Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

W dziale Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki znajduje się 30 artykuły spośród 55587 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 17.05.2024
  Rzecznik MŚP: Przelew bankowy może potwierdzić wybór formy opodatkowania
  Sukces Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w sprawie o zmianę formy opodatkowania z podatku liniowego na ryczałt ewidencjonowany zgłoszonej poprzez system CEiDG. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej uchylił w całości decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ podatkowy. więcej »
 • 16.05.2024
  Gminne organy egzekucyjne chcą egzekucji z nieruchomości i zniesienia właściwości miejscowej
  Zniesienie właściwości miejscowej zdecydowanie odciążyłoby urzędy skarbowe od realizacji tytułów wykonawczych często obejmujących niewysokie kwoty podatków i opłat, czy kar lub mandatów. Natomiast rozszerzenie uprawnień gminnym organom egzekucyjnym o egzekucję z nieruchomości podniosłoby efektywność tego środka egzekucyjnego, bowiem jako „gospodarze” postępowań czas realizacji egzekucji z nieruchomości mogliby skrócić do niezbędnego minimum - czytamy w interpelacji poselskiej do Ministra Finansów. więcej »
 • 10.05.2024
  Księgowi i doradcy podatkowi załatwią zdalnie więcej spraw klientów
  Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa rozwijają centralną infolinię KAS. Jej główną zaletą - dzięki mechanizmowi uwierzytelnienia telePIN-em - jest możliwość uzyskania przez telefon informacji objętych tajemnicą skarbową. Teraz taką możliwość mają już mieszkańcy sześciu województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podlaskiego i wielkopolskiego. W kolejnych miesiącach dołączą następne województwa. więcej »
 • 06.05.2024
  Odszkodowanie za przekroczenie czasu na rozpatrzenie sprawy w urzędzie - MF wyjaśnia
  Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez niewydanie orzeczenia lub decyzji, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności z prawem niewydania orzeczenia lub decyzji. Władza publiczna ponosi odpowiedzialność niezależnie od winy, na zasadzie niezgodności z prawem działania lub zaniechania. Bezprawność nie ma przy tym charakteru kwalifikowanego, ograniczonego do przypadków rażącego naruszenia prawa - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską. więcej »
 • 18.04.2024
  Przedawnienie zobowiązań zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym
  Na gruncie art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej ustanowienie hipoteki lub zastawu skarbowego nie wyklucza przedawnienia zabezpieczonego w ten sposób zobowiązania podatkowego, przy czym termin przedawnienia biegnie na zasadach ogólnych, określonych w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli nie zaistniały okoliczności skutkujące zawieszeniem lub przerwaniem biegu terminu przedawnienia danego zobowiązania. więcej »
 • 09.04.2024
  NSA: Postępowanie karnoskarbowe wobec kontrahenta a zawieszenie biegu przedawnienia
  Teza: Wszczęcie postępowania karnoskarbowego odnośnie fikcyjnych faktur wystawianych przez kontrahenta podatnika nie stanowi zdarzenia określonego w art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej powodującego zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązania tego podmiotu, o ile z postanowienia tego jednoznacznie nie wynika, że w momencie wszczęcia tego postępowania karnoskarbowego, obejmuje ono również niewykonanie zobowiązania podatkowego podatnika co do jego określonego zobowiązania podatkowego, będącego przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego. więcej »
 • 13.03.2024
  NSA. Nierzetelne księgi jako przesłanka zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego
  Uprawdopodobnienie przez organ podatkowy posługiwania się przez podatnika fikcyjnymi dokumentami księgowymi oraz nierzetelnego prowadzenia ksiąg podatkowych może świadczyć o wystąpieniu przesłanki z art. 33 § 1 Ordynacji podatkowej, dotyczącej uzasadnionej obawy, że zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »
 • 23.02.2024
  MF o podatkach od artystów ulicznych
  Urzędy skarbowe weryfikują rozliczenia podatników opierając się na różnych źródłach informacji i kryteriach. Nie skupiają się w sposób szczególny na konkretnej osobie, tylko dlatego, że wykonuje określonego rodzaju zajęcie, czy też działa w określonej branży, np. tzw. „artysta uliczny”. Ponadto każdą sprawę urząd skarbowy rozpatruje indywidualnie,  w oparciu o ustalony stan faktyczny dotyczący konkretnej sytuacji.  Tu zastosowanie mają ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku od spadków i darowizn. więcej »
 • 19.02.2024
  Pełnomocnictwo PPO-1 można złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej
  Pełnomocnictwa ogólne PPO-1 składane są z konta podatnika na Portalu Podatkowym (PP). W celu zarejestrowania swojego konta na PP należy m.in potwierdzić swoje dane identyfikacyjne w postaci pierwszego imienia, nazwiska oraz identyfikatora podatkowego, z wykorzystaniem usługi profilu zaufanego ePUAP lub danych certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Przepis dopuszczający zasadniczo elektroniczną postać pełnomocnictwa jest zgodny z Konstytucją RP - wyjaśnia Ministerstwo Finansów. więcej »
 • 31.01.2024
  Exposé Premiera Donalda Tuska - odpowiedzi w zakresie merytorycznym MF
  Zestawienie odpowiedzi na pytania posłów zadane podczas 1. posiedzenia Sejmu RP. więcej »
 • 26.01.2024
  Do 1000 zł bez obowiązku wpłaty zaliczek na PIT
  Podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej nie mają obowiązku wpłacania zaliczki, jeżeli kwota zaliczki podlegająca wpłacie w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1000 zł. więcej »
 • 03.01.2024
  Nowe funkcje mikrorachunku podatkowego
  Od 1 stycznia 2024 r. podatnicy będą wpłacać podatek od gier (POG), dopłaty do gier (GHD) oraz podatek VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (VAT-14) na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy. Dotychczas wpłacali te należności na wyznaczone rachunki Urzędu Skarbowego w Nowym Targu. Ministerstwo Finansów planuje, by kolejne należności (m.in. cło i akcyza) trafiały na mikrorachunki podatkowe. więcej »
 • 01.01.2024
  Zobowiązania podatkowe: Symbole formularzy i tytułów płatności
  Wpłacając należności podatkowe na formularzu wpłaty podajemy symbol formularza lub tytułu płatności. Brak tego symbolu lub jego niepoprawne brzmienie może spowodować błędną kwalifikację wpłaty przez księgowość urzędu, a to z kolei może skomplikować życie podatnika (poprzez np. powstanie nadpłaty na jednym z kont a niedopłaty na innym). Warto, więc mieć pod ręką aktualny wykaz symboli/tytułów, stosowanych przy wpłatach należności podatkowych. więcej »
 • 29.12.2023
  Czynności sprawdzające czy kontrola?
  Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na liczne skargi obywateli, skarżących się, że fiskus coraz częściej korzysta z procedury czynności sprawdzających i w tych ramach przeprowadza czynności zastrzeżone dla kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego. więcej »
 • 29.12.2023
  Informacja o cenach transferowych w pytaniach i odpowiedziach – cz. 3
  Ministerstwo Finansów udostępniło IV, rozszerzone wydanie informacji o cenach transferowych, prezentując je w formie pytań i odpowiedzi. Ze względu na obszerność opracowania podzieliliśmy je na trzy części i dzisiaj publikujemy ostatnią z nich. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

24.05.2024

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa w 2024 roku

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
27.05.2024

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
28.05.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.06.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.06.2024

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY