriami wyboru projektów, inwestycja nie może polegać na nabyciu środków trwałych, w których już wdrożono technologię opisaną w projekcie. To wyklucza zakup gotowego produktu dostępnego w ofercie rynkowej. W przypadku gotowych produktów zawierających określone technologie, wdrożenia tych technologii dokonał ich producent.


Zrozumienie różnicy pomiędzy wdrożeniem technologii, a zakupem środków trwałych wykorzystujących konkretne technologie jest kluczowe dla pozytywnej oceny inwestycji i całego wniosku.


Planowana do wdrożenia technologia:

 • nie może być dotąd stosowana przez wnioskodawcę
 • musi zostać opracowana przez wnioskodawcę albo zostać kupiona w ramach projektu
 • nie może być kopią lub powieleniem innej, już istniejącej technologii
 • w przypadku istnienia rozwiązań alternatywnych, musi zawierać co najmniej udoskonalenia wybranych cech w stosunku do tych rozwiązań, na przykład szybkości, wydajności. Nie wystarczy jedynie poprawa efektywności kosztowej produkcji, bez udoskonalenia innych cech. Zakup praw do technologii nie zostanie uznany za jej powielenie, jednak zostanie zbadane czy ta technologia nie jest kopią lub powieleniem innej, istniejącej technologii.

Inwestycja w projekcie

Projekt musi obejmować jedną z następujących form inwestycji w rzeczow...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »