28.09.2010: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

780 mln euro na rozwój strategicznych badań

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków badawczych w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w ramach unijnych programów ramowych w zakresie badań i rozwoju technologicznego. W ramach tej inicjatywy sfinansowane zostaną w 2011 r. projekty o wartości 780 mln euro. Środki przeznaczone zostaną na badania w dziedzinie internetu przyszłości, robotyki, inteligentnych i wbudowanych systemów, fotoniki, TIK w zakresie efektywności energetycznej, opieki zdrowotnej w starzejącym się społeczeństwie, i innych.

Zaproszenie do składania wniosków o wartości 780 mln euro (zaproszenie 7 TIK) jest elementem największego w historii rocznego programu roboczego, będącego częścią siódmego unijnego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. W budżecie na 2011 r. przewidziano na ten cel prawie 1,2 mld euro. 220 mln euro przekazano już w lipcu 2010 r. na rzecz partnerstw publiczno-prywatnych zajmujących się TIK w dziedzinie inteligentnych samochodów, ekologicznych budynków, fabryk działających z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz internetu przyszłości.

W bieżącym zaproszeniu 120 mln euro przeznacza się na finansowanie badań i rozwoju technologicznego w dziedzinie infrastruktury sieciowej, mediów i usług cyfrowych na rzecz internetu przyszłości. Ma to zasadnicze znaczenie, jeśli w najbliższym dziesięcioleciu Europa chce sprostać wyzwaniom stojącym przed coraz bardziej cyfrowym społeczeństwem. Prawie 100 mln euro zostało już zarezerwowanych dla partnerstwa „Internet przyszłości”, aby wykorzystać rosnące zapotrzebowanie na innowacyjne aplikacje internetowe pozwalające uczynić bardziej „inteligentną” infrastrukturę w dziedzinie systemów zdrowotnych, sieci energetycznych i systemów zarządzania ruchem.

Aby wzmocnić pozycję Europy jako wiodącego dostawcy systemów elektronicznych i komponentów fotonicznych, ponad 200 mln euro przeznaczono na badania w tej dziedzinie. Dzięki temu wzrośnie konkurencyjność przemysłu motoryzacyjnego, telekomunikacji, automatyki przemysłowej, technologii oświetleniowych oraz przemysłu medycznego w Europie. Ich sukces zależy od zintegrowania innowacyjnych komponentów i systemów z wyrobami i usługami we wszystkich sektorach. Na przykład postęp w technologii laserowej ma kluczowe znaczenie dla stymulowania rozwoju łączności optycznej i uzyskania ultra szybkich prędkości internetowych dostępnych dla wszystkich.

W bieżącym zaproszeniu do składania wniosków przewidziano prawie 200 mln euro na badania TIK w dziedzinie zdrowia i starzenia się społeczeństwa. Liczba Europejczyków w wieku powyżej 60 lat rośnie średnio o 2 miliony rocznie. TIK mają kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o stworzenie trwałych rozwiązań i maksymalizację możliwości rynkowych, które pomogą ograniczyć koszty socjalne i opieki zdrowotnej.

Ponadto 135 mln euro przeznaczono na badania TIK, które podniosą efektywność energetyczną budynków, transportu i logistyki. Środki te uzupełniają 220 mln euro udostępnione w lipcu 2010 r. partnerstwom publiczno-prywatnym na rzecz gospodarki opartej na samochodach, budynkach i fabrykach o niskiej emisji dwutlenku węgla.

W ramach zaproszenia 7 TIK o finansowanie projektów mogą ubiegać się uniwersytety, ośrodki badawcze, MŚP, duże firmy i inne organizacje w Europie, a także spoza Europy. Wnioski można składać do dnia 18 stycznia 2011 r. Następnie zostaną one ocenione przez niezależne grupy eksperckie, które dokonają wyboru najlepszych wniosków.

T.Sz., KE

Hasła tematyczne: fundusze unijne, innowacje

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...