Kiedy można skorzystać z jednorazowej amortyzacji

Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu 2009 r. dokonanej w m-cu kwiecień 2009 r. przez Wnioskodawcę jako małego podatnika jednorazowej amortyzacji (do określonej w art. 22k ust. 7 wartości odpisów amortyzacyjnych) środków trwałych mieszczących się w grupie rodzajowej 3-8 klasyfikacji za wyjątkiem samochodów osobowych, zakupionych w 2008 roku, zaś przyjętych do użytkowania w dniu 24 kwietnia 2009 r. zgodnie z warunkami określonymi w art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a w szczególności z wymogami dotyczącymi roku podatkowego, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 25.09.2009 r. (data wpływu 19.10.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19.10.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie uboju żywca wraz z rozbiorem mięsa (opodatkowanie na zasadach ogólnych, księga przychodów i rozchodów, 19% podatek liniowy). W związku z rozszerzeniem działalności o produkcję wędlin w roku 2008 i 2009 Wnioskodawca dokonał rozbudowy pomieszczeń zakładu. Ponadto w miesiącu lipcu 2008 r. Wnioskodawca dokonał zakupu maszyn i urządzeń masarskich. Część z tych maszyn ogólnego zastosowania przydatnych do wykonywanej wówczas działalności Wnioskodawca przyjął do użytkowania w 2008 r. i zgodnie z art. 22k ust. 7 uopdof dokonał ich jednorazowej amortyzacji. Wnioskodawca jest małym podatnikiem w myśl definicji art. 5 ustawy – zarówno w 2008 jak i 2009 roku spełniał kryteria wysokości obrotu, a zakupione maszyny należały do grup 3-8 klasyfikacji rodzajowej środków trwałych i nie było wśród nich samochodu osobowego.

Znaczna część tych maszyn i urządzeń zakupionych w 2008 r. została przyjęta do użytkowania w miesiącu kwietniu 2009 r., po zakończeniu rozbudowy zakładu o produkcję wędlin oraz po odbiorze tych pomieszczeń przez służby sanitarne (Weterynaryjna Inspekcja Sanitarna) i wydaniu zezwolenia na produkcję wędlin. W tym też terminie dokonał przyjęcia do użytkowania specjalistycznych maszyn i urządzeń przydatnych wyłącznie przy produkcji wędlin (komory wędzarnicze, nastrzykiwarka igłowa, maskownice próżniowe i inne). Wcześniej te maszyny (zakupione w 2008 r.) były wpisane w prowadzonej przez Wnioskodawcę ewidencję środków trwałych odpowiednio w kolumnach:

1. Lp.,
2. określenie środka trwałego oraz jego grupa KŚT,
3. data nabycia oraz określenie dokumentu stwierdzającego nabycie,

zaś faktyczne przyjęcie ich do użytkowania oraz uwzględnienie tego w ewidencji środków trwałych w kolumnie: (4) data przyjęcia do użytkowania nastąpiła z chwilą otrzymania pozwolenia na produkcję wędlin oraz rozszerzeniem działalności o produkcję wędlin tj. dnia 24 kwietnia 2009 r.

Wnioskodawca dokonał jednorazowej amortyzacji tych środków trwałych, zakładając, że jeżeli w art. 22k ust. 7 uopdof mowa jest w roku podatkowym w którym środki trwałe zostały wprowadzone do Ewidencji Środków Trwałych, to nie chodzi o datę ich nabycia, lecz o faktyczną datę przyjęcia ich do użytkowania.

W książce „Ewidencja Środków Trwałych” występują dwa rodzaje dat związanych z danym środkiem trwałym: data jego nabycia i określenie dokumentu stwierdzającego nabycie, oraz data przyjęcia do użytkowania środka trwałego.

Wymieniony w art. 22k ust. 7 updof termin: „...rok podatkowy, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych...” jest tożsamy z rokiem podatkowym w którym środki te zostały przyjęte do użytkowania.

Wnioskodawca nadmienia, że jednorazowa amortyzacja środków trwałych (zarówno w roku 2008, jak również w 2009 r.) jako pomoc de minimis nie przekroczyła wyznaczonego pułapu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu 2009 r. dokonanej w m-cu kwiecień 2009 r. przez Wnioskodawcę jako małego podatnika jednorazowej amortyzacji (do określonej w art. 22k ust. 7 wartości odpisów amortyzacyjnych) środków trwałych mieszczących się w grupie rodzajowej 3-8 klasyfikacji za wyjątkiem s...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »