Rozliczenie roczne PIT

W dziale Rozliczenie roczne PIT znajduje się 80 artykuły spośród 55597 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 27.11.2023
  PIT: Nieważność umowy kredytowej a zwrot ulgi odsetkowej
  Czy w sytuacji prawomocnego unieważnienia umowy kredytowej (we frankach) z bankiem przez sąd podatniczka będzie zobligowana do zwrotu ulgi odsetkowej, a jeśli tak - to czy będzie to okres 5 lat wstecz od prawomocnego unieważnienia umowy czy też będzie to liczone w inny sposób? Podatniczka z ulgi skorzystała w latach 2007-2022. więcej »
 • 24.11.2023
  Ulga mieszkaniowa w PIT przy posiadaniu innych nieruchomości
  Podatniczka wraz z mężem sprzedała nieruchomość. Małżonkowie kupili dwa mieszkania, aby każde z nich z osobna mogło realizować swoje „cele mieszkaniowe”. Następnie sprzedali jedno z mieszkań i kupili nieruchomość w Hiszpanii. Drugie mieszkanie oraz nieruchomość w Hiszpanii małżonkowie zamierzają przeznaczyć na „własne cele mieszkaniowe”. Czy mają prawo do ulgi mieszkaniowej? więcej »
 • 21.11.2023
  WSA. Kredytowane mieszkanie otrzymane w darowiźnie. Czy należy się ulga w PIT?
  Sama okoliczność uzyskania przez podatniczkę współwłasności lokalu mieszkalnego w późniejszym terminie, niż w momencie jego zakupu, nie stała na przeszkodzie przyjęciu, że spłata dotyczy kredytu zaciągniętego przez nią przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, na cel jakim było nabycie lokalu mieszkalnego, bowiem kredyt został zaciągnięty solidarnie przez podatniczkę i jej narzeczonego na nabycie lokalu mieszkalnego - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. więcej »
 • 13.11.2023
  Ulga mieszkaniowa w PIT: Wydatki poniesione przed uzyskaniem pozwolenia na budowę
  Czy ponoszone koszty na budowę domu przed uzyskaniem decyzji - pozwolenia na budowę, zostaną zakwalifikowane jako umożliwiające skorzystanie z tzw. ulgi mieszkaniowej, to jest wydatki ponoszone na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy rozliczaniu podatku dochodowego za rok 2023 i ewentualnie następnych? więcej »
 • 08.11.2023
  Ulga rehabilitacyjna: Wydatki związane z pobytem rodzica w zakładzie opiekuńczo-leczniczym
  Mama podatniczki ma zdiagnozowaną chorobę Alzheimera i stwierdzoną niepełnosprawność w stopniu znacznym. Mama została ubezwłasnowolniona, a podatniczka została jej opiekunem prawnym. Czy może odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym, koszty jakie ponosi opłacając pobyt mamy w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w ramach ulgi rehabilitacyjnej? więcej »
 • 07.11.2023
  Rozliczenie wpłaty na IKZE: Liczy się data przelewu czy zaksięgowania?
  30 grudnia 2022 r. podatnik złożył polecenie przelewu w bankowości elektronicznej banku kwoty 7106,40 zł tytułem „Wpłata na IKZE”. W tym też dniu został obciążony jego rachunek rozliczeniowy. Dokonana wpłata widnieje na tym koncie pod datą 2 stycznia 2023 r. Czy dokonana wpłata powinna być potraktowana jako wpłata dokonana w 2022 roku i w efekcie odliczona od podatku dochodowego za 2022 rok? więcej »
 • 16.10.2023
  PIT od otrzymania środków z IKZE przed 65. rokiem życia
  Podatniczka w 2017 r. rozpoczęła inwestowanie na III filar indywidualnego zabezpieczenia emerytalnego. Na koniec 2019 r. przeszła na emeryturę osiągając 61 lat. W momencie przejścia na emeryturę w dalszym ciągu opłacała składki na III filar. W czerwcu 2022 r., w wieku 64 lat podatniczka zadecydowała o likwidacji funduszu. Przez cały 5-letni okres oszczędzania nie korzystała z odliczeń od dochodu wpłat na IKZE z tytułu oszczędzania. Dlaczego fundusze te zostały podwójnie opodatkowane? więcej »
 • 11.10.2023
  Ulga w PIT dla młodych a kwota wolna
  Podatniczka uzyskuje przychody ze stosunku pracy. W trakcie całego roku 2023 nie przekroczy 26 roku życia. Przewiduje, że osiągnięte w tym roku przychody przekroczą kwotę zwolnienia 85 528 zł (dot. ulgi dla młodych). Czy do dochodów obliczonych od przychodu przekraczającego kwotę zwolnienia zastosowanie będzie miała kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł rocznie? więcej »
 • 27.09.2023
  WSA. Ulga termomodernizacyjna: Liczy się faktyczne zakończenie budowy
  W świetle przepisów regulujących zasady tzw. ulgi termomodernizacyjnej, okoliczność dokonania formalnego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie przesądza o możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Decydujące dla dopuszczalności skorzystania z ww. ulgi jest poniesienie wydatków po faktycznym zakończeniu budowy budynku mieszkalnego. To czy doszło do użytkowania wybudowanego obiektu budowlanego, ewentualnie czy przystąpiono do tego użytkowania po dopełnieniu wszelkich spoczywających na użytkującym powinności, nie zostało objęte hipotezą normy regulującej tzw. ulgę termomodernizacyjną, w szczególności jako warunek do skorzystania z przysługującego na jej mocy odliczenia. więcej »
 • 18.09.2023
  Ulga termomodernizacyjna: Odliczenie wydatków na klimatyzator z funkcją grzania
  Czy wydatek na klimatyzację z funkcją ogrzewania mieści się w katalogu wydatków uprawniających do podatkowej ulgi termomodernizacyjnej, który może zostać odliczony w zeznaniu za 2023 r.? więcej »
 • 23.08.2023
  Odliczenie składki zdrowotnej przy wspólnym rozliczeniu małżonków
  Chęć skorzystania przez małżonków ze wspólnego rozliczenia PIT nie pozbawia małżonka zaliczonego do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności z możliwości skorzystania z ulgi w składce zdrowotnej. Każda z tych osób zapłaci składkę zdrowotną od przypadającego na nią na podstawie wspólnego rozliczenia podatkowego dochodu, przy czym osoba z niepełnosprawnościami będzie mogła obniżyć składkę zdrowotną zgodnie z preferencją określoną przez prawodawcę w art. 82 ust. 10 ustawy zdrowotnej. więcej »
 • 22.08.2023
  Ulga termomodernizacyjna: Małżonek nie zawsze skorzysta z odliczenia
  Czy wydatek związany z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym w budynku mieszkalnym (panele fotowoltaiczne), którego wyłącznym właścicielem jest żona, mąż może odliczyć od podstawy opodatkowania na podstawie art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? więcej »
 • 09.08.2023
  Ulga termomodernizacyjna: Właściciel jednego z lokali nie jest współwłaścicielem budynku
  Małżonkowie są właścicielem mieszkania, które znajduje się w modernizowanej budynku. Wszyscy lokatorzy są właścicielami poszczególnych mieszkań i wszystkie wydatki dzielone są w równych częściach. Umowa o wykonanie izolacji pionowej, poziomej metodą iniekcji ścian budynku wraz z wykonaniem robót termomodernizacyjnych budynku zawarta jest z 3 lokatorami budynku i koszty zostały podzielone na 3 osoby. Czy małżonkowie mają prawo do tzw. ulgi termomodernizacyjnej? więcej »
 • 07.08.2023
  PIT: Spłata pożyczki bratu jako wydatek na cele mieszkaniowe
  Czy spłata pożyczki zaciągniętej u brata, poprzez zwolnienie z długu w wyniku przeniesienia na jego rzecz własności zbywanego mieszkania w okresie 5 lat od nabycia, w części odpowiadającej ustalonej wartości rynkowej zbywanego mieszkania, będzie wydatkiem na własne cele mieszkaniowe, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? więcej »
 • 20.07.2023
  Dziedziczenie prawa do ulgi termomodernizacyjnej - fiskus zmienia zdanie
  Prawo do ulgi termomodernizacyjnej, jako prawo majątkowe podlega dziedziczeniu na podstawie art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej. Natomiast podstawą odliczenia wydatku w ramach tej ulgi nie będą faktury wystawione na spadkodawcę, ale decyzja, o której mowa w art. 100 § 2 Ordynacji podatkowej. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

27.05.2024

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
28.05.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.06.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.06.2024

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.06.2024

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY