Koszty przesyłki a limit VAT

Pytanie podatnika: Czy kwoty, które Wnioskodawca otrzymuje od nabywców na rachunek bankowy, a które służą opłaceniu w imieniu nabywców kosztów przesyłek, stanowią sprzedaż, która ma wpływ na przekroczenie limitu, o którym mowa w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług? Innymi słowy czy taka sprzedaż stanowi w przypadku Wnioskodawcy wyłącznie sprzedaż towarów, czy sprzedaż towarów wraz z opłatami za usługę przesyłki, jakie opłacają nabywcy na rzecz dostawców na rachunek bankowy Wnioskodawcy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 marca 2016r. (data wpływu 15 marca 2016r.), uzupełnionym pismem z 3 czerwca 2016 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania środków pieniężnych, które wpływają na rachunek bankowy Wnioskodawcy na opłacenie w imieniu kupującego kosztów przesyłki nabytego towaru – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 marca 2016r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 3 czerwca 2016 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania środków pieniężnych, które wpływają na rachunek bankowy Wnioskodawcy na opłacenie w imieniu kupującego kosztów przesyłki nabytego towaru.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia od podatku od towaru i usług z uwagi na nieprzekraczanie limitu sprzedaży, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu. Towary są wysyłane kupującym za pośrednictwem dostawców, którymi są firmy kurierskie. Wnioskodawca nie świadczy usługi dostawy towarów, lecz wyłącznie zajmuje się sprzedażą towarów. W regulaminie sprzedaży zawarty jest następujący zapis: "kupując bezpośrednio poprzez nasze aukcje, automatycznie udziela się pełnomocnictwa sprzedającemu na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego. Kwota należności za przesyłkę otrzymana od nabywcy odpowiada odpłatności na rzecz dostawcy". Każdy nabywca jest zobowiązany do zaakceptowania zapisu regulaminu. Nabywca dokonuje zapłaty na rachunek bankowy Wnioskodawcy kwoty za zakupiony towar powiększonej o koszty przesyłki należne dostawcy. Wnioskodawca ma zawarte stałe umowy z kilkoma firmami kurierskimi. Opłaty, które pobiera na rzecz dostawców zawsze odpowiadają kwotom, które im przekazuje.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy kwoty, które Wnioskodawca otrzymuje od nabywców na rachunek bankowy, a które służą opłaceniu w imieniu nabywców kosztów przesyłek, stanowią sprzedaż, która ma wpływ na przekroczenie limitu, o którym mowa w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług? Innymi słowy czy taka sprzedaż stanowi w przypadku Wnioskodawcy wyłącznie sprzedaż towarów, czy sprzedaż towarów wraz z opłatami za usługę przesyłki jakie opłacają nabywcy na rzecz dostawców na rachunek bankowy Wnioskodawcy?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, kwoty przekazywane na rachunek bankowy Wnioskodawcy na rzecz dostawców nie stanowią sprzedaży, o której mowa w art. 113 w/w ustawy. Działalność gospodarcza Wnioskodawcy polega wyłącznie na sprzedaży towarów, a dostarczanie towarów nabywcom nie należy do jego usług, a jest związane wyłącznie z charakterem, czy sposobem przekazania towarów nabywcom. To oni tak naprawdę decydują o wysokości opłaty za przesyłkę i nie powinno to mieć wpływu na przekroczenie limitu sprzedaży z art. 113 w/w ustawy.

Pogląd powyższy jest analogiczny do uzasadnienia wydanego na podstawie interpretacji indywidualnej z dnia 13 listopada 2015 r. o sygnaturze IPTPB1/4511-572/15-2/ASz, która to co prawda zakresem dotyczy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ale w której to Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi orzekł, że opłaty uiszczane za takie przesyłki, nie zwiększają podstawy opodatkowania, jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Natomiast ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »