Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

projekty

 • 05.02.2010Nowe wydanie „Mapy Przedsiębiorcy 2007-2013”
  Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan ogłosiła drugie wydanie „Mapy przedsiębiorcy 2007-2013. Przewodnika po Funduszach Europejskich dla przedsiębiorców”. Publikacja została przygotowana w ramach ogólnopolskiego projektu informacyjno-warsztatowego „Euro dla przedsiębiorców”, realizowanego przez departament funduszy strukturalnych PKPP Lewiatan na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
  • 05.02.2010W 2011 roku zarejestrujesz firmę przez Internet
   Interpelacja nr 13603 do ministra gospodarki w sprawie funkcjonowania programu „Jedno okienko” i instytucji zawieszenia działalności gospodarczej
   • 04.02.2010BCC: Trzeba przyspieszyć wypłatę unijnych dotacji
    Na poważne opóźnienia w wypłacie unijnych środków skarży się coraz więcej przedsiębiorców i organizacji pozarządowych (NGO). Problemy dotyczą szczególnie pieniędzy przyznawanych w ramach programów Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka. Przyspieszenia wypłaty dotacji domaga się od rządu Business Centre Club.
    • 04.02.2010MRR zaktualizowało listy projektów indywidualnych
     Zakończyła się kolejna aktualizacja listy projektów indywidualnych do programów operacyjnych Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka. Celem aktualizacji jest przegląd stanu przygotowań projektów. W przypadku niedotrzymania przez beneficjentów terminów dotyczących kompletowania niezbędnej dokumentacji, projekt może zostać usunięty z listy, a na jego miejscu może znaleźć się inny, bądź też przypisane środki mogą być uwolnione na postępowania konkursowe.
     • 03.02.2010300 mln zł na aktywizację osób do 30 roku życia
      Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało, że w tym roku przeznaczy dodatkowe środki z Funduszu Pracy w wysokości 300 mln zł na realizację programu, którego celem będzie aktywizacja zawodowa osób do 30 roku życia oraz ich wsparcie w zakresie skutecznego wejścia na rynek pracy. Program będzie bazował na rozwiązaniach wynikających z ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
      • 01.02.2010Przedsiębiorcy chwalą zapowiedzi i czekają na projekty ustaw
       – Gdyby wszystkie z zapowiedzi zostały zrealizowane w krótkim czasie, Polska gospodarka nabrałyby minimum niezbędnego tlenu, koniecznego do dynamicznego rozwoju – tak ogłoszony przez premiera plan reformy finansów publicznych skomentował Arkadiusz Protas, wiceprezes Business Centre Club. Przedstawiciel środowiska przedsiębiorców podkreślił jednak, że o jakości planu przesądzi dopiero treść odpowiednich projektów ustaw i rzeczywiste działania rządu w przyszłości.
       • 28.01.2010Unijne dotacje na uczelnianą infrastrukturę
        W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostały w środę podpisane umowy na dofinansowanie budowy nowoczesnych ośrodków dydaktycznych. Na poprawę infrastruktury sześciu polskich uczelni przeznaczona została kwota ponad 250 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
        • 25.01.2010Rozpoczęła prace rada ds. redukcji emisji CO2
         Poprawa efektywności energetycznej ma być w Polsce głównym sposobem redukcji emisji gazów cieplarnianych – oceniają członkowie Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji (SRNPRE), która w ubiegłym tygodniu obradowała po raz pierwszy. Zadaniem Rady jest wypracowanie szczegółowych propozycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej dla polskiej gospodarki i administracji.
         • 20.01.2010Środowisko IT: Próby cenzurowania Internetu nieudolne i nieskuteczne
          Marek Hołyński, prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Wacław Iszkowski, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Jarosław Lipszyc, prezes Fundacji Nowoczesna Polska wystosowali do premiera Donalda Tuska wspólny list z protestem przeciwko pojawiającym się ostatnio inicjatywom legislacyjnym dotyczącym sfery teleinformatyki.
          • 19.01.2010Ponad 70 mln zł od Szwajcarów na polską naukę
           Rozpoczęła się realizacja Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego (PSPB). Jego celem jest rozwój gospodarki opartej na wiedzy poprzez realizację polsko-szwajcarskich projektów badawczych, które będą stanowić atrakcyjny instrument dla nawiązywania i rozwoju dwustronnej współpracy w zakresie badań naukowych. Całkowita wartość programu dostępna dla wspólnych projektów badawczych wynosi 26 mln franków szwajcarskich, czyli około 73 mln zł.
           • 18.01.2010Polski Produkt Przyszłości – półtora miesiąca na zgłoszenie
            Za niespełna półtora miesiąca upływa termin zgłaszania kandydatur do XIII edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Konkurs organizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pod honorowym patronatem ministra gospodarki. Nagrodzone produkty mogą liczyć m.in. na promocję podczas krajowych i zagranicznych targów.
            • 05.01.2010Nowy system przepływu środków unijnych
             4 stycznia został uruchomiony nowy system przepływów finansowych w ramach programów operacyjnych realizowanych z udziałem środków unijnych. Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, od początku 2010 r płatności w ramach budżetu środków europejskich obsługuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Pierwszym dysponentem budżetu, z którym BGK podpisał umowę o realizacji płatności w ramach krajowego współfinansowania, jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
             • 31.12.2009Obiad w restauracji nie może być kosztem
              Pytanie podatnika: Czy wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań z kontrahentami (w tym wydatki na nabycie drobnego poczęstunku, napojów, zapłata za posiłek w restauracji) stanowią koszty uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy?
              • 30.12.2009Podatki 2010 – już wkrótce konferencja w Warszawie
               W dniach od 27.01.2010 r. do 29.01.2010 r. w hotelu Mercury w Warszawie wybitni specjaliści zaproszeni przez Akademię Biznesu MDDP i redakcję www.podatki.biz prezentować będą w trakcie wykładów i fakultatywnych paneli popołudniowych konsekwencje ostatnich zmian podatkowych. Prelegentami będą:
               • 29.12.2009Ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Ministrów
                • 22.12.2009Rusza III edycja konkursu Polska Pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich
                 4 stycznia 2010 r. rusza III edycja konkursu „Polska pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich”, którego celem jest wyłonienie najlepszych projektów unijnych, których realizacja przyczyniła się do podniesienia atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Polski. Zgłoszenia można nadsyłać do 15 lutego 2010 r.
                 • 18.12.2009Pierwsze efekty i perspektywy Programu dla Europy Środkowej
                  Polscy partnerzy realizują działania wsparte środkami w wysokości ponad 20 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a polskie instytucje kierują sześcioma projektami transnarodowymi – takie są dotychczasowe efekty Programu dla Europy Środkowej. W przyszłym roku projekty realizowane w ramach tej inicjatywy mogą liczyć na wsparcie do 60 mln euro.
                  • 16.12.2009Ponad 2,4 mld zł na inicjatywy pobudzające gospodarkę
                   Rząd zaakceptował plan finansowania przyjętego w maju programu wsparcia średnich i dużych przedsiębiorstw realizujących ważne projekty dla polskiej gospodarki. Plan opiewa na 2 mld 420 mln zł. Dzięki pomocy udzielanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA w wielu firmach zostaną podtrzymane zdolności produkcyjne, utrzymane będzie zatrudnienie, a rozpoczęte inwestycje zostaną ukończone.
                   • 14.12.2009Szwajcarska pomoc na usprawnienie systemu rachunkowości i rewizji finansowej
                    Przeszkolenie do 2015 r. ponad sześciu tysięcy polskich specjalistów w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej zakłada program Banku Światowego realizowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Umowy rozpoczynające projekt zostały w ubiegłym tygodniu podpisane w Ministerstwie Finansów.
                    • 11.12.2009Kobiety wciąż dyskryminowane na rynku pracy
                     Interpelacja nr 12246 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dyskryminacji kobiet na etapie rekrutacji do pracy
                     • 10.12.2009Polska wydała prawie 1,2 mld unijnych euro na SPO Transport
                      Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło podsumowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPOT), jednego z siedmiu programów operacyjnych realizowanych w latach 2004 – 2006 z funduszy unijnych. Na projekty SPOT przeznaczono 1 mld 163,38 mln euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a łącznie ze współfinansowaniem krajowym ok. 1 mld 620,91 mln euro.
                      • 09.12.20091,5 mld euro na ograniczenie emisji CO2 i energetykę wiatrową
                       Komisja Europejska zatwierdziła 15 projektów energetycznych, które mają się w znaczący sposób przyczynić do naprawy gospodarczej w UE, a jednocześnie podnieść poziom bezpieczeństwa dostaw energii i znacznie ograniczyć emisję CO2. Komisja przyznała 1 mld euro sześciu projektom wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz 565 mln euro dziewięciu projektom dotyczącym morskiej energii wiatrowej.
                       • 07.12.2009KUP od przeniesienia własności wynalazku
                        Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią, że koszty podatkowe w stosunku do wynagrodzenia twórcy za przeniesienie własności wynalazku ustala się w wysokości 50-proc. przychodu. Jeśli wynalazek powstaje w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy albo innej umowy, np. umowy zlecenia, prawo do uzyskania patentu do wynalazku przysługuje pracodawcy lub zleceniodawcy. Ma wówczas miejsce pierwotne nabycie prawa do wynalazku, a nie przeniesienie tego prawa. Dlatego też do wynagrodzenia wynalazcy, który jest pracownikiem lub zleceniobiorcą nie znajdą zastosowania 50-proc. koszty podatkowe – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                        • 04.12.2009PO Rozwój Polski Wschodniej: 640 mln zł dla najlepszych projektów
                         Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentowała wyniki konkursów przeprowadzonych w 2009 r. w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Dofinansowanie otrzyma kilkadziesiąt projektów, które zostały pozytywnie ocenione w ramach dwóch działań programu: I.3 - „Wspieranie innowacji” oraz I.4 - „Promocja i współpraca”.
                         • 04.12.2009Szef MSP namawia Amerykanów do udziału w polskiej prywatyzacji
                          Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad rozpoczął w środę wizytę w Stanach Zjednoczonych, której celem jest zachęcenie amerykańskich inwestorów do udziału w prywatyzacji polskich spółek. Inwestorskie roadshow ministra potrwa do 11 grudnia, a w jego trakcie odbędą się spotkania z przedstawicielami najważniejszych amerykańskich firm inwestycyjnych, potencjalnie zainteresowanych polską ofertą.
                          • 02.12.2009Ruszył konkurs „Zacznij.biz”
                           Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan ogłosiła konkurs na biznesplany. Jego uczestnicy mogą zgłaszać swoje projekty biznesowe, które następnie zostaną dopracowane przy współpracy z grupą ekspertów. Autorzy najlepszych biznesplanów zyskają możliwość prezentacji swoich pomysłów przed grupą potencjalnych inwestorów.
                           • 02.12.2009Wyższa składka do unijnego budżetu
                            Polska wpłaci w tym roku do budżetu Unii Europejskiej o ponad 1 mld zł więcej, niż przewidziano w ustawie budżetowej. Środki na ten cel będą pochodziły z rezerwy celowej na współfinansowanie unijnych projektów. Przedstawioną wczoraj przez ministra informację w tej sprawie zaakceptował rząd.
                            • 01.12.2009Coraz mniej inwestycji na rynku powierzchni magazynowych
                             Według firmy doradczej Cushman & Wakefield, trzeci kwartał br. nie przyniósł istotnych zmian na rynku nieruchomości magazynowych w Polsce. Wśród deweloperów utrzymało się zachowawcze podejście do rozpoczynania inwestycji spekulacyjnych. Na rynek weszło jedynie 57 tys. m2 nowej powierzchni magazynowej, wobec podaży sięgającej 400 tys. m2 w tym samym czasie poprzedniego roku. Na skutek braku nowych inwestycji powoli kurczą się zasoby powierzchni magazynowej w budowie. Na koniec września prace budowlane trwały przy 150 tys. m2 magazynów. W analogicznym okresie ubiegłego roku powierzchnia pozostająca w budowie wynosiła ok. 1,25 mln m2.
                             • 30.11.2009Wyższy wzrost gospodarczy dzięki unijnym funduszom
                              Dzięki wykorzystaniu środków europejskich Polska gospodarka rozwija się szybciej, wzrasta zatrudnienie, napływają nowe technologie; jednocześnie państwa, które w największym stopniu finansują tę politykę (Niemcy, Austria, kraje Beneluksu) odnoszą wymierne korzyści, gdyż w rezultacie rozwoju polskiej gospodarki rośnie import z krajów UE-15 – wynika z badań wpływu europejskich funduszy na polską i unijną gospodarkę. Zostały one zaprezentowane podczas VI Europejskiej Konferencji Ewaluacyjnej, zorganizowanej w Warszawie.
                              • 27.11.2009MRR: Polska wyda unijne środki zgodnie z planem
                               Według wiceministra rozwoju regionalnego Jarosława Pawłowskiego, realizacja planu wydatkowania funduszy unijnych w Polsce na 2009 r. jest niezagrożona. Zapewnienie to padło podczas konferencji „Kryzys – zagrożenie dla rozwoju czy szansa budowania przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw”, zorganizowanej na Zamku Królewskim w Warszawie.
                               • 27.11.2009Składniki majątku Stoczni Gdynia wylicytowane za 90 mln zł
                                26 listopada odbyła się licytacja składników majątku Stoczni Gdynia, które nie znalazły nabywców w pierwszym postępowaniu przetargowym w maju bieżącego roku. Nabywcami nieruchomości zostały firmy Energomontaż Północ z Warszawy oraz Stocznia Nauta z Gdyni, które zapłaciły za nie łącznie 90 mln zł. Pozostały, niewylicytowany majątek zostanie wystawiony na sprzedaż jeszcze w tym roku.
                                • 26.11.2009Dodatkowe 1,6 mld euro dla wsi
                                 Unijny Komitet ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich zatwierdził wnioski złożone przez państwa członkowskie i regiony, dotyczące wykorzystania środków finansowych przyznanych w ramach oceny funkcjonowania reformy WPR oraz europejskiego planu naprawy gospodarczej. Fundusze te zostały przeznaczone na rozwiązywanie – za pomocą instrumentów polityki rozwoju obszarów wiejskich – kluczowych kwestii, takich jak szybkie przezwyciężenie przez UE kryzysu gospodarczego oraz zmiany klimatu.
                                 • 25.11.2009Orzecznictwo NSA: Nie każdy obiekt jest budowlą
                                  Budowlami w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych są te wszystkie obiekty budowlane, które zostały przykładowo wymienione w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego oraz te obiekty budowlane, które są podobne do nich. Opodatkowanie rzeczy, które nie są objęte wyliczeniem zawartym w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego, a ich konstrukcja, charakter i przeznaczenie różni się od wymienionych przez ustawodawcę, narusza zasadę określoności i zasadę ustawowego określania przedmiotu danin publicznoprawnych, wynikające z art. 2 i 217 Konstytucji.
                                  • 17.11.2009Były wiceprezes NIK o unijnym budżecie
                                   Jacek Uczkiewicz, były wiceprezes NIK, a obecnie audytor – członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, podsumował badanie budżetu UE za rok 2008. Jego zdaniem zmniejsza się liczba nieprawidłowości występujących przy realizacji unijnego planu dochodów i wydatków, m.in. dzięki coraz lepszej metodologii kontroli. Po raz pierwszy Trybunał nie przedstawił zastrzeżeń do realizacji polityki rolnej jako całości.
                                   • 16.11.2009Pojęcie utworu w rozumieniu prawa autorskiego
                                    Gdy zamierzamy zawrzeć umowę, w ramach której ma być stworzony utwór oraz mają zostać przeniesione autorskie prawa majątkowe do korzystania z tego utworu, często zastanawiamy się nad tym, czy przedmiotem umowy jest rzeczywiście utwór w rozumieniu prawa autorskiego.
                                    • 10.11.2009Audytorzy pozytywnie ocenili finansowe sprawozdanie UE za 2008 r.
                                     Według szacunków zewnętrznych audytorów, co najmniej 11 proc. płatności przekazanych w 2008 r. przez państwa członkowskie w imieniu UE na projekty regionalne i projekty wspierające zatrudnienie w ramach polityki spójności nie powinno było zostać wypłaconych. Mimo to już po raz drugi z rzędu roczne sprawozdanie finansowe UE zostało zaopiniowane pozytywnie. Od 2004 r. dzięki usprawnieniom w zarządzaniu finansami UE łączna wartość transakcji zakwestionowanych przez audytorów zmniejszyła się o połowę – podkreśla Komisja.
                                     • 10.11.2009Zgoda na koncentracje
                                      Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zatwierdził dwa projekty dotyczące koncentracji – zgodził się, by Telekomunikacja Polska przejęła kontrolę nad ATM Systemy Informatyczne, a Lafarge Cement oraz Dyckerhoff Polska utworzyły wspólne przedsiębiorstwo. Prezes UOKiK uznała, że transakcje nie przyczynią się do istotnego ograniczenia konkurencji.
                                      • 06.11.20092 tys. projektów dofinansowanych z PO Innowacyjna Gospodarka
                                       Gmina w województwie lubelskim jest beneficjentem dwutysięcznej umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Pomoc została przyznana w ramach działania 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. Wartość dofinansowania przedsięwzięcia wynosi 1 mln 236 tys. zł.
                                       • 27.10.2009PO Innowacyjna Gospodarka: Jedna trzecia funduszy rozdzielona
                                        Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozdysponowało już ponad 1/3 środków zagwarantowanych na realizację Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. – Środki te odegrały znaczącą rolę w amortyzacji negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego – powiedział wiceminister Jarosław Pawłowski. Wiceszef MRR zadeklarował, że w przyszłym roku resort wprowadzi ułatwienia dla firm starających się o wsparcie na innowacje.
                                        • 22.10.2009Parlament Europejski debatuje nad budżetem UE na 2010 rok
                                         W Parlamencie Europejskim w Strasburgu rozpoczęła się debata nad strukturą wydatków ze wspólnej kasy w 2010 roku. Wśród propozycji komisji budżetowej PE znalazł się postulat przyznania z przyszłorocznego budżetu UE dodatkowych pieniądze na inwestycje w energię odnawialną i pomoc dla dotkniętego kryzysem unijnego mleczarstwa. Posłowie chcą również zwiększyć wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw.
                                         • 22.10.2009Rząd i KE o wykorzystaniu unijnych funduszy w 2008 roku
                                          W Łochowie odbyło się roczne spotkanie podsumowujące wdrażanie programów Narodowej Strategii Spójności. Przedstawiciele polskiego rządu i Komisji Europejskiej omówili realizację unijnych programów w ubiegłym roku. – Porównując wdrażanie funduszy do świata muzycznego można powiedzieć, że to, co się działo do tej pory, było jedynie uwerturą. Teraz mamy do czynienia z prawdziwą operą - powiedział Manfred Beschel z Komisji Europejskiej.
                                          • 21.10.2009Miliardy złotych na odnowę taboru kolejowego
                                           W Warszawie odbyło się seminarium na temat finansowania taboru kolejowego w Europie Środkowo-Wschodniej. W jego trakcie wiceminister infrastruktury Juliusz Engelhardt poinformował, że do 2030 r. Polska zwiększy wydatki na publiczny transport kolejowy do 0,3 – 0,4 proc. PKB, a w ciągu najbliższych czterech lat wydatki na modernizację taboru kolejowego sięgną 4,6 mld zł.
                                           • 21.10.2009Komisja Trójstronna o realizacji ustawy antykryzysowej
                                            Stan realizacji ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców był głównym tematem posiedzenia prezydium Trójstronnej Komisji na początku tego tygodnia. Minister pracy Jolanta Fedak przedstawiła partnerom społecznym informacje na temat zgłoszonych do tej pory wniosków o pomoc dla przedsiębiorstw znajdujących się w przejściowych trudnościach w wyniku kryzysu.
                                            • 21.10.2009Rząd wesprze kluczowe „zielone inwestycje”
                                             Rada Ministrów zaakceptowała rozporządzenie w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach „Krajowego systemu zielonych inwestycji”, przedłożone przez ministra środowiska. Przeprowadzenie kluczowych inwestycji ekologicznych ma zmniejszyć zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną.
                                             • 20.10.2009Kongres Przedsiębiorczości chce nowego uregulowania lobbingu
                                              Wykorzystywanie nieformalnych powiązań polityki i biznesu w celu wpływania na treść prawa musi być za wszelką cenę wyeliminowane – uważają przedstawiciele Kongresu Przedsiębiorczości, platformy współpracy największych organizacji biznesowych w Polsce. Kongres zaapelował o wzmocnienie roli organizacji pozarządowych i partnerów społecznych w pracach legislacyjnych.
                                              • 15.10.2009KNF o reformie unijnego nadzoru
                                               Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła pozytywną opinię w sprawie reformy architektury nadzorczej w Unii Europejskiej. Projekty unijnych aktów prawnych w tej sprawie, opublikowane 23 września 2009 r., dotyczą powołania trzech Europejskich Urzędów Nadzorczych oraz Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego. Komisja podkreśla, że przyjęte jednogłośnie stanowisko jest wyrazem zbieżnej polityki instytucji wchodzących w skład Komitetu Stabilności Finansowej (ministra finansów, prezesa Narodowego Banku Polskiego i przewodniczącego KNF).
                                               • 12.10.2009KE stawia na międzynarodową współpracę w promowaniu energii odnawialnej
                                                W Brukseli odbyła się konferencja na temat współpracy pomiędzy państwami UE, krajami basenu Morza Śródziemnego i Zatoki Perskiej w zakresie energii odnawialnej. Celem spotkania było osiągnięcie większego poparcia dla ściślejszej współpracy oraz znalezienie konkretnych rozwiązań przyszłych wyzwań w tej dziedzinie.
                                                • 08.10.2009MRR: Z unijnej pomocy korzystają głównie samorządy
                                                 Zdaniem minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej samorządy są jednymi z głównych beneficjentów unijnego wsparcia. – Reaktywacja samorządu terytorialnego w Polsce po 1989 roku stanowiła jeden z filarów przemian ustrojowych w naszym kraju - powiedziała szefowa MRR, inaugurując VII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, które odbyło się w Warszawie w niach 6-7 października.
                                                 • 07.10.2009Ostatni konkurs na dofinansowanie e-biznesu
                                                  5 października ruszył trzeci i ostatni w tym roku konkurs w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, przeznaczony dla przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania e-biznesu. Do wykorzystania jest prawie 157 mln zł.
                                                  • 06.10.2009NIK o nieprawidłowościach w zakładach aktywności zawodowej
                                                   Zakłady aktywności zawodowej źle wykorzystują przekazywane im środki publiczne i nie przygotowują niepełnosprawnych do życia i pracy w otwartym środowisku – głosi raport Najwyższej Izby Kontroli. Zdaniem NIK, na pozorowanie działań pozwalają luki w prawie, niespójność przepisów i brak właściwego nadzoru ze strony pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych. PFRON, wojewodowie i samorządy bezkrytycznie akceptują wszelkie projekty, choć nie mają pełnej wiedzy o stanie rzeczywistym.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] . [ 18 ] ... [ 21 ] następna strona »