Konsekwencje skorzystania z ulgi w opłacaniu składek do ZUS

Interpelacja nr 24310 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ulgi w składkach ZUS dla osób zakładających działalność gospodarczą

Osoba zakładająca działalność gospodarczą po raz pierwszy jest objęta ulgą w płaceniu składek przez 24 miesiące.

W województwie warmińsko-mazurskim, gdzie jest najwyższy wskaźnik bezrobocia, osoby fizyczne często nawiązują kontrakty i zakładają jednoosobowe formy, ponieważ rynek pracy zmusza je do takich rozwiązań. Z myślą o rozwoju przedsiębiorstw w pełnym słowa tego znaczeniu powinniśmy dać kolejną szansę przedsiębiorcom przy zachowaniu pewnych restrykcji.

Moja propozycja dotyczy zmiany:

1) możliwości skorzystania z ulgi po czasie zawieszenia, tak aby okres zawieszenia nie był brany pod uwagę w naliczaniu preferencyjnej składki;

2) uzyskania ulgi w naliczaniu składek ZUS dla przedsiębiorców zakładających po raz drugi działalność gospodarczą na terenie o najwyższym wskaźniku bezrobocia, tj. obecnie dla województwa warmińsko-mazurskiego; warunkiem może być brak uzyskania dotacji ze środków publicznych przy zakładaniu działalności gospodarczej za pierwszym razem;

3) uzyskaniu zasiłku dla bezrobotnych w przypadku zamknięcia działalności gospodarczej.

Czy jest możliwość wprowadzenia powyższych zmian w życie?

Poseł Iwona Arent

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2011 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 24310 w sprawie ulgi w składkach ZUS dla osób zakładających działalność gospodarczą

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na wystąpienie Pana Marszałka z dnia 16 września 2011 r., znak: SPS-023-24310/11, dotyczące interpelacji pani poseł Iwony Arent z dnia 1 sierpnia 2011 r., znak: GS-023-24310/11, w sprawie ulgi w składkach ZUS dla osób zakładających działalność gospodarczą, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

W myśl art. 18a powołanej ustawy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Przepisy te nie mają zastosowania do osób, które:

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »