Rachunkowość: PKPiR | Pełna księgowość | Ewidencje podatkowe i księgowe

W dziale Rachunkowość: PKPiR | Pełna księgowość | Ewidencje podatkowe i księgowe znajduje się 31 artykuły spośród 55546 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 21.08.2023
  Dowody wewnętrzne w PKPiR - szeroki zakres stosowania
  Z nazewnictwem i terminologią odnoszącą się do dowodów wewnętrznych jest pewien problem. Otóż, autorzy rozporządzenia w sprawie prowadzenia PKPiR używają tego określenia dla konkretnego rodzaju dowodu, który dokumentuje wskazane wyraźnie operacje zakupu, a jednocześnie w rozporządzeniu pojawia się pojęcie dowodu wewnętrznego również w innych sytuacjach – w których dozwolone jest stosowanie dowodów, sporządzonych samodzielnie wewnątrz jednostki. więcej »
 • 21.08.2023
  Treść dowodu księgowego
  Przepisy określają, jakie rodzaje informacji powinny znajdować się na dowodach księgowych, aby uznać je za prawidłowe i możliwe do zastosowania. Ogólne wytyczne znajdziemy w ustawie o rachunkowości, w jej artykule 21. więcej »
 • 21.07.2023
  PKPiR: Dowód wewnętrzny wyłącznie w ściśle określonych przypadkach
  Prowadzę działalność gospodarczą, w trakcie której zawieram wiele drobnych umów zlecenia i o dzieło. Czy mam obowiązek rozliczać koszty z tych umów, zapisując je w PKPiR osobno i dokumentując każdy koszt rachunkiem, czy mogę dokonać na koniec miesiąca zestawienia wypłaconych i udokumentowanych rachunkami kwot oraz potraktować to zestawienie jako dowód wewnętrzny, na podstawie którego zaksięguję kwotę kosztów łącznie raz w miesiącu? więcej »
 • 07.07.2023
  PKPiR: Usługi w spisie z natury
  Podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów i surowców podstawowych oraz pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Mimo prostoty tego przepisu, pojawiają się liczne wątpliwości. więcej »
 • 07.07.2023
  PKPiR: Strata w towarach w wyniku przeterminowania, zepsucia i uszkodzenia
  Przedsiębiorca zakupił partię jogurtów. Ze względu na niedopatrzenie pracownika, jogurty nie zostały przekazane z magazynu do sklepów, a termin przydatności minął. Trzeba je było zutylizować. Czy koszt zakupu jogurtów będzie można zaliczyć do kosztów jako stratę w towarach handlowych? A jak postąpić z kosztem utylizacji? więcej »
 • 30.06.2023
  PKPiR w ćwiczeniach: Zaliczki w PKPiR
  Zaliczki sprawiają czasem kłopoty przedsiębiorcom. Mimo, iż następuje przepływ środków pieniężnych – czyli ich otrzymanie albo zapłata – zaliczka nie stanowi sama w sobie kosztu uzyskania przychodu dla płacącego ani przychodu dla biorącego zaliczkę. Podobnie jest z zadatkiem. Jest tak, ponieważ w przypadku zaliczki czy zadatku nie jest spełniony warunek definitywności wydatku. więcej »
 • 30.06.2023
  PKPiR w ćwiczeniach: Przekazanie towaru z magazynu do sklepów i pomiędzy sklepami
  Pytanie: Czy należy ewidencjonować w PKPiR przekazania towarów pomiędzy punktami handlowymi należącymi do tej samej firmy? więcej »
 • 30.06.2023
  PKPiR w ćwiczeniach: Przekazanie towarów między małżonkami prowadzącymi samodzielne firmy
  Małżonkowie, prowadzący odrębne firmy to dość często spotykane połączenie. Takie rozwiązanie przynosi wiele korzyści. Należy do nich między innymi możliwość prowadzenia elastycznej gospodarki magazynowej. więcej »
 • 19.06.2023
  Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym – obowiązki podatnika
  Sytuacje, w których dochodzi do utraty prawa do opodatkowania ryczałtem w trakcie roku są dość liczne. Często zresztą wywołane są nie tyle czynnikami zewnętrznymi, ile świadomym działaniem podatnika, który postanawia zmienić w trakcie roku sposób opodatkowania – mimo, iż co do zasady dobrowolne przejście z ryczałtu na zasady ogólne w trakcie roku nie jest dopuszczalne. więcej »
 • 19.06.2023
  PKPiR: Dokumentowanie zakupów w serwisach ogłoszeniowych i od osób prywatnych
  Zacznijmy od pytania. Za pośrednictwem serwisu ogłoszeniowego kupujesz rzeczy używane, które chcesz wykorzystać jako towar handlowy. Po dokonaniu transakcji dysponujesz dowodem wykonania przelewu za towar, albo potwierdzeniem wykonania płatności natychmiastowej jedną z dostępnych metod. Poza tym dysponujesz korespondencją generowaną automatycznie wysyłaną przez serwis po dokonaniu transakcji za pomocą przycisku „zamawiam i płacę” oraz regulaminem zakupów na tym serwisie w postaci elektronicznej.  więcej »
 • 19.06.2023
  PKPiR: Numerowanie dowodów księgowych. Zmiana sposobu numeracji
  Zgodnie z objaśnieniami do sposobu prowadzenia PKPiR, umieszczonymi w rozporządzeniu, kolumna 1 jest przeznaczona do wpisania kolejnego numeru zapisów do księgi. Tym samym numerem należy oznaczyć dowód stanowiący podstawę dokonania zapisu. I to jest pierwszy z numerów, znajdujących się na dowodzie księgowym. więcej »
 • 13.06.2023
  Noty księgowe w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów
  Noty księgowe są jednym z tych dowodów księgowych, które zaliczamy do dowodów własnych - przy czym w przypadku not czasem będziemy dokumentować operację dokumentem wewnętrznym własnym, a czasem nota będzie pochodziła od podmiotu zewnętrznego. więcej »
 • 13.06.2023
  PKPiR: Metoda uproszczona i memoriałowa prowadzenia PKPiR
  Podatkową księgę przychodów i rozchodów podatnik może prowadzić według jednej z wybranych przez siebie metod - metody uproszczonej i metody memoriałowej. Wybór ma duże znaczenie dla sposobu ewidencjonowania kosztów uzyskania przychodów związanych z działalnością gospodarczą. Zgodnie z określeniem poszczególnych metod, metoda memoriałowa oznacza większy stopień komplikacji przy prowadzeniu rachunkowości. Pozwala jednak na uzyskanie znacznie lepszej informacji o bieżącej kondycji firmy i przebiegających w niej procesach. więcej »
 • 06.06.2023
  Badania bilansu firm przez biegłych rewidentów. Będą zmiany?
  Jednym z obowiązków firm jest poddanie sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta, jeśli spełnią one dwa z trzech kryteriów. Stanowi to bardzo duży problem dla wielu małych firm. Wartości parametrów, które kwalifikują do badania, nie zostały zmienione od 1 stycznia 2001 roku, co spowodowało, że małe firmy coraz częściej podlegają badaniu sprawozdania finansowego, przekraczając zawarte w ustawie progi. więcej »
 • 05.06.2023
  Przesyłanie sprawozdań finansowych z zagranicy z problemami
  Przebywający za granicą podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz członkowie organów osób prawnych nie mają możliwości technicznej przesłania sprawozdań finansowych do szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Czy planowane jest jakieś rozwiązanie tymczasowe dla tych podatników? Czy Ministerstwo Finansów rozważa czasowe dopuszczenie możliwości składania w dokumentów wersji papierowej? - pyta poseł w interpelacji do Ministra Finansów. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

20.05.2024

Szkolenie online: Akademia kadr 2024. Nowelizacja kodeksu pracy oraz dyrektywa Work Life Balance -...

cena: 1600.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
20.05.2024

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
20.05.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2024 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.05.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.05.2024

Szkolenie online: Pomoc de minimis na nowych zasadach

cena: 190.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY