Jak ewidencjonować usługi opodatkowane poza Polską

Pytanie podatnika: Czy proponowane przez Wnioskodawcę rozwiązanie polegające na uzupełnieniu informacji zawartych w raporcie „Rejestr VAT” Usług niepodlegających VAT w Polsce o dodatkowy załącznik do tego raportu, zawierający podaną słownie nazwę usługi dla poszczególnych pozycji raportu, spełnia wynikający z art. 109 ust. 3a ustawy o VAT wymóg uwzględniania w ewidencji „nazwy usługi”?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku (data wpływu 09.08.2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia właściwych zasad w sporządzaniu i prowadzeniu ewidencji dla usług niepodlegających opodatkowaniu na terytorium kraju - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29.06.2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia właściwych zasad w sporządzaniu i prowadzeniu ewidencji dla usług niepodlegających opodatkowaniu na terytorium kraju.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego, której podstawowym przedmiotem działalności jest dystrybucja i wdrażanie zaawansowanego oprogramowania wspomagającego funkcjonowanie przedsiębiorstw jak również związana z tym oprogramowaniem działalność doradcza i szkoleniowa.

Działalność gospodarcza prowadzona przez Wnioskodawcę obejmuje świadczenie usług, których miejscem świadczenia, zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o VAT, nie jest terytorium kraju (dalej jako: „Usługi niepodlegające VAT w Polsce” lub „Usługi”). Należą do nich przede wszystkim usługi, których miejscem świadczenia jest, zgodnie z art. 28b, miejsce siedziby usługobiorcy posiadającego status podatnika.

Spółka prowadzi księgowość z wykorzystaniem programu komputerowego, tj. modułu finansowo-księgowego systemu x. Poszczególne rodzaje transakcji istotnych z perspektywy rozliczeń w zakresie podatku VAT księgowane są w tym systemie przy zastosowaniu określonych kodów (np. kod o symbolu „A1”, pod którym księgowane są transakcje stanowiące sprzedaż towarów i usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% VAT). Specjalne kody zostały wyodrębnione i są stosowane dla celów księgowania transakcji stanowiących Usługi niepodlegające VAT w Polsce.

Wyszukując transakcje zaksięgowane w systemie komputerowym przy zastosowaniu odpowiednich kodów, dla celów przygotowania deklaracji VAT Spółka generuje raporty określane jako „Rejestry VAT”, obejmujące poszczególne rodzaje transakcji (sortowane według nadanego im kodu) za dany okres rozliczeniowy.

W przypadku Usług niepodlegających VAT w Polsce, raport „Rejestr VAT” generowany z systemu komputerowego przy zastosowaniu kodu (kodów) stosowanych dla tych Usług, obejmuje w szczególności następujące informacje dla każdej transakcji w danym okresie rozliczeniowym:

1. liczba porządkowa,
2. numer i datę dokumentu (faktury VAT),
3. datę VAT,
4. dane nabywcy (numer konta, nazwa, numer identyfikacyjny),
5. kwotę brutto / kwotę netto.

Powyższy raport nie zawiera informacji wskazujących na nazwę usługi, której dotyczy dana pozycja (transakcja).

W związku z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2010 r. art. 109 ust 3a ustawy o VAT, w celu spełnienia wymogów formalnych dotyczących treści ewidencji Usług niepodlegających VAT w Polsce, Wnioskodawca zamierza stosować następujące rozwiązanie.

Dla każdego okresu rozliczeniowego będzie generowany raport „Rejestr VAT” dla Usług niepodlegających VAT w Polsce, obejmujący wymienione wyżej informacje, lecz który nie będzie uwzględniał nazwy usługi. Dodatkowo, Wnioskodawca będzie przygotowywać zestawienie stanowiące załącznik do powyższego raportu za dany okres. W zestawieniu tym uwzględnione będą:

1. informacje pozwalające na powiązanie poszczególnych pozycji zestawienia z odpowiednimi pozycjami raportu „Rejestr VAT”, tj. numer pozycji faktury w raporcie „Rejestr VAT” oraz numer faktury VAT,
2. numer pozycji faktury,
3. podaną słownie nazwę usługi,
4. ilość zafakturowaną jednostek,
5. jednostkę miary usługi (szt, godziny, itp),
6. wartość netto,
7. kwota podatku.

Wydruk takiego zestawienia będzie załączony do wydruku raportu „Rejestr VAT” za dany okres rozliczeniowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy proponowane przez Wnioskodawcę rozwiązanie polegające na uzupełnieniu informacji zawartych w raporcie „Rejestr VAT” Usług niepodlegających VAT w Polsce o dodatkowy załącznik do tego raportu, zawierający podaną słownie nazwę usługi dla poszczególnych pozycji raportu, spełnia wynikający z art. 109 ust. 3a ustawy o VAT wymóg uwzględniania w ewidencji „nazwy usługi”?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Proponowane przez nią rozwiązanie polegające na uzupełnieniu informacji zawartych w raporcie „Rejestr VAT” Usług niepodlegających VAT w Polsce o dodatkowy załącznik do tego raportu, zawierający podaną słownie nazwę usługi dla poszczególnych pozycji raportu, spełnia wynikający z art. 109 ust. 3a ustawy o VAT wymóg uwzględniania w ewidencji „nazwy usługi”.

Z dniem 1 stycznia 2010 r. w art. 109 ustawy o VAT dodano nowy ustęp 3a, stanowiący, że podatnicy świadczący usługi, których miejscem świadczenia nie jest terytorium kraju, są obowiązani w prowadzonej ewidencji podać nazwę usługi, wartość usługi bez podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze (...). W przypadku Usług niepodlegających opodatkowaniu VAT w Polsce, „nazwa usługi” jest więc obecnie obowiązkowym elementem ewidencji prowadzonej przez podatnika dla celów podatku VAT.

Podstawowa regulacja dotycząca ewidencji prowadzonej dla potrzeb podatku VAT zawiera się w art. 109 ust. 3 us...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »