Rachunkowość: PKPiR | Pełna księgowość | Ewidencje podatkowe i księgowe

W dziale Rachunkowość: PKPiR | Pełna księgowość | Ewidencje podatkowe i księgowe znajduje się 36 artykuły spośród 54438 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 30.06.2023
  PKPiR w ćwiczeniach: Przekazanie towaru z magazynu do sklepów i pomiędzy sklepami
  Pytanie: Czy należy ewidencjonować w PKPiR przekazania towarów pomiędzy punktami handlowymi należącymi do tej samej firmy? więcej »
 • 30.06.2023
  PKPiR w ćwiczeniach: Przekazanie towarów między małżonkami prowadzącymi samodzielne firmy
  Małżonkowie, prowadzący odrębne firmy to dość często spotykane połączenie. Takie rozwiązanie przynosi wiele korzyści. Należy do nich między innymi możliwość prowadzenia elastycznej gospodarki magazynowej. więcej »
 • 22.06.2023
  Darowizna w księgach rachunkowych
  Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania różnego rodzaju aktywów na rzecz obdarowanego. Ujęcie rachunkowe darowizny dokładnie reguluje art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h. ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor), w którym ustawodawca określił rodzaj kosztu darczyńcy lub też przychodu obdarowywanego w przypadku przekazania darowizny. Nieodpłatne przekazanie aktywów, którymi mogą być zarówno środki trwałe jak i środki pieniężne czy też towary lub materiały ewidencjonujemy w księgach rachunkowych jako pozostałe koszty lub przychody operacyjne, czyli koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki. więcej »
 • 19.06.2023
  Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym – obowiązki podatnika
  Sytuacje, w których dochodzi do utraty prawa do opodatkowania ryczałtem w trakcie roku są dość liczne. Często zresztą wywołane są nie tyle czynnikami zewnętrznymi, ile świadomym działaniem podatnika, który postanawia zmienić w trakcie roku sposób opodatkowania – mimo, iż co do zasady dobrowolne przejście z ryczałtu na zasady ogólne w trakcie roku nie jest dopuszczalne. więcej »
 • 19.06.2023
  PKPiR: Dokumentowanie zakupów w serwisach ogłoszeniowych i od osób prywatnych
  Zacznijmy od pytania. Za pośrednictwem serwisu ogłoszeniowego kupujesz rzeczy używane, które chcesz wykorzystać jako towar handlowy. Po dokonaniu transakcji dysponujesz dowodem wykonania przelewu za towar, albo potwierdzeniem wykonania płatności natychmiastowej jedną z dostępnych metod. Poza tym dysponujesz korespondencją generowaną automatycznie wysyłaną przez serwis po dokonaniu transakcji za pomocą przycisku „zamawiam i płacę” oraz regulaminem zakupów na tym serwisie w postaci elektronicznej.  więcej »
 • 19.06.2023
  PKPiR: Numerowanie dowodów księgowych. Zmiana sposobu numeracji
  Zgodnie z objaśnieniami do sposobu prowadzenia PKPiR, umieszczonymi w rozporządzeniu, kolumna 1 jest przeznaczona do wpisania kolejnego numeru zapisów do księgi. Tym samym numerem należy oznaczyć dowód stanowiący podstawę dokonania zapisu. I to jest pierwszy z numerów, znajdujących się na dowodzie księgowym. więcej »
 • 13.06.2023
  Noty księgowe w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów
  Noty księgowe są jednym z tych dowodów księgowych, które zaliczamy do dowodów własnych - przy czym w przypadku not czasem będziemy dokumentować operację dokumentem wewnętrznym własnym, a czasem nota będzie pochodziła od podmiotu zewnętrznego. więcej »
 • 13.06.2023
  PKPiR: Metoda uproszczona i memoriałowa prowadzenia PKPiR
  Podatkową księgę przychodów i rozchodów podatnik może prowadzić według jednej z wybranych przez siebie metod - metody uproszczonej i metody memoriałowej. Wybór ma duże znaczenie dla sposobu ewidencjonowania kosztów uzyskania przychodów związanych z działalnością gospodarczą. Zgodnie z określeniem poszczególnych metod, metoda memoriałowa oznacza większy stopień komplikacji przy prowadzeniu rachunkowości. Pozwala jednak na uzyskanie znacznie lepszej informacji o bieżącej kondycji firmy i przebiegających w niej procesach. więcej »
 • 06.06.2023
  Badania bilansu firm przez biegłych rewidentów. Będą zmiany?
  Jednym z obowiązków firm jest poddanie sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta, jeśli spełnią one dwa z trzech kryteriów. Stanowi to bardzo duży problem dla wielu małych firm. Wartości parametrów, które kwalifikują do badania, nie zostały zmienione od 1 stycznia 2001 roku, co spowodowało, że małe firmy coraz częściej podlegają badaniu sprawozdania finansowego, przekraczając zawarte w ustawie progi. więcej »
 • 05.06.2023
  Przesyłanie sprawozdań finansowych z zagranicy z problemami
  Przebywający za granicą podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz członkowie organów osób prawnych nie mają możliwości technicznej przesłania sprawozdań finansowych do szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Czy planowane jest jakieś rozwiązanie tymczasowe dla tych podatników? Czy Ministerstwo Finansów rozważa czasowe dopuszczenie możliwości składania w dokumentów wersji papierowej? - pyta poseł w interpelacji do Ministra Finansów. więcej »
 • 30.05.2023
  PCC w PKPiR przy zakupie towarów handlowych
  Przedsiębiorcy, prowadzący rachunkowość w formie PKPiR, bardzo często z tytułu różnego rodzaju transakcji zobowiązani będą do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Najczęściej będzie stanowił on koszty uzyskania przychodów, choć są sytuacje, w których PCC kosztem podatkowym nie będzie. więcej »
 • 19.05.2023
  Subwencja z PFR w rachunku przepływów pieniężnych
  Prezentacja otrzymanej i częściowo umorzonej subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanego metodą pośrednią. więcej »
 • 18.05.2023
  Kto i kiedy musi składać sprawozdania finansowe
  Terminy sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych w 2022 roku były dłuższe – z uwagi na pandemię Covid-19. W 2023 roku Ministerstwo Finansów zrezygnowało z przedłużenia terminów sprawozdawczych. Ostateczne terminy sprawozdawcze za 2022 rok upływają (gdy rok obrotowy jest równy kalendarzowemu): więcej »
 • 11.05.2023
  Korekta wyniku finansowego po przekwalifikowaniu umowy leasingu operacyjnego na finansowy
  Każdy korzystający, prowadzący księgi rachunkowe, w momencie zawarcia umowy leasingu musi dokonać oceny czy zawarta umowa będzie stanowiła leasing finansowy czy operacyjny. Obowiązek kwalifikacji umów został zawarty w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. więcej »
 • 17.03.2023
  Sprzedaż środka trwałego w księgach rachunkowych
  Przychodem przedsiębiorstwa może być zarówno sprzedaż usług czy towarów, jak i sprzedaż składników majątku. Często zdarza się, że mamy do czynienia ze sprzedażą środków trwałych, które wcześniej były użytkowane przez jednostkę. Powodów sprzedaży składnika majątku może być wiele. Może to być podyktowane zmianą technologiczną, zużyciem środka trwałego w sposób, który uniemożliwia dalsze użytkowanie, czy też wymianą na nowszy składnik majątku. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

30.11.2023

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.12.2023

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.12.2023

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.12.2023

Szkolenie on-line: Jak się przygotować do obowiązkowego KSeF i e-faktury?

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.12.2023

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY