Amortyzacja: Prywatny majątek w firmie

Pytanie podatnika: Wnioskodawca ma zamiar przeznaczyć do prowadzenia działalności używane przez niego, zakupione uprzednio na potrzeby prywatne: samochód osobowy i komputer, które zostaną wpisane do ewidencji środków trwałych. Jaka jest wartość początkowa samochodu i komputera będąca podstawą amortyzacji? Jak należy ustalić wartość początkową środka trwałego nabytego przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, gdy znana i udokumentowana jest cena zakupu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku (data wpływu 6 stycznia 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 kwietnia 2012 r. (data wpływu 4 kwietnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej środka trwałego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 stycznia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 i art. 14f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z czym pismem z dnia 23 marca 2012 r., Nr IPTPB1/415-24/12-3/ASZ, IPTPP2/443-30/12-2/JN, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie z dnia 23 marca 2012 r. skutecznie doręczono w dniu 26 marca 2012 r., następnie w dniu 4 kwietnia 2012 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania w polskiej placówce pocztowej 2 kwietnia 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu różnego rodzaju usług. Działalność będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a podatek obliczany na zasadach ogólnych. Wnioskodawca będzie prowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów. Z tytułu prowadzenia działalności Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku od towarów i usług. Świadczone usługi będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Do prowadzenia działalności niezbędny będzie m. in. samochód osobowy i komputer. W związku z tym, Wnioskodawca ma zamiar przeznaczyć do prowadzenia działalności używane przez Niego, zakupione uprzednio na potrzeby prywatne: samochód osobowy i komputer. Zarówno komputer, jak i samochód będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby działalności. Samochód i komputer zostaną wniesione do prowadzonej działalności gospodarczej oraz wpisane do ewidencji środków trwałych. Komputer został nabyty na podstawie faktury VAT wystawionej na imię i nazwisko Wnioskodawcy w styczniu 2010 r., zaś samochód został nabyty na podstawie faktury VAT wystawionej w maju 2008 r. na imię i nazwisko żony, i na nią jest zarejestrowany. Nabycie samochodu nastąpiło po zawarciu związku małżeńskiego, nigdy nie było i nie ma obecnie rozdzielności majątkowej między małżonkami. Żona nie prowadziła i nie prowadzi działalności gospodarczej. Do działalności Wnioskodawca będzie również wykorzystywał inne przedmioty, które zostały nabyte przed dniem rozpoczęcia działalności, które będą stanowiły środki trwałe lub wyposażenie, a których nabycie zostało udokumentowane fakturą na Jego imię i nazwisko lub paragonem.

W piśmie z dnia 2 kwietnia 2012 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca podał, iż w momencie rozpoczęcia działalności zarejestrował się jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Wskazał również, iż zamierza świadczyć usługi doradztwa w zakresie zarządzania, rachunkowe, fotografii i filmowania. Jednocześnie Wnioskodawca wyjaśnił, iż nie wyklucza możliwości świadczenia innych usług, w zależności od uzyskanych zleceń od klientów.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Jaka jest wartość początkowa samochodu i komputera będąca podstawą amortyzacji?
2. Jak należy ustalić wartość początkową środka trwałego nabytego przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, gdy znana i udokumentowana jest cena zakupu?

Zdaniem Wnioskodawcy, jak stanowi art. 22g ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, jego wartość początkową ustala się w takiej proporcji, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku. W dalszej części tego przepisu stwierdzono jedn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »